+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 25.11.2021 16:59
până la 04.12.2021 09:39
2
Propunerea ofertelor
de la 04.12.2021 09:39
până la 07.12.2021 16:39
3
Licitaţie
de la 08.12.2021 14:00
până la 08.12.2021 14:09
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 505 500 MDL
Perioada clarificărilor: 25 nov 2021, 16:59 - 4 dec 2021, 9:39
Perioada de depunere a ofertelor: 4 dec 2021, 9:39 - 7 dec 2021, 16:39

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare la Chimie
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Andrei Pavaloi
Telefonul de contact
022233063
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
25 nov 2021, 16:59
Data ultimilor modificări
30 nov 2021, 9:37
Achizitii.md ID
21047603
CPV
38500000-0 - Aparate de control şi de testare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
doc.standart.docx
Documentele la ofertă
-
25.11.21 16:59
duae.doc
Criterii de eligibilitate
-
25.11.21 16:59
anunt de participare modificat.pdf anunt de participare modificat.pdf
tenderNotice
-
30.11.21 09:37
Data:
26 nov 2021, 11:42
Subiectul întrebării:
Publicare pe pozitii
Întrebare:
Rugam sa publicati achizitia nu intr-un singur lot dar pe pozitii. Multumim
Răspuns (30 nov 2021, 09:47):
Bună ziua! Procedura deja a fost publicată, modificări nu se pot efectua...
Data:
29 nov 2021, 16:44
Subiectul întrebării:
Divizarea pe loturi.
Întrebare:
Solicităm respectuos divizare pe loturi a poziției licitate, pentru a nu restricționa participarea operatorilor economici!
Răspuns (30 nov 2021, 09:44):
Bună ziua! Procedura deja a fost publicată, modificări nu se pot efectua...
Data:
30 nov 2021, 00:29
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Buna ziua.Conform comunicatului AAP din 10/09/2020 - 17:30, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor HG212/2018 p. 46 și 47, dar si LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta inclusiv pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament rugam sa ne confirmati obligatiunea de a detine un astfel de nr. pentru ofertanti si care trebuie prezentat la momentul depunerii ofertei. Multumim anticipat pentru raspuns.
Răspuns (30 nov 2021, 09:40):
Bună ziua! Document modificat...
Data:
30 nov 2021, 11:45
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Buna ziua. Este bine venita modificarea operata in baza comunicatului AAP din 10/09/2020 - 17:30, doar ca acest comunicat reglementeaza cerintele fata de operatorii economici care vind si/sau importa produse de ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE. Ori in cadrul acstei licitatii avem doar un singur produs electric/electronic: Balanţă electronica de masă. Respectiv OBLIGATIVITATEA numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor p.45 in conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice şi Electronice (EEE) şi deşeuri ce rezultă din ele (Regulament DEEE): p. 1.1.1., INGRADESTE ACCESUL OPERATORULOR ECONOMICI care ar dori sa oferteze pentru Reactive Chimice sau Ustensile de laborator (ceea ce contravine principiilor de desfasurare a procedurilor de achizitie publica). Prin urmare exact in maniera in care ati operat modificarea de mai sus, SOLICITAM RESPECTUOS, sa modificati si forma de desfaurare a licitatiei: fie pe pozitii, fie pe loturi (un lot cu ustensile, un lot cu reactive chimice si un lot cu echipamentul electronic). Asa in cit fiecare Operator economic, doritor de a oferta sa se regaseasca pe domeniul sau de specializare.
Răspuns (2 dec 2021, 08:49):
Bună ziua! Menționăm că procedura de achiziție nu poate fi modificată, deoarece platforma achizitii.md nu ne permite modificarea prin adăugarea mai multor loturi... Însă pentru publicarea unei noi proceduri de achiziție nu dispunem de timp... O zi bună!
Data:
2 dec 2021, 09:35
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Platforma permite orice modificare. Se redacteaza caietul de sarcini si ce incarca varianta modificata. Iar faptul sa nu dispuneti de timp nu este un argument, de-a organiza licitatia cu incalcari. Rugam insistent sa operati modificarile solicitate/ In caz contrar vom considera, ingaridea drepturilor operatorilor economici interesati de-a participa la licitatie, si vom fi nevoiti sa contestatam caietul de sarcini in forma in care a fost publicat!
Răspuns (2 dec 2021, 09:39):
.
Data:
2 dec 2021, 11:52
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Stimata autoritate contractanta, rugam respectuos sa consultati Articolul 39. Împărţirea pe loturi, a legii nr. 131 din 03.07.2015, cu precadere aliniatul (2) În sensul alin.(1), autoritatea contractantă stabileşte obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate [...] Buna oara "reactivele chimice" este o specializare si nu are tangente cu ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE, iar operatorul economic doritor de a adepune oferta pentru "reactive chimice", nu este obligat sa fie inregistrat in lista producatorilor, importatorilor si distrubuitorilor de EEE. In aceeasi ordine de idei rugam sa consultati si Articolul 41. Modificarea documentaţiei de atribuire din aceeasi lege, in speta alin. (1) Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic [...] In spiritul solicitarii noastre rugam sa consultati si Articolul 15. Atribuţiile grupului de lucru, din legea pomenita, alin. (1) Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat are următoarele atribuţii în domeniul achiziţiilor publice: litera e) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică; Nu este clar Refuzul Autoritatii contractante de a imparti aceasta licitatie pe loturi asa incit sa fie respectat spiritul legii nr. 131 din 03.07.2015, de a asigura accesul larg a operatorilor economici la procedurile de AP si caracterul concurential de desfasurare a acestora! In cele din urma reiteram solicitarea noastra de a imparti licitatia pe loturi (un lot cu ustensile, un lot cu reactive chimice si un lot cu echipamentul electronic) cu dreptul de a depune pentru un lot sau pentru toate. In asa masura nu va fi prejudiciat nici un Operatro economic in dorinta sa de a depune o oferta pentru aceasta licitatie!
Răspuns (4 dec 2021, 09:38):
.
Data:
4 dec 2021, 09:35
Subiectul întrebării:
CPV 38500000-0 - Aparate de control şi de testare
Întrebare:
Licitatia are codul CPV 38500000-0 - Aparate de control şi de testare, pe cind reactivele chimice cod CPV. 33696300-8, care nu face parte nici ca subgrupa din codul aparte de control si testare.Solicitam sa divizati licitatia pe loturi. In caz contrar vom fi nevoiti sa cotestam documentatia de atribuire.
Răspuns (4 dec 2021, 09:38):
.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".