+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 08.10.2021 15:06
până la 18.10.2021 14:00
a rămas 1 zi
2
Propunerea ofertelor
de la 18.10.2021 14:00
până la 31.10.2021 14:00
3
Licitaţie
01.11.2021 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 19 287 450 MDL
Perioada clarificărilor: 8 oct 2021, 15:06 - 18 oct 2021, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 oct 2021, 14:00 - 31 oct 2021, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Sectorul Ciocana al mun. Chiținău, pe străzile . Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, L.Rebreanu, Calatorilor, V.Maiacovschi
Conform datelor prospecâiunilor geotehnice, terenul de pozare a conductelor este format din soluri netasabile
Pentru anul de gestiune sunt alocati intru executarea obiectivului 2 500 000 lei
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 31 August1989, 100
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Oxana Teleman
Telefonul de contact
+31379930300
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 oct 2021, 15:06
Data ultimilor modificări
8 oct 2021, 16:14
Achizitii.md ID
21045009
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunt de intentie.pdf anunt de intentie.pdf
Documentele la ofertă
Anunt de intentie
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.calatorilor-movileni f1 (1).rtf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini 1
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.caramidarilor f1 (2).rtf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini 2
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.rebreanu f1.rtf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini 4
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.maiakоvski f1.rtf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini 3
8.10.21 15:06
anunt de participare m.pdf anunt de participare m.pdf
Documentele la ofertă
Anunt de participare
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.uzinelor f1.rtf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini 5
8.10.21 15:06
duae.doc
Documentele la ofertă
DUAE
8.10.21 15:06
documentatia_standard_actualizata.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standard
8.10.21 15:06
Data:
8 oct 2021, 16:14
Subiectul întrebării:
Doc
Întrebare:
Dat fiind faptul ca obiectul dat a fost anulat si republicat ! Rugam sa ne fie specifcate modificarile facute ....
Răspuns (11 oct 2021, 08:34):
modificarile efectuate le gasiti reflectate in anuntul de participare
Data:
12 oct 2021, 10:07
Subiectul întrebării:
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Întrebare:
Prezenta declarație se prezintă de către Operator Economic (OE) în cazul când este desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică, și se prezinta la semnarea contractului propriu zis. Solicităm ca prezentarea obligatorie acestei declarații să fie Exclusă din anunțul de participare, pe motiv că la complectarea declarație OE este obligat să introducă date cu caracter personal (codul personal al persoanei fizice). Mai mult ca atât Autoritatea contractantă pentru a afla cine este beneficiarul efectiv al OE, cu ușurință va afla din DUAE-ul prezentat în cadrul licitației propriu zise.
Răspuns (12 oct 2021, 14:27):
In temeiul raportului de monitorizare nr.186, AAP a stabilit ca cerinta privind prezentarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, care conform Ordinului Ministrului Finanțelornr. 145 din 24.11.2020 este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători.
Data:
12 oct 2021, 10:10
Subiectul întrebării:
ELPO, Uniplast,
Întrebare:
Conform Legii 131 Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Să înțelegem că doar cu producătorul și furnizorul dat trebuie să lucrăm?
Răspuns (12 oct 2021, 11:08):
nu este obligatoriu, se poate utiliza echivalent, este dat ca exemplu pentru a contracta parametrii necesari
Data:
12 oct 2021, 11:04
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Pozitia 26 deviz 2-1-1 : CA03D - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200) (Недостающий бетон на лоток)(V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3). Calculul dat (V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3) este descris ca informare sau este necesar modificari ? Astfel de calcule sunt la mai multe pozitii !
Răspuns (12 oct 2021, 14:46):
da, proiectantul a dat calculul necesar pentru pozitia data,respectiv, ne conformam..
Data:
12 oct 2021, 11:25
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Pozitia 26 deviz 2-1-1 : CA03D - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200) (Недостающий бетон на лоток)(V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3). Calculul dat (V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3) este descris ca informare sau este necesar modificari ? Astfel de calcule sunt la mai multe pozitii !
Răspuns (12 oct 2021, 14:19):
nu este obligatoriu, se poate utiliza echivalent, este dat ca exemplu pentru a contracta parametrii necesari
Data:
12 oct 2021, 15:06
Subiectul întrebării:
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Întrebare:
Suntem de acord că este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători, dar în anunț urmează a fi indicat faptul dat, CĂ SE VA PREZENTA DE CĂTRE OFERTANTUL DESEMNAT CÂȘTIGĂTOR., reiterez faptul că D-stre solicitați încărcare lui în sistemul electronic
Răspuns (12 oct 2021, 15:55):
ea urmeaza a fi introdusa in documentatia de atribuire si sa se regaeasca in cerintele anuntului de participare, dar va fi prezentata in mod obligatoriu de catre ofertantul desemnat cistigator. In anunt este indicat ca, declaratia urmeaza a fi prezentata "conform ordinului Min Fin nr. 145 din 24.11.2020" ceea ce ar insemna ca:" În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. ".
Data:
12 oct 2021, 17:15
Subiectul întrebării:
Proiect
Întrebare:
Adaugati va rog proiectul
Răspuns (13 oct 2021, 08:33):
luind in consideratie volumul si complexitatea obiectivului, tehnic si fizic proiectul nu poate fi incarcat in sistem, anume din acest motiv, intru studierea lui, sunteti invitati la sediul autoritatii contractante, fapt mentionat in documentatia de atribuire
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".