+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 173 981,42 MDL
Perioada clarificărilor: 18 mart 2022, 19:33 - 29 mart 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 29 mart 2022, 12:00 - 5 apr 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

servicii de supraveghere tehnică la „Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”
Informația despre anulare
Motivul anulării
ADR Nord vă notifică faptul că licitația № ocds-b3wdp1-MD-1647624583351 servicii de supraveghere tehnică la „Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”, a fost anulată de către grupul de lucru în temeiul legii 131/2015 art. 71 alin. 1 lit. d: au fost depuse numai oferte care: – sunt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;Argumentare:Unicul ofertantul de la această licitație: SRL ALMAPE este respins de la procedura de atribuire în temeiul art. 71 alin. 1 lit. d:

au fost depuse numai oferte care: – sunt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

Motivul:

Oferta financiară nu corespunde cerințelor din invitația de participare:

În anunțul de participare s-a solicitat:

Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%).

În oferta SRL ALMAPE este indicat procentul serviciului 0,97%. Această abatere nu poate fi înlăturată fără a afecta esența ofertei. Respectiv dacă procentul serviciului va fi redus până la o cifră după virgulă se va reduce valoarea ofertei. Prețul ofertei nu poate fi schimbat conform art. 69 alin. 4 legea 131/2015:

Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.

Ofertanții respinși/descalificați excluși:

Denumirea operatorului economic

SRL ALMAPE

Motivul respingerii/descalificării/excluderii

Oferta financiară nu corespunde cerințelor din invitația de participare:

În anunțul de participare s-a solicitat:

Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%).În oferta SRL ALMAPE este indicat procentul serviciului 0,97%. Această abatere nu poate fi înlăturată fără a afecta esența ofertei. Respectiv dacă procentul serviciului va fi redus până la o cifră după virgulă se va reduce valoarea ofertei. Prețul ofertei nu poate fi schimbat conform art. 69 alin. 4 legea 131/2015:

Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.
Data anulării
10 iun 2022, 18:57
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
18 mart 2022, 19:33
Data ultimilor modificări
15 iun 2022, 15:54
Achizitii.md ID
21053547
CPV
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".