+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 727 300 MDL
Perioada clarificărilor: 20 ian 2022, 10:24 - 25 ian 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 25 ian 2022, 10:00 - 31 ian 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Hrană uscată pentru câini maturi și activi (de serviciu)
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. (c) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - grupul de lucru anulează procedura dacă niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire.

Argumentare:
Ofertele operatorilor economici au fost respinse în conformitate cu prevederile art.69 alin.6 lit. (a) și (b) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice – ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și/sau oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.
Data anulării
16 febr 2022, 15:38
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Victoria Bradu
Telefonul de contact
022409748
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
20 ian 2022, 10:24
Data ultimilor modificări
16 febr 2022, 15:38
Achizitii.md ID
21050290
CPV
15713000-9 - Hrană pentru animale de companie
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Data:
20 ian 2022, 17:25
Subiectul întrebării:
Modificarea Documentației Standart
Întrebare:
Specificarea tehnică a hranei uscate solicitate în Anunțul de participare descrie produsul „Club4Paws”, Kormotech Ucraina - a unui operator economic – Aniplan SRL. Menționăm că indicarea excesiv de detaliat a parametrilor tehnici poate presupune chiar și descrierea bunurilor sub un model anume al unui producător, ceea ce contravine cu prevederile art. 37 al Legii privind achizițiile publice. Or, Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurența între operatorii economici. În acest sens, Agenția Achiziții Publice recomandă descrierea bunurilor la general cu indicarea parametrilor tehnici esențiali sau, în măsura posibilităților, descrierea performanțelor și/sau cerințelor minime funcționale. Astfel, solicităm introducerea modificărilor în Documentația Standart, în caz contrar vom fi nevoiți să depunem Contestația în acest sens. Cu stimă,
Răspuns (21 ian 2022, 09:00):
Bună ziua. Vă rog frumos să atrageți atenție la specificația tehnică cerută.... Sunt indicate date generale cu marje de minim și maxim ... cu prezentarea de dovezi privind conformitatea sau calitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.... Insinuările Dvs nu își au locul.... Rugăm respectuos să vă conformați cerințelor AC, ori doar autoritatea contractantă stabilește cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice. În aceste condiții nici un operator economic nu poate influiența desfășurarea procedurii de achiziție. Vă mulțumim pentru interesul acordat și vă invităm să participați.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".