+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 299 777,60 MDL
Perioada clarificărilor: 22 mart 2022, 19:12 - 4 apr 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 apr 2022, 12:00 - 12 apr 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

servicii de supraveghere tehnică la Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Trifănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Extinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești în cadrul proiectului Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2
Informația despre anulare
Motivul anulării
ADR Nord vă notifică faptul că licitația № ocds-b3wdp1-MD-1647968894899 servicii de supraveghere tehnică la Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Trifănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Extinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești în cadrul proiectului Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2, a fost anulată de către grupul de lucru în temeiul legii 131/2015 art. 71 alin. 1 lit. c: niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire, lit. d: au fost depuse numai oferte care: – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;

Ofertanții respinși/descalificați:

Iazinschi Valeriu

Motivul respingerii/descalificării

Ofertantul nu are un nivel suficient de experiență similară:
Potrivit invitației de participare experiența similară este solicitată în felul următor:
DECLARAȚIE privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr.12)
ofertantul va confirma cerința printr-o listă a contractelor similare executate în ultimii 5 ani cu indicarea beneficiarilor, valorilor, perioadelor cu aplicarea semnăturii electronice

Este eligibilă numai experiența similară pentru supraveghere tehnică a obiectivelor din domeniul Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

Experiența similară trebuie să nu fie mai mică decât cel puțin un contract din ultimii cinci ani valoarea căruia să reprezinte serviciile prestate pentru lucrări în valoare de minim 29977760 MDL fără TVA (valoarea estimativă a viitorului contract de lucrări 29977760 MDL fără TVA)

Responsabilul tehnic din cadrul companiei ofertante va avea cel puțin 5 ani experiență în domeniul relevant.

Cea mai mare experiență a ofertantului Iazinschi Valeriu este:
Servicii de supraveghere tehnica la

construcția apeductului și a sistemului de

canalizare in s. Obreja, r-nul Fălești

198000.0 Lei

Conform datelor din tender.gov.md:

Valoarea lucrărilor de construcție a apeductului si sistemei de canalizare in s. Obreja Veche: 18.753.323,00 lei

Potrivit pct. 77 a anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 115 din 15-09-2021
cu privire la aprobarea Documentației
standard pentru realizarea achizițiilor
publice de bunuri și servicii:

Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

SRL ALMAPE

Motivul respingerii/descalificării

Oferta financiară nu corespunde cerințelor din invitația de participare:

Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%).

În oferta SRL Almape este indicat procentul serviciului de supraveghere tehnică cu două cifre după virgulă: 0,85%.

Potrivit pct. 77 a anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 115 din 15-09-2021
cu privire la aprobarea Documentației
standard pentru realizarea achizițiilor
publice de bunuri și servicii:

Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;
Data anulării
20 mai 2022, 19:32
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 mart 2022, 19:12
Data ultimilor modificări
26 mai 2022, 15:31
Achizitii.md ID
21053709
CPV
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".