+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 207 625 MDL
Perioada clarificărilor: 16 nov 2021, 10:05 - 22 nov 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 nov 2021, 10:00 - 29 nov 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Serviciilor de furnizare a energiei electrice
Informația despre anulare
Motivul anulării
În temeiul art. 71 alin. 1 lit (a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Argumentare: „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în cazul în care „ nu a fost depusă nicio ofertă”, având în vedere faptul că unicul ofertant și-a retras oferta.
Totodată, ținem să menționăm că Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a adoptat Hotărârea privind asigurarea furnizării de ultimă opțiune a energiei electrice consumatorilor care sunt sau urmau să fie deserviți de SRL Furnizare Energie.
Data anulării
14 dec 2021, 12:06
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Leu Mariana
Telefonul de contact
022409715
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 nov 2021, 10:05
Data ultimilor modificări
14 dec 2021, 13:33
Achizitii.md ID
21046512
CPV
65300000-6 - Distribuţie de energie electrică şi servicii conexe
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Data:
16 nov 2021, 11:21
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Conform prevederilor legii 131 la puget de pina la 800 mii nu se necesita Garantia de buna executie, care este motivul ca Dvs le ceret?
Răspuns (16 nov 2021, 13:50):
Bună ziua, autoritatea contractantă stabilește cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv. Mulțumim.
Data:
16 nov 2021, 11:23
Subiectul întrebării:
Numarul de participanti
Întrebare:
In caz de neparticpare la licitatie nici unei din intreprinderi care detin licenta pentru furnizarea energiei electrice, care vor fi acțiunile Dvs: Prelungirea contractului cu furnizorul existent sau trecerea la furnizor reglementat din zona? Si in caz de participare a unie singure oferte - licitatia se va considera realizata
Răspuns (16 nov 2021, 14:08):
Bună ziua, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6), lit. b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice „autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”.
Data:
16 nov 2021, 11:24
Subiectul întrebării:
Lacune in legislatie
Întrebare:
Intrarea in vigoare a regulilor pietei este aminata pina la 1.01.22, faptul dat pune in dificultate participarea intreprinderilor din piata libera. Care este sensul licitatiei daca in ea pot participa numai intreprinderile reglementate care detin tarif reglementat si aceste intrerpinderi nu pot oferi un tarif mai jos decit cel reglementat
Răspuns (16 nov 2021, 14:17):
Bună ziua, Administrația Națională a Penitenciarelor fiind instituție bugetară este obligată să se conformeze cerințelor înaintate de Agenția achiziții publice în domeniul procurării de bunuri, servicii și lucrări. Astfel, achiziționarea energiei electrice este reglementată de documentația standard conform Linkului: (https://tender.gov.md/ro/content/documentaţia-standard-pentru-realizarea-achizițiilor-publice-de-bunuri-și-servicii).
Data:
16 nov 2021, 11:24
Subiectul întrebării:
Tarif oferit este egal sau mai mare cu cel reglementat
Întrebare:
In caz daca la licitatie participa o singura intreprindere care ofera un tarif egal sau mai mare cu cel existent oferit de furnizorul universal din zona in care se afla locul de consum - care vor actiunile Dvs: semnati contract cu el sau treceti la furnizor reglementat?
Răspuns (16 nov 2021, 14:37):
Bună ziua. Autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului cel mai scăzut preţ. Mulțumim.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".