+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 12.01.2022 12:18
până la 17.01.2022 14:00
2
Propunerea ofertelor
de la 17.01.2022 14:00
până la 20.01.2022 14:00
3
Licitaţie
21.01.2022 14:00
4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 300 000 MDL
Perioada clarificărilor: 12 ian 2022, 12:18 - 17 ian 2022, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 17 ian 2022, 14:00 - 20 ian 2022, 14:00
Începutul licitației: 21 ian 2022, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Cerinfe fa{a de sistemul de evidenti a tratirii pacienfilor
in IMSP Spitalul Raional Floreqti Sistemul informatic trebuie sa fie realizat in scopul gestiondrii intregului proces de eviden!6
a informaliilor despre tratamentul pacientilor in cadrul spitalului. El trebuie sa conlina
componente pentru lucrul personalului medical din secfia de primire, secliile curative, secfia operativd gi a celei de evidenld statisticd, din depozitul farmaceutic, seclia imagistic[, laboratorul
de investigafii, arhiva spitalului, blocul alimentar si alte diviziuni ale spitalului. Sistemul trebuie
sa asigure fluxurile de circulalie a informaliei at6t pe verticald cdt gi pe orizontalS. Sistemul
trebuie sa permit[ exploatarea componentelor pentru lucrul personalului medical atAt autonom cdt gi in retea cu posibilitatea de transfer amdnat al datelor intre ele. Evidenla diagnosticelor trebuie sa se efectueze conform codurilor interna{ionale CIM
revizia X, iar a procedurilor in baza clasificatoarelor DRG. Sistemul trebuie sa asigure raportarea
la Institutul de Management a Rapoartelor statistice pentru Formele Medicale Electronice, precum si
rapoftarea la CNAM a datelor DRG cu incircarea gi prelucrarea rezultatelor de la CNAM.
Sistemul trebuie sa dispund de posibilitatea de a prelucra informalia din cadrul spitalLrlui pe sectii. pe grupuri de seclii si pe intrqg spitalul.
In Sectia Spitatizari trebuie sd se asigure urmdtoarele functionalitdti:
- Spitalizarea pacienlilor in stalionar;
- Adresari in Urgenla;
- Birou de informayii.
In Secfia Statistica Medicala trebuie sd se asigure funclionalitdtile:
- Eviclenta tretamentultri:
- Eyidenla transferu'ilor in c,ctdrttl spitalului;
- Externareapacienyilor,'
- Analiza miscdrii pacienlilor,'
- Analiza statisticd a lucrului personalului medical,'
- Trimiterea si recep{ionarea dqtelor DRG de la Cl\rAM; Rapoarte statistice.
in sectia Operativd:
Perfectaretr "ti
Eviclen{a buletinelor de boald. Pentru procesarea actului medical in secJii sunt necesare componentele pentru:
- Medicii Secfiei;
- Surorile superioare;
- Surorile de la Post,'
- Bloc de operayii.
- Evidenla circulaliei medicamentelor,'
- Statistica lucrului Secfiei. Pentru completarea Foilor de prescriplii medicale (Anexa nr. 3) electronice, aprovizionarea
cu Preparate din Farmacie si administrarea lor in sec{ii sunt necesare componentele pentru:
- Medicii Sectiei.^
- Surorile.superiioarc,
- Surorile de la Post.
Procesarea consumului de medicamente, parafarmaceutice gi a materialelor in farmacie si
in sec{ii cu perfectarea electronica a Bonului personificat este necesar sf, fie realizata la locurile
de lucru pentru:
- ,Surot'ile superioare clin Seclii Si pentru cele de la post,.
- Per.slnalulFarmaciei;
- Personalul Blocului de operalii Evidenfa efectulrii investigatiilor, analizelor si procedurilor trebuie sd fie realizate la
locurile de lucru pentru:
- PersonalulLaboratorului;
- Personalul Cabinetului de Fizioterapie;
- Personalul Cabinetului de Ftiziopulmonologie;
- Personalul Cabinetului de ECG; Personalul Cabinetului de Radiologie,'
- Personalul Cabinetului de Ultrasonografie.
Eviden{a alimentaliei pacienlilor trebuie sa fie realizatd pentru:
- .surorile .stperioare clin iecyii;
- Bloc alimentar.
Pentru implementarea sistemului informatic in spital sunt prevdzute calculatoare unite in retea
cu:
o Sistemul de operare Microsoft Windows Xp gi mai recente;
Parametrii minimaliRAM 512 Mb. HDD 40 Gb.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), str.Ştefan cel Mare 77
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Groza Svetlana
Telefonul de contact
025027009
Datele achizitiei
Data publicării
12 ian 2022, 12:14
Data ultimilor modificări
12 ian 2022, 18:31
Valoarea estimată (fără TVA)
300 000 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
3 000 MDL
Achizitii.md ID
21049930
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), str.Ştefan cel Mare 77
Durata contractului
22 ian 2022 12:18 - 30 dec 2022 12:18
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii de asistenţă pentru sistemul de evidenţa a tratării pacienţilor "Hospital ManagernS.I" CPV: 72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Documentele la ofertă
DUAE
12.01.22 12:18
doc.stannd.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standart
12.01.22 12:18
doc.stannd.signed.pdf doc.stannd.signed.pdf
Documentele la ofertă
Documentatia standart
12.01.22 12:18
anunt_de_participare.signed.pdf anunt_de_participare.signed.pdf
tenderNotice
Anunt de participare
12.01.22 12:18
anunt_de_participare.docx
tenderNotice
Anunt de participare
12.01.22 12:18
duae.docx
Documentele la ofertă
DUAE
12.01.22 12:18

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

ERGOPRIM

Preţul ofertei: 300 000 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Recunoaşte-l învingător
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Istoria licitației
Vezi licitația
Servicii de asistenţă pentru sistemul de evidenţa a tratării pacienţilor "Hospital ManagernS.I"
Data:
12 ian 2022, 18:31
Subiectul întrebării:
Tehnologiile care stau la baza SI Hospital Manager
Întrebare:
Buna ziua, vă rugăm să indicați Tehnologiile care stau la baza SI Hospital Manager
Răspuns (13 ian 2022, 08:48):
La baza SI Hospital Manager stau Tehnologii informationale .
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări