+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 200 000 MDL
Perioada clarificărilor: 26 ian 2022, 14:45 - 27 ian 2022, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 27 ian 2022, 15:00 - 31 ian 2022, 15:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Halate medicale, de uz unic, pentru anul 2022
Informația despre anulare
Motivul anulării
Prin prezenta, grupul de lucru privind achizițiile publice din cadrul IMSP ”Sf. Treime”, aferent procedurii de achiziție cu costuri mici nr.ocds-b3wdp1-MD-1643200324883 Halate medicale, de uz unic, pentru anul 2022, Vă remite rezultatele evaluării ofertelor.
Grupul de lucru anuleaza procedura de achizitie comerciala în vederea revizuirii cantitatilor si specificatiilor tehnice.
Data anulării
3 febr 2022, 13:06
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Alecu Russo 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Viorel Pocriciuc
Telefonul de contact
+37322438237; +37360740772
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
26 ian 2022, 14:45
Data ultimilor modificări
3 febr 2022, 13:06
Achizitii.md ID
21050606
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Data:
26 ian 2022, 16:12
Subiectul întrebării:
Certificare
Întrebare:
Buna ziua. Halatele vor trebui introduse in registrul dispozitivelor medicale? In caz ca da, atunci de ce solicitati certificat de la ANSP? Cu certificat de la ANSP dispozitivele medicale nu pot fi inregistrate in registrul dospozitivelor medicale. Va multumim pentru explicatie.
Răspuns (26 ian 2022, 16:46):
Buna ziua, De facto, solicităm o dovadă a conformității, și în solicitare sau solicitat documente doveditoare, prin ”sau”, din cele solicitate ar fi de dorit sa fie prezentat macar un document confirmativ. În cazul lipsei acestuia grupul de lucru prin clarificări va solicita actele doveditoare a conformitatii. Multumesc
Data:
26 ian 2022, 16:52
Subiectul întrebării:
Certificare
Întrebare:
Buna ziua. Halatele trebuieinregistrate in registrul dispozitivelor medicale? In cazul in care da, atunci de ce se solicita certificat de la ANSP? Cu certificat de la ANSP se pot inregistra dispozitivele medicale in registrul dispozitivelor medicale?
Răspuns (26 ian 2022, 16:59):
Buna ziua, De facto, solicităm o dovadă a conformității, și în solicitare sau solicitat documente doveditoare, prin ”sau”, din cele solicitate ar fi de dorit sa fie prezentat macar un document confirmativ. În cazul lipsei acestuia grupul de lucru prin clarificări va solicita actele doveditoare a conformitatii. Rugam sa nu ezitati sa depuneti oferta, important este pretul ce-l mai mic si ”livrarea in termen de 3 zile”. Multumesc
Data:
27 ian 2022, 10:30
Subiectul întrebării:
Halate
Întrebare:
la asa valoare estimativa, puteti primi doar halate transparente de 15g/m. ori prefaceti specificatia tehnica, ori valoarea estimativa. un halat de 35 g/m costa in jur de 20 lei
Răspuns (27 ian 2022, 11:35):
Bună ziua, prețul estimas s-a calculat din prețul contractat pentru anul 2021 la care s-a adăugat %. Totodată au fost consultate ofertele operatorilor economici propuse pentru obiect similar pe platforma Mtender și prețul estimat de noi este prețul mediu și nu minim de pe piață. Totodată solicităm depunerea ofertei cu prețul propus de Dvs in vederea examinării ofertelor la zi și revizuirea bugetului pentru eventual o nouă procedură de achiziții. Multumim pentru atentionare.
Data:
27 ian 2022, 10:30
Subiectul întrebării:
Halate
Întrebare:
la asa valoare estimativa, puteti primi doar halate transparente de 15g/m. ori prefaceti specificatia tehnica, ori valoarea estimativa. un halat de 35 g/m costa in jur de 20 lei
Răspuns (27 ian 2022, 11:36):
Bună ziua, prețul estimas s-a calculat din prețul contractat pentru anul 2021 la care s-a adăugat %. Totodată au fost consultate ofertele operatorilor economici propuse pentru obiect similar pe platforma Mtender și prețul estimat de noi este prețul mediu și nu minim de pe piață. Totodată solicităm depunerea ofertei cu prețul propus de Dvs in vederea examinării ofertelor la zi și revizuirea bugetului pentru eventual o nouă procedură de achiziții. Multumim pentru atentionare
Data:
27 ian 2022, 12:37
Subiectul întrebării:
Termenii și condițiile de livrare/prestare
Întrebare:
Solicităm de a fi extins termenul de livrare a bunurilor, ori prezentarea graficului de livrare pentru loturile licitate în cadrul procedurii de achiziție publice.
Răspuns (27 ian 2022, 12:44):
Buna ziua, mentionam ca achizitiile de costuri mici sunt pentru a asigura necesitatea urgenta a autoritatii contractante, prin urmate termenii stabiliti sunt conform necesitatilor institutiei si nu vor fi modificati. Multumesc.
Data:
27 ian 2022, 12:49
Subiectul întrebării:
Termenii și condițiile de livrare/prestare
Întrebare:
Autoritatea contractantă intenționat aplicând așa termeni, restricționează accesul egal la procedură a tuturor operatorilor economici, creînd obstacole de concurență între operatorii economici.
Răspuns (27 ian 2022, 13:08):
Buna ziua, mentionam ca achizitiile de costuri mici sunt pentru a asigura necesitatea urgenta a autoritatii contractante. . Asumarea responsabilitatilor privind asigurarea bunei functionari a institutiei in perioada pandemica se pune in sarcina grupului de lucru. Prin urmate termenii stabiliti sunt conform necesitatilor institutiei si nu vor fi modificati. Multumesc.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".