+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 857 000 MDL
Perioada clarificărilor: 10 nov 2021, 17:39 - 23 nov 2021, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 23 nov 2021, 9:00 - 2 dec 2021, 10:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Asigurarea cu energie electrică a sediilor MAI pentru perioada anului 2022
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Igor Vieru
Telefonul de contact
069616983
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
10 nov 2021, 17:39
Data ultimilor modificări
2 dec 2021, 10:30
Achizitii.md ID
21046580
CPV
65300000-6 - Distribuţie de energie electrică şi servicii conexe
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Achiziţia nu a avut loc
Data:
11 nov 2021, 08:54
Subiectul întrebării:
Lipsa participantilor
Întrebare:
In caz de neparticpare la licitatie nici unei din intreprinderi care detin licenta pentru furnizarea energiei electrice, care vor fi acțiunile Dvs: Prelungirea contractului cu furnizorul existent sau trecerea la furnizor reglementat din zona?
Răspuns (11 nov 2021, 09:50):
Grupul de lucru se va expune nemijlocit asupra rezultatelor procedurii, nu facem premoniții.
Data:
11 nov 2021, 08:56
Subiectul întrebării:
tarif oferit este egal sau mai mare cu cel reglementat
Întrebare:
In caz daca la licitatie participa o singura intreprindere care ofera un tarif egal sau mai mare cu cel existent oferit de furnizorul universal din zona in care se afla locul de consum - care vor actiunile Dvs: semnati contract cu el sau treceti la furnizor reglementat?
Răspuns (11 nov 2021, 09:51):
Grupul de lucru va examina toate ofertele prezentate, confrom cerințelor expuse în documentația de participare și va emite o decizie.
Data:
11 nov 2021, 08:59
Subiectul întrebării:
Licitatia electronica
Întrebare:
Care a fost motivul sa fie realizata licitatia electronica si nu s-a mers pe care schimbarii furnizorului in baza ofertei prezentate, mai ales ca la aceste licitatii por particpa numai furnizorii care au licenta eliberata de ANRE
Răspuns (11 nov 2021, 09:51):
Procedura a fost inițiată în temeiul prevederilor Legii nr.131/2015.
Data:
11 nov 2021, 16:45
Subiectul întrebării:
Participarea unei singure entitati in licitatie
Întrebare:
In caz de participarea unei singure intreprinderi la licitatie - licitatia va fi considerata valabila? sau este obligatoriu particparea a 2 participanti
Răspuns (11 nov 2021, 17:00):
Grupul de lucru la procedura lansată, nu a stabilit un număr limită de participanți.
Data:
22 nov 2021, 17:01
Subiectul întrebării:
Oferta de pret
Întrebare:
Se va accepta oferta in forma de discaunt de la tarif reglementat aprobat de ANRE? Este evident că în caz de crestere a tarifului reglementat pe parcursul anului 2022 acest aspect automat va duce si cresterea tarifului pentru Dvs. Acest lucru va semnifica automat devierea de la bugetul initial planificat in licitatie. Corespunde aceasta prevedere exigenților urmărite de Dvs
Răspuns (23 nov 2021, 07:59):
Ofertantul va completa specificația de preț (anexa nr.16) potrivit cerințeleor indicate în caietul de sarcini și după caz, va oferi discount-ul disponibil. Legea nr.131/2015 reglementează revizuirea planurilor bugetare pentru motive obiective și întemeiate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".