+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.10.2021 09:43
până la 18.10.2021 14:00
2
Propunerea ofertelor
de la 18.10.2021 14:00
până la 28.10.2021 14:00
au rămas 8 ore
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 4 884 512,29 MDL
Perioada clarificărilor: 7 oct 2021, 9:43 - 18 oct 2021, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 oct 2021, 14:00 - 28 oct 2021, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inna Frunză
Telefonul de contact
+37322776711
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 oct 2021, 9:43
Data ultimilor modificări
13 oct 2021, 15:45
Achizitii.md ID
21044958
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
an13_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
anexa14_69.rtf
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
pro succes amenajarea cs(1).rtf
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
anunt_de_participare_28_09_2021.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an16_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an15_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an9_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an17_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an8_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an2_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an12_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
an10_69.docx
Documentele la ofertă
-
7.10.21 09:43
Data:
13 oct 2021, 15:45
Subiectul întrebării:
duae VECHI
Întrebare:
duae VECHI
Răspuns (14 oct 2021, 13:41):
DUAE este incărcat în sistem
Data:
13 oct 2021, 16:20
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
Anexati DUAE nou conform Legii . Formularul DUAE este generat de către autoritatea/entitatea contractantă electronic și atașat în variant pdf ori word la documentația de atribuire. Operatorii Economici răspund completând formularul DUAE. Generarea DUAE și marcarea corespunzătoare a câmpurilor din formular care sunt în corespondență cu cerințele de calificare/selecție.
Răspuns (14 oct 2021, 13:41):
exxamoinați atent daocumentele încărcate DUAE este incărcat în sistem
Data:
14 oct 2021, 14:48
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
Va rog verificati atent pentru a nu descalifica operatorii economici sa fie incarcat DUAE nou si indeplinit coform legii de AC apoi de OE conform legii " APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. din _________2020" (acesta e nou ?)
Răspuns (15 oct 2021, 08:42):
acest și este încărcat
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".