+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 26.01.2022 13:56
până la 07.02.2022 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 07.02.2022 10:00
până la 03.03.2022 10:00
3
Licitaţie
04.03.2022 13:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 170 220 EUR
Perioada clarificărilor: 26 ian 2022, 13:56 - 7 febr 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 7 febr 2022, 10:00 - 3 mart 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

produse chimice consumabile în procesul tehnologic de tratare a levigatului si în operațiunile de spălare chimică a stației de tratare prin osmoza inversă
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2069, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 27 Martie 1918, nr.14
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sergiu Cotet
Telefonul de contact
060500912
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
26 ian 2022, 13:56
Data ultimilor modificări
4 febr 2022, 16:09
Achizitii.md ID
21050597
CPV
24300000-7 - Produse chimice anorganice şi organice de bază
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
f 22 si f 23.rtf
Documentele la ofertă
-
26.01.22 13:56
duae_ro_.doc
Documentele la ofertă
-
26.01.22 13:56
anunt_consumabile - copie.docx
Documentele la ofertă
-
26.01.22 13:56
anunt consumabile.pdf anunt consumabile.pdf
Documentele la ofertă
-
26.01.22 14:01
caiet de sarcini consumabile.docx
Documentele la ofertă
-
26.01.22 16:19
doc standard bunuri-servicii.rtf
Documentele la ofertă
-
4.02.22 16:09
Data:
1 febr 2022, 14:51
Subiectul întrebării:
Livrarea produse chimice alternative celor propuse de GRIMM&WULFF GmbH
Întrebare:
In caietul de sarcini pag. 6-7 a fost inclusa o clauza care dupa parerea noastra clar favorizeaza producatorul utilajului si firmele afiliate lui si nu este spatiu pentru o competitie transparenta. Sunt o multime de producatori europeni, care pot livra produse compatibile dupa pret si calitate pentru functionarea acestor utilaje. In acest caz este clar ca producatorul GRIMM&WULFF GmbH nu o sa avizeze alte produse decat cele produse de el. Este un temei real de contestare a rezultatelor licitatiei. Este posibil sa excludeti aceasta clauza? (vezi mai jos text din Caiet de sarcini). pag.6-7: " Întrucît funcționarea instalației de tratare a levigatului este foarte importantă pentru desfășurarea neintreruptă a activității autorității contractante, Ofertanții au obligatia să oferteze consumabilele recomandate și avizate de producătorul stației de tratare GRIMM&WULFF GmbH; atît pentru cazul în care Ofertanții ofertează consumabilele originale recomandate conform manualului de operare si întreținere a statiei respectînd integral specificațiile tehnice menționate în cadrul fișelor tehnice de securitate, cît și pentru cazul în care Ofertanții doresc să propună consumabile similare în compoziția chimică și proprietățile fizico-chimice conform fișelor tehnice de securitate anexate prezentului caiet de sarcini, aceștia trebuie să prezinte documentele agreate/avizate de producătorul stației că sunt autorizați să oferteze consumabile pentru scopul acestei achiziții."
Răspuns (3 febr 2022, 09:24):
Ca urmare a solicitării de clarificare din partea unui posibil ofertant la procedura prin ”licitație deschisă” pentru atribuirea contractului privind livrarea Produselor chimice consumabile în procesul tehnologic de tartare a levigatului și în operațiunile de spălare chimică a stației de tartare prin osmoză inversă, în conformitate cu prevederile Legeii nr. 131/2015, art. 35 cu priviere la clarificări, alin. (2), potrivit căruia autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, cît mai repede posibil la orice clarificare solicitată, într-o parioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unui astfel de solicitări din partea operatorului economic, vă comunicăm următoarele: Conform caietului de sarcini Autoritatea Contractantă nu a solicitat ca soluțiile chimice consumabile sa fie produse exclusiv de către producatorul echipamentului: “Întrucît funcționarea instalației de tratare a levigatului este foarte importantă pentru desfășurarea neintreruptă a activității autorității contractante, Ofertanții au obligatia să oferteze consumabilele recomandate și avizate de producătorul stației de tratare GRIMM&WULFF GmbH; atît pentru cazul în care Ofertanții ofertează consumabilele originale recomandate conform manualului de operare si întreținere a statiei respectînd integral specificațiile tehnice menționate în cadrul fișelor tehnice de securitate, cît și pentru cazul în care Ofertanții doresc să propună consumabile similare în compoziția chimică și proprietățile fizico-chimice conform fișelor tehnice de securitate anexate prezentului caiet de sarcini, aceștia trebuie să prezinte documentele agreate/avizate de producătorul stației”. Avînd in vedere că aceste solutii chimice consumabile vor fi folosite pentru întreținerea zilnică/periodică pe termen lung a instalatiei, Autoritatea Contractantă are obligația a se asigura că produsele achizitionate nu vor cauza defecte ireversibile asupra instalatiei. Ofertantii au obligatia să oferteze produse conform celor mentionate în caietul de sarcini. Conform manualului de funcționare se are in vedere că, utilizarea altor produse chimice pot provoca avarii și scăderea performanței stației de tratare levigat, considerînd ca membranele pot fi deteriorate de agenții de oxidare (de exemplu, clor liber, Cl2, ozon O3) prezenți în substante chimice neautorizate de către producatorul statiei. În privința compatibilității produselor chimice consumabile, ofertantul trebuie să prezinte din partea producătorului stației de tratare levigat o scrisoare specifică procedurii de achiziție referitoare la agrearea produselor pe care ofertantul le propune în oferta tehnică, evitînd astfel posibile defecțiuni generate de utilizarea altor produse chimice decît cele agreate de către producatorul stației. De asemenea, utilizarea unor substante neavizate de producatorul statiei, diferite din punct de vedere al compozitiei, originii, compatibilitatii etc. fata de cele recomandate, pot genera riscuri de utilizare cu privire la sanatatea si securitatea muncii a operatorului (ex. concentrarea gazelor toxice si periculoase ale substantelor in sistemele de alimentare, conducte, etc.).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".