+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 13.10.2021 18:41
până la 25.10.2021 10:00
au rămas 5 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 25.10.2021 10:00
până la 03.11.2021 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 1 300 000 MDL
Perioada clarificărilor: 13 oct 2021, 18:41 - 25 oct 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 25 oct 2021, 10:00 - 3 nov 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd.Dacia 5/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Cecoi Mariana
Telefonul de contact
0-22-53-16-33, 079436345
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 oct 2021, 18:41
Data ultimilor modificări
19 oct 2021, 11:33
Achizitii.md ID
21045336
CPV
79700000-1 - Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunț_de_participare_2022 (1).semnat.pdf anunț_de_participare_2022 (1).semnat.pdf
tenderNotice
-
18.10.21 08:51
duae_-_formularul_72 (2).semnat.pdf duae_-_formularul_72 (2).semnat.pdf
Criterii de evaluare
-
18.10.21 08:51
Data:
19 oct 2021, 11:33
Subiectul întrebării:
Documentația standart și Caietul de sarcini
Întrebare:
Ce are IMSP Asociația Medicală Teritorială Botaneica, cu Documentrația standart care PREVEDE CLAR Ministerul Finanțelor informează despre publicarea Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, nr. 115 din 15 septembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 230-237 din 01 octombrie 2021. Atenționăm asupra faptului că, Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice. Menționăm despre introducerea unui element nou al caietului de sarcini, și anume, condițiile/cerințele de furnizare, prestare și utilizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice, cât și alimentarea cu apă şi canalizare, produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, necesare în elaborarea ofertei operatorului economic. De asemenea, a fost modificat contractul - model. Acesta conține două părți: Partea I – generală, care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; Partea II - condiții speciale ale contractului, se completează doar la necesitate, iar autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condițiile/cerințele speciale în dependență de obiectul achiziției, condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apă și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), precum și condițiile achitării în avans. Totodată, în cadrul achizițiilor publice, nu se acceptă proiecte de contracte ce deviază de la contractul - model, întocmite de către prestator/furnizor cu excepția cazurilor, când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.). Odată cu intrarea în vigoare a ordinului menționat, autoritățile contractante, urmează să aplice prevederile acestuia la efectuarea achizițiilor de bunuri și servicii pentru satisfacerea necesităților
Data:
19 oct 2021, 11:48
Subiectul întrebării:
Documentația standart
Întrebare:
Este menționat despre introducerea unui element nou al caietului de sarcini, și anume, condițiile/cerințele de furnizare, prestare și utilizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice, cât și alimentarea cu apă şi canalizare, produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, necesare în elaborarea ofertei operatorului economic, DAR DE CE IMSP Asociația Medicală Teritorială Botaneica a plasat cerințele date pentru PAZA FIZICĂ
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".