+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 2 720 575 MDL
Perioada clarificărilor: 26 ian 2022, 13:44 - 7 febr 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 7 febr 2022, 12:00 - 9 mart 2022, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

acordarea consultațiilor de specialitate producătorilor agricoli prin următoarele modalități: seminare, consultație verbală cu deplasarea expertului la producătorul agricol și schimbul de experiență
Informația despre anulare
Motivul anulării
În procesul de evaluare a ofertelor s-a constatat o neconcordanță între factorii de evaluare indicați în Anunțul de participare și cei indicați în Caietul de sarcini, după cum urmează.
Astfel se poate observa că pentru al doilea factor de evaluare, experiența operatorului economic se apreciază diferit: în cazul anunțului de participare: numărul de ore a instruirilor, pe cînd în caietul de sarcini – în ani de activitate. La rîndul său, pentru al treilea factor de evaluare în anunț se utilizează numărul de seminare la care a participat expertul, pe cînd în caietul de sarcini – anii de experiență în consultarea producătorilor agricoli.
Avînd în vedere prevederile articolului 26 alineatul (15) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată și, întrucît conținutul Anunțului de participare și a caietului de sarcini, în partea ce ține de factorii de evaluare conduc inevitabil la o apreciere discreționară asupra aplicării unui sau altuia din acești factori de evaluare, grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice a decis anularea procedurii de achiziției și inițierea unei noi proceduri de achiziție, cu înlăturarea neconcordanțelor constate.
Data anulării
31 mart 2022, 16:21
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 162
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vasilii Dogotari
Telefonul de contact
022204578
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
26 ian 2022, 13:44
Data ultimilor modificări
31 mart 2022, 16:22
Achizitii.md ID
21050596
CPV
79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".