+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 30 000 MDL
Perioada clarificărilor: 4 oct 2021, 12:10 - 5 oct 2021, 12:30
Perioada de depunere a ofertelor: 5 oct 2021, 12:30 - 8 oct 2021, 12:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Produse de curățat și de lustruit
Informația despre anulare
Motivul anulării
Stimați operatori economici!
Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea Produselor de curățat și de lustruit, Cod CPV 39800000-0, conform necesităților AGEPI pentru perioada bugetară 2021 și Vă comunică următoarele:
Până la termenul limită - data de 08.10.2021, ora 12:30, au fost depuse 5 (cinci) oferte către următorii operatori economici::
- S.C. ”Rodital Lux” S.R.L. cu propunerea financiară în cuantum de 8389,77 lei, fără TVA;
- ”DENIADI” S.R.L. cu propunerea financiară în cuantum de 9206,40 lei, fără TVA;
- ”ITALTEH” S.R.L. cu propunerea financiară în cuantum de 11083,34 lei, fără TVA;
- ”Standelev” S.R.L. cu propunerea financiară în cuantum de 11255,08 lei, fără TVA.
- ”TORECO” S.R.L.cu propunerea financiară în cuantum de 17005,80 lei, fără TVA.


În cadrul examinării și evaluării ofertelor prezentate s-a constatat că :
Oferta operatorului economic S.C. ”Rodital Lux” S.R.L. nu corespunde cerințelor de calificare conform anunțului de participare și anume: Specificațiile de preț nu corespund celor solicitate – sunt prezente greșeli aritmetice la calculul prețului cu TVA și sumei cu TVA; Este greșită cantitatea pentru pozițiile 1.2; 1.11; 1.13; 1.14; 1.17, nefiind corelată cantitatea cu volumul total al produsului.
La poziția 1.13 prețul indicat este anormal de scăzut sau greșit. În cazul recalculării ofertei pentru fiecare poziție se majorează suma ofertei.
Prin urmare, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu acceptă și respinge oferta operatorului economic S.C. ”Rodital Lux” S.R.L.
Oferta operatorului economic ”DENIADI” S.R.L. corespunde specificației tehnice și de preț.
Urmare solicitării de prezentare a mostrelor pentru produsele propuse, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 14 subpct. 6 din Anunțul de participare, operatorul economic a refuzat prezentarea acestora, aceasta fiind o cerință obligatorie.
Astfel, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice din motivul neprezentării mostrelor autoritatea contractantă nu acceptă oferta operatorului economic și o respinge.
Oferta operatorului economic ”ITALTEH” S.R.L. nu corespunde cerințelor de calificare conform anunțului de participare, în special, în propunerea financiară la poziția 1.15 nu e corelată cantitatea cu volumul total al produsului, ce duce la ulterioara modificare a sumei ofertei: s-a solicitat soluție cremă 30 litri în ambalaj de 750 ml, 40 bucăți; S-a propus soluție cremă 20 litri în ambalaj de 500 ml, 40 buc.
În temeiul art. în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă nu acceptă și respinge oferta operatorului economic ”ITALTEH” S.R.L.
Oferta operatorului economic ”Standelev” S.R.L. nu corespunde cerințelor conform anunțului de participare: Specificațiile tehnice prezentate în ofertă pentru poz. 1,4; 1.8 nu corespund celor solicitate. Totodată la poz. 1.11 și 1.14 operatorul economic nu a corelat cantitatea propusă cu volumul total al produsului solicitat (s-a solicitat 84 buc de 1000ml; s-a propus 84 buc. de 750ml, iar la poz. 1.14 s-a solicitat 30 buc de 1 litru; s-a propus 30 buc. de 728ml).
În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu acceptă și respinge oferta operatorului economic ”Standelev” S.R.L.
Oferta operatorul economic ”TORECO” S.R.L. nu corespunde cerințelor conform anunțului de participare: Specificațiile tehnice prezentate pentru fiecare produs nu corespund celor solicitate. se respinge în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu acceptă și respinge oferta operatorului economic”TORECO” S.R.L.

Urmare celor expuse, în conformitate cu art. art. 69 alin. (6), ținând cont de faptul că nici un operator economic nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire și ofertele acestora au fost respinse, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. c) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de valoare mică privind achiziționarea Produselor de curățat și de lustruit, Cod CPV 39800000-0, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1633338279859.
Data anulării
25 oct 2021, 17:25
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vadim Ursu
Telefonul de contact
022400642
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
4 oct 2021, 12:10
Data ultimilor modificări
25 oct 2021, 17:25
Achizitii.md ID
21044849
CPV
39800000-0 - Produse de curăţat şi de lustruit
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Data:
4 oct 2021, 13:23
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Lotul 1.2-va rugam sa concretizati inca o data (se poate si denumirea) ce fel de inalbitor doriti ?Nu exista produs inalbitor cu component 70% clor.
Răspuns (4 oct 2021, 14:49):
Stimate operator economic, Vă mulțumim pentru întrebarea acordată, și Vă informăm că la poziția 1.2 în specificația tehnică a fost comisă o eroare tehnică. Se solicită lichid automat cu conținut de clor minim 5%.
Data:
4 oct 2021, 13:28
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Lotul 1.3,1.4,1.5 -va rugam sa scrieti parametri aproximativi pentru lavete pentru a propune mai multe feluri de lavete .
Răspuns (4 oct 2021, 14:57):
Stimate operator economic, la pozițiile 1.3, 1.4, 1.5 nu sunt indicați parametri exacți, fiind indicate dimensiuni minime sau maxime. În acest context nu sunteți limitat în propunerea ofertelor ce s-ar încadra în aceste cerințe minime ( ex.: minim 30x30 cm, fără a fi indicată limita maximă...)
Data:
4 oct 2021, 13:29
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Lotul 1.11-va rugam sa indicati un deapazon la ambalaj mai mare cum ar fi de la 750 pina la 1000 ml sticla .
Răspuns (4 oct 2021, 14:59):
Stimate economic, indicarea unui diapazon mai mare a ambalajului va face imposibilă evaluarea ofertelor din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare;
Data:
5 oct 2021, 09:20
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Lotul 1.2-indechind parametrii ambalajului de 2500 ml (crede ca ati dorit ACE)vrem sa va informam ca nu se mai produce.Ambalajul maxim e de 2000 ml.Inainte de a forma caietul de sarcini indicind anumite parametri la produse va recomandam sa va informati daca pe piata se mai importa asa produse cu asa parametri.In caz contrar ofertele o sa fie neconforme.De aceea de obicei se cer nu ambalaje si parametri exacti.
Răspuns (5 oct 2021, 10:06):
Stimat operator economic, AGEPI nu urmărește achiziția unui anumit produs de o anumită mărcă comercială și nu este principial volumul ambalajului propus. Important este ca cantitatea totală să fie 50 litri, iar ambalajul per unitate să nu depășească 2500 ml.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".