+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 6 336 198,28 MDL
Perioada clarificărilor: 1 mart 2022, 19:48 - 14 mart 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 14 mart 2022, 12:00 - 25 mart 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural și amenajarea terenului aferent, construcția sălii multifuncționale:
Rețele electrice exterioare
Demolare clădiri cu zidării din blocuri de calcar
Rețele exterioare de canalizare
Rețele exterioare de apă
Lucrări de terasament a galeriei
Reconstrucția acoperișului la Casa „Farmacia Balter”
Reconstrucția acoperișului la Casa avocatului Ghendler
Amenajarea teritoriului aferent
Informația despre anulare
Motivul anulării
ADR Nord vă notifică faptul că licitația ocds-b3wdp1-MD-1646152180384 Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca” din 25 martie 2022, 10:00, este anulată de către grupul de lucru în temeiul art. 71 alin. 1 lit. d: au fost depuse numai oferte care:
sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
Argumentare:
Cea mai ieftină ofertă a SRL STANILA AGRO a fost respinsă pentru neprezentarea garanției ofertei în SIA RSAP MTENDER împreună cu oferta la data deschiderii ofertelor licitației (art. 65 alin. 4 legea 131/2015: Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă.)
Oferta clasată pe locul doi după preț a SRL Clemantin a fost respinsă din cauza erorilor în devizul de cheltuieli care sunt mai mari decât 1% din valoarea ofertei și mai mari decât 10000 lei și nu pot fi considerate abateri neînsemnate, totodată nu s-au aplicat coeficienții de multiplicare la diverse poziții, iar la una dintre poziții a fost diminuat volumul de lucrări, în același timp aceste erori nu pot fi considerate că sunt aritmetice deoarece nu sunt descrise în legislație.
Astfel, grupul de lucru a constatat că au fost diminuate volume de lucrări în conținutul Devizului local Nr. 2-2 Galerie, la poziția 45 (Formular nr. 7), cantitatea este indicată de 38,06, respectiv fiind diminuată față de cantitatea de 68,06 inclusă în caietul de sarcini publicat. De asemenea, în conținutul Devizului local Nr. 2-1 Casa Avocatului Ghendler, la poziția 266 (Formular nr. 7), cantitatea este indicată de 11,20, fiind diminuată față de cantitatea de 12,40, inclusă în caietul de sarcini publicat.
Totodată, s-a constatat faptul că la elaborarea Devizului local Nr. 2-1 Casa Avocatului Ghendler, la pozițiile 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 82, 84, 91, 95, 99 și 101, nu s-a ținut cont de coeficienții de multiplicare (k=), ceea ce rezultă și din examinarea Formularului nr.5. (pct. 134-137 Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări HG 638/2020)
Oferta clasată pe locul trei după preț a SRL Magistrala-Nistru a fost respinsă deoarece valabilitatea garanției ofertei este mai mică decât valabilitatea ofertei. Respectiv garanția a fost emisă la 23 martie 2022 și expiră la 20 mai 2022, în timp ce oferta financiară este din 24 martie 2022 și expiră la 24 mai 2022 (pct. 61 Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări OMF 69/2021).
Oferta clasată pe locul 4 după preț a SRL Primaterax-nord: este descalificată pentru faptul că nu este întrunită condiția de experiență similară:
Respectiv în formularele nr. 12 și nr. 13 precum și contractele și recepțiile anexate nu a fost depistat cel puțin un contract executat în ultimii cinci ani, valoarea căruia să fie 5954850,36 lei cu TVA (75% din valoarea viitorului contract), sau cumulativ contractele executate în ultimul an de activitate, care sunt din domeniul obiectului acestei licitații (construcții, reconstrucții, renovări de clădiri), să fie în valoare totală de 7939800,49 lei cu TVA (valoarea ofertei SRL Primaterax-nord este 7939800,49 lei cu TVA).
Oferta clasată pe locul 5 după preț a SRL Moldsercon a fost respinsă deoarece prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice. Oferta SRL Moldsercon este în valoare de 8162800,00 lei cu TVA.
Data anulării
11 apr 2022, 20:56
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
1 mart 2022, 19:48
Data ultimilor modificări
11 apr 2022, 20:57
Achizitii.md ID
21052587
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
12 mart 2022, 18:09
Subiectul întrebării:
Caiet de Sarcini
Întrebare:
Deviz 2-1 Poz. 15 – enumerati resursele din forma nr. 5, caci nu este clar codul 9920, si de ce sa exclus manopera, si anume Tinichigiu? Poz 36 – cu ce se prinde tabla, daca ati exlus din resurse cuie si diblu? Care este gama de culori folosite la lucrarile de vopsitorie? Indicati culoarea RAL! In caz contrar se va considera culoarea de baza alba. Poz. 175 – a fost exclusa manopera. Cine va executa lucrarea? Poz. 178– Este exlusa manopera Muncitor Deservire! Poz. 179 – Este exclusa manopera! Poz. 181 – Este exlusa manopera! Poz. 182 – Este exlusa manopera! Poz. 183-186 - Este exlusa manopera! Poz. 190 – Exclusa manopera! Poz 193 – Exclusa manopera! ..... etc. Verificati devizele de cheltuilei. Toate devizele sunt intocmite cu abateri, nerespectind cerintele CP L.01.01-2012 Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructive – montaj prin metoda de resurse si NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii. Va rugam sa incarcati forma nr. 5 modificata!
Răspuns (14 mart 2022, 11:54):
Unicul caiet de sarcini al acestei licitații este numai fișierul muzeu soroca caiet de sarcini 2022.pdf (56 pagini); Forma 5 fără prețuri a fost anexată exclusiv pentru consultare și nu reprezintă caiet de sarcini. Dacă sunt diferențe între forma nr. 5 și caietul de sarcini F.1, prioritar este caietul de sarcini F.1: oferta dumneavoastră trebuie să corespundă întocmai numai caietului de sarcini F.1. Menționăm că proiectul tehnic a fost verificat de verificatori atestați. ADR Nord nu este împuternicită să verifice calitatea proiectelor tehnice. Referitor de forma 5 atragem atenția că a fost comisă o eroare mecanică în programul WinСмета, depistată de devizier. La pozițiile sus-numite manopera se i-a în calcul conform normelor. Gama de culori este reflectată în documentația tehnică de proiect.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".