+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 28 876 MDL
Perioada clarificărilor: 15 apr 2022, 21:50 - 26 apr 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 26 apr 2022, 12:00 - 3 mai 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”
Informația despre anulare
Motivul anulării
ADR Nord vă notifică faptul că licitația № ocds-b3wdp1-MD-1650048077833 servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” este anulată de către grupul de lucru în temeiul art. 71 alin. 1 lit d. legea 131/2015:
au fost depuse numai oferte care: – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;

Oferte respinse sau descalificate:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Întreprinderea Municipală Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți Nu a prezentat la data deschiderii ofertelor: formularul f 3.1 oferta, nu a prezentat DUAE la data deschiderii ofertelor.
Faitec-M SRL Oferta financiară nu corespunde cerințelor din invitația de participare:
Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%).
În oferta SRL Faitec-M nu este indicat procentul serviciului de supraveghere tehnică. La fel nu a fost indicat în clarificările primite de la ofertant.
Data anulării
17 mai 2022, 19:20
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 apr 2022, 21:50
Data ultimilor modificări
27 mai 2022, 10:01
Achizitii.md ID
21055217
CPV
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".