+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 375 000 MDL
Perioada clarificărilor: 28 apr 2022, 14:01 - 9 mai 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 9 mai 2022, 10:00 - 19 mai 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de proiectarea complexului de depozite frigorifice și casă de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia
Informația despre anulare
Motivul anulării
În temeiul p. g) alin (1) art. 71 a Legii №131 din 03.07.2015 Privind achiziții publice, autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în caz dacă, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înţelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art.7. a Legii Privind achiziții publice.
Datorită faptului că administrația publică locală a operat modificări în configurația terenului destinat proiectării și construcției complexului de depozitare frigorifică și a casei de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia, apare necesitatea modificării Caietului de sarcini.
Pe baza celor menționate mai sus, în temeiul p. g) alin (1) art. 71 Legii №131 din 03.07.2015, grupul de lucru pentru achiziții publice a decis anularea acestei proceduri de achiziție, efectuarea modificărilor necesare în documentația de atribuire (caietul de sarcini, specificarea terenului) și reanunțarea achiziției de servicii de proiectare a complexului de depozitare frigorifică și a casei de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia.
Data anulării
1 iun 2022, 15:07
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3801, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, Pobeda, 58, ap.312
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Andrei Sibov
Telefonul de contact
+37329822693
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
28 apr 2022, 14:01
Data ultimilor modificări
1 iun 2022, 15:07
Achizitii.md ID
21055764
CPV
71220000-6 - Услуги в области архитектурного проектирования
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".