+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 482 552 MDL
Perioada clarificărilor: 22 mart 2022, 16:57 - 28 mart 2022, 8:30
Perioada de depunere a ofertelor: 28 mart 2022, 8:30 - 5 apr 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

lucrări de reparație a acoperișului moale a blocului de studii „A” a Instituției Publice Liceul Teoretic „Matei Basarab” din str. M. Basarab 14 or. Chișinău
Informația despre anulare
Motivul anulării
Prin prezenta, Instituția Publică Liceul Teoretic ”Matei Basarab”,Vă comunică următoarele în urma desfășurării procedurii de achiziție prin C.O.P. nr. MD-1647960648187 din 05.04.2022 privind achiziţionarea „ Lucrări de reparație a acoperișului moale a blocului de studii „A” a Instituției Publice Liceul Teoretic „Matei Basarab” din str. M. Basarab 14 or. Chișinău”:
Autoritatea contractantă evaluează ofertele doar în măsura în care acestea sunt valabile, iar în cazurile în care această perioada de evaluare, prestabilită în documentația de atribuire, nu este suficientă, autoritatea contractantă urma să aplice prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 131/15 privind achiziții publice.
Reieșind din faptul că deschiderea ofertelor a avut loc la data de 05.04.2022 și autoritatea contractantă nu a urmat prevederele articolului sus menționat, de a solicitat ofertanțiilor prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor/garanției pentru ofertă, conform legislației în vigoare se constată că valabilitatea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, inclusiv garanția pentru acestea, a expirat la data de 05.06.2022, din acest motiv procedura de achiziții publice sus numită se anulează în conformitatea prevederilor Legii nr.131/15 privind achizițiile publice art.71 alin.1, lit. g) ” existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative care afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului”.
Data anulării
17 iun 2022, 11:36
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
-2045, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Matei Basarab 14
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Borta Tatiana
Telefonul de contact
068811899
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 mart 2022, 16:57
Data ultimilor modificări
17 iun 2022, 11:36
Achizitii.md ID
21053703
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
22 mart 2022, 23:24
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Garantie pentru oferta este o%?
Răspuns (23 mart 2022, 08:24):
da e zero
Data:
24 mart 2022, 15:54
Subiectul întrebării:
caet de sarcini
Întrebare:
A fost incalcat articolul 37 alin (6,),(10) litera (b) in baza LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. In pozitie 15 indicat tipul de material spetificat Bipoli fara referinta ;sau echivalentul; (materialul CEL MAI BUN nu este corect) Efectuati va rugam modificari in caet de sarcini
Răspuns (25 mart 2022, 10:18):
Ok modificam
Data:
25 mart 2022, 10:34
Subiectul întrebării:
caet de sarcini
Întrebare:
Dupa inspectarea a acoperisului, s-a constatat faptul deteriorarii stratului superior al sapei.Fara inlocuirea (restourarea )sapei este imposibil de efectuat lucrari.Modificati va rugam caetul de sarcini
Răspuns (25 mart 2022, 12:36):
Lucrarile vor fi executate conform caietului de sarcini.
Data:
25 mart 2022, 10:38
Subiectul întrebării:
caet de sarcini
Întrebare:
Reinstalarea tablei zincata este imposibila,precum ca este deformata si are gauri de coroziune. Modificati va rugam punctul nr.8 in caet de sarcini.
Răspuns (25 mart 2022, 12:37):
Tabla este zincata se afla intr-o stare foarte buna, ceea ce ne permite refolosirea ei chear si dupa demontare. Montarea tablei zincate se va face pe suprafete incleiate cu membrana.
Data:
25 mart 2022, 10:43
Subiectul întrebării:
cat de sarcini
Întrebare:
Inspectarea a aratat ca acoperisul are 3-4 straturi de membranei,cela ce duce la acoperirea coafecientuli 2 la lucrari de demontarea in punctul nr.5. Modificati va rugam caet de sarcini
Răspuns (25 mart 2022, 12:37):
Membrii grupului de lucru au decis demontarea primelor 2 straturi de membrane si inlocuirea lor cu altele noi, in limita surselor financiare disponibile.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".