+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 28.02.2022 19:18
până la 09.03.2022 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 09.03.2022 12:00
până la 16.03.2022 10:00
3
Licitaţie
de la 17.03.2022 14:00
până la 17.03.2022 14:18
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 400 000 MDL
Perioada clarificărilor: 28 febr 2022, 19:18 - 9 mart 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 9 mart 2022, 12:00 - 16 mart 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

elaborarea Studiului de prefezabilitate în cadrul proiectului
„APROVIZIONAREA CU APĂ DIN RÂUL NISTRU PENTRU 33 LOCALITĂȚI DIN RAIOANELE DONDUȘENI, SOROCA, OCNIȚA”
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
28 febr 2022, 19:18
Data ultimilor modificări
9 mart 2022, 10:28
Achizitii.md ID
21052535
CPV
73420000-2 - Studiu de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologică
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
adr nord studiu prefezabilitate invitatie 2022.docx
tenderNotice
invitație/anunț WORD
28.02.22 19:18
adr nord studiu prefezabilitate-duae formular nou.doc
Documentele la ofertă
DUAE WORD
28.02.22 19:18
doc de atribuire standard studiu prefezabilitate 2022.docx
Documentele la ofertă
documentația standard de atribuire WORD
28.02.22 19:18
adr nord studiu prefezabilitate-declaratiero(2).doc
Documentele la ofertă
DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. WORD
28.02.22 19:18
doc de atribuire standard studiu prefezabilitate 2022.pdf doc de atribuire standard studiu prefezabilitate 2022.pdf
Documentele la ofertă
documentația standard de atribuire PDF
28.02.22 19:18
adr nord studiu prefezabilitate-declaratiero.pdf adr nord studiu prefezabilitate-declaratiero.pdf
Documentele la ofertă
DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. PDF
28.02.22 19:18
Data:
9 mart 2022, 10:28
Subiectul întrebării:
Achizitii
Întrebare:
Conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”, - a răspuns oficial Agenția Achiziții Publice la întrebarea dacă utilizarea licitației electronice este obligatorie (vezi https://tender.gov.md/ro/content/%C3%AEntreb%C4%83ri-adresate-frecvent, pct. 29). Prin urmare STUDIUL DE PREFEZABILITATE ESTE O ACTIVITATE INTELECTUALA si în cadrul acestei proceduri de achiziție publică trebuie să fie exclusă licitația electronică.
Răspuns (9 mart 2022, 11:43):
Bună ziua. Vă mulțumim de întrebare. Procedura care se desfășoară acum este Cererea ofertelor de prețuri (servicii), iar la acest tip de achiziție licitația electronică este impusă de SIA RSAP MTender la momentul publicării procedurii și nu poate fi exclusă după momentul lansării Cererii ofertelor de prețuri (servicii). Licitația electronică nu va avea loc numai dacă va fi un singur ofertant sau vor fi zero ofertanți. Totodată menționăm că operatorii economici participanți în afară de prezentarea celei mai ieftine oferte ca să fie desemnați câștigători trebuie să întrunească și celelalte cerințe înaintate în invitația de participare: cum sunt experiența operatorului economic și experiența experților, specificația tehnică trebuie să fie conformă caietului de sarcini/termenilor de referință și altele.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".