Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 5 358 512,50 MDL
Perioada clarificărilor: 7 mart 2022, 18:58 - 18 mart 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 mart 2022, 12:00 - 29 mart 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație;
Lucrări de demontare, desfacere;
2560,0 m2 - pavaj din dale de beton vibropresat 600mm, tip Bruc;
2920,0m2 - pavaj din piatră spartă de granit 200 mm (Reutilizată);
Bordură;
1 clădire istorică cu elemente restaurate, suprafața – 295,0 m2 (or. Ocnița str. Sindicatelor, nr.1)
Reparația acoperișului, execuția centurii și a canalelor de ventilare;
Gazon;
Forme arhitecturale mici;
16 felinare stradale de tip Fumagalli Ricu Bisso/Golia sau echivalent instalate în zona reconstruită;
16 bănci instalate în zona reconstruită;
Lucrări la pozarea cablului electric;
16 urne de gunoi instalate
Gard 120 m.l.

Informația despre anulare
Motivul anulării
ADR Nord vă notifică faptul că licitația ocds-b3wdp1-MD-1646667889967 Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Ocnița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare” din 29 martie 2022, 10:00, este anulată de către grupul de lucru în temeiul art. 71 alin. 1 lit. d:

au fost depuse numai oferte care:

sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;Argumentare:

Oferta SRL Primaterax-nord: este descalificată pentru faptul că nu este întrunită condiția de experiență similară:

Respectiv în formularele nr. 12 și nr. 13, și în clarificările prezentate la aceste formulare: în contractele și recepțiile anexate și prezentate la solicitarea de clarificare nu a fost depistat cel puțin un contract executat în ultimii cinci ani din domeniul obiectului acestei licitații (construcții civile), valoarea căruia să fie 4801275,93 lei cu TVA (75% din valoarea viitorului contract), sau cumulativ contractele executate în ultimul an de activitate, care sunt din domeniul obiectului acestei licitații (construcții civile), să fie în valoare totală de 6 401 701,24 lei cu TVA (valoarea ofertei SRL Primaterax-nord este 6 401 701,24 lei cu TVA)

Contracte anexate inițial cu oferta:


Experiență din domeniul eligibil similară obiectului acestei licitații


Experiență din domeniul neeligibil care nu este similară obiectului acestei licitații


CT nr. 720 din 24 iunie 2021 reabilitarea trotuarului în s. Mihăileni r. Rîșcani, 929987,29 MDL cota zero, o pagină din contract numai

Recepție la terminare nr. 1 din 12.11.2021
CT 80 din 20.06.2020

Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în r. Drochia, Rîșcani (s. Mihăileni)

1092938,40 lei cu TVA

Recepția nu este anexată
CT 28 din 20.09.2021

Lucrări de construcție a trotuarelor la drumul adiacent din s. Mihăileni

299940,10 lei cu TVA

Recepție la terminare nr. 1 din 29.10.2021


CT nr 3 din 24.02.2021

Reparație drum L-228 Glodeni-Egorovca, tronson Petrunia r. Glodeni (III)

1822093,19 MDL

Recepție nr. 3 din 07.10.2021
CT 83 din 17 mai 2021

Lucrări de amenajare a aleilor în Parcul Central, orașul Drochia

295841,82 lei cu TVA

Recepție la terminare nr. 1 din 22.10.2021CT 78 din 04.10.2021

Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani

1627425,55 MDL

Recepție nr. 1 din 06.12.2021CT MD-2019-07-23 din 23 iulie 2019

Amenajare trotuar Tabani

399513,00 MDL

Recepția nu este anexatăTotal: 3552707,76 MDL


Contracte primite la clarificare pentru a demonstra experiența indicată în formularul anexa nr. 13:


Experiență din domeniul eligibil similară obiectului acestei licitații


Experiență din domeniul neeligibil care nu este similară obiectului acestei licitații
CT 109 din 22 iulie 2021

Or. Drochia complex de agrement și sport parc central

1 413 027,54 MDL

Recepție nr. 1 din 16.12.2021


CT 10/21 str. Viilor mun. Soroca

Drum 5 278 366,70 MDL

Recepție nr. 1 din 29.10.2021


CT 59 din 29.10.2021

Lucrări de pavaj Corlăteni

556 671,97 MDL

Recepție nr. 1 din 09.12.2021


CT 48 din 18 mai 2021 reparația străzilor Negruzzi, Cupcici, Luceafărul, or. Cupcini

1302831,26 MDL

Recepție nr. 1 din 24.08.2021
CT 57 din 12 mai 2021

Amenajare teritoriu sport liceul din Edineț

640093,00 MDL

Recepție nr. 1 din 22.11.2021


CT 67 din 29.04.2021

Reparația drumurilor locale or. Drochia, Tranșa 1

1581073,81 MDL

Recepție nr. 1 din 22.10.2021CT 51 din 4 mai 2021

Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul substației AMS Drochia

298062,29 MDL

Recepție nr. 1 din 21.09.2021CT 187 din 04.09.2020

Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare valea Curechiului

628798 MDL

Recepție nr.1 din 03.12.2020CT 124 din 19.10.2021

Lucrări de întreținere și reparație curentă a drumurilor locale din r. Drochia pentru 2021 suplimentar

4279914,53 MDL

Recepție nr. 7 din 22.12.2021CT 167 din 18.10.2021

Lucrări de asfaltare a teren de baschet și volei în mun. Soroca

282685,18 MDL

Recepție nr. 1 din 30.10.2021
Total: 2609792,51 MDL


Total lucrări din ultimul an de activitate pe domeniul eligibil și similar obiectului licitației: 6162500,27 MDL.Oferta SRL Primaterax-nord fiind de 6 401 701,24 lei cu TVA, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
Data anulării
14 apr 2022, 19:51
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Datele achizitiei
Data publicării
7 mart 2022, 18:58
Data ultimilor modificări
3 mai 2022, 10:12
Achizitii.md ID
21052865
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.