+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 01.10.2021 11:38
până la 18.10.2021 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 18.10.2021 12:00
până la 22.10.2021 12:00
au rămas 3 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 4 888 700 MDL
Perioada clarificărilor: 1 oct 2021, 11:38 - 18 oct 2021, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 oct 2021, 12:00 - 22 oct 2021, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Reconstructia retelei de apeduct pe strazileTineretului-Soarelui din or.Anenii Noi
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-6501, MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, str.Suvorov,6
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Faizulina
Telefonul de contact
079971705
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
1 oct 2021, 11:38
Data ultimilor modificări
11 oct 2021, 9:36
Achizitii.md ID
21044795
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini nr.2.signed.pdf caiet de sarcini nr.2.signed.pdf
Specificaţie tehnică
caiet de sarcini
1.10.21 11:38
documentatia de standart.signed.pdf documentatia de standart.signed.pdf
Specificaţie tehnică
documentatia de standart
1.10.21 11:38
caiet de sarcini nr.1.signed.pdf caiet de sarcini nr.1.signed.pdf
Specificaţie tehnică
caiet de sarcini
1.10.21 11:38
anunt de participare.signed.pdf anunt de participare.signed.pdf
tenderNotice
anunt de participare
11.10.21 09:36
duae 2021.doc
Documentele la ofertă
duae
11.10.21 09:36
Data:
6 oct 2021, 20:10
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Cu ce se explica ca dirigintele de santier urmeaza a fi atestat in constructii hidrotehnice, se construesc baraje, diguri? Dupa cum vedem dun caetul de sarcini se construeste un apeduct si vadit ca cerinta data este inrelevanta.
Răspuns (8 oct 2021, 09:35):
Diriginte de șantier în Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare. – solicitare parvenită anume pentru specialist în construcții hidrotehnice parvine din complexitatea lucrărilor executate și anume legate nu doar de amenajarea apeductului dar cît și lucrări de terasamente restabilire structurii rutiere
Data:
6 oct 2021, 20:19
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Art. 21, Legea 131, pct. 2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Cum explicati cerinta privind cifra medie de 15 mln.?
Răspuns (8 oct 2021, 09:39):
Cifra medie de afacere – solicitată nu reprezintă doar garant că antreprenorul are experiență dar și posibilitatea de a încadra în terminii de execuție, experiența garantează calitatea lucrărilor executate atît și respectarea termenelor de execuție
Data:
7 oct 2021, 08:55
Subiectul întrebării:
Intrebare
Întrebare:
Explicati cerinta prezentarii ISO45001 pentru obiectul data?
Răspuns (8 oct 2021, 09:39):
Prezența ISO 45001 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale | Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii in muncă -Îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi a acceptanţei privind sănătatea şi securitatea muncii în interiorul Organizaţiei -Cifre reduse de accidente datorate sistematizării tuturor activităţilor relevante pentru sănătatea şi siguranţa muncii -Riscuri reduse în ceea ce priveşte sănătatea, acestea conduc la reducerea costurilor -Siguranţa juridică datorată strictei aplicări a tuturor legilor şi reglementări legale -Pierderi materiale reduse din cauza reducerii numărului de accidente și opriri accidentale -Costuri de asigurare reduse -Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat constând din calitate şi mediu, cât şi din aspecte de securitate şi sănătate în muncă
Data:
8 oct 2021, 16:06
Subiectul întrebării:
Uniplast
Întrebare:
Conform Legii 131 Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Să înțelegem că doar cu producătorul și furnizorul dat trebuie să lucrăm ?
Răspuns (11 oct 2021, 10:11):
Uniplast -În caietul de sarcini este prezentat doar informația prezentată de proiectant, acesta nu obligă procurarea materialului de la Uniplast doar este o mică informare cum au fost efectuate calcule la materiale și anume după ce întreprinderi s-o condus proiectantul, beneficiarul nu obligă procurarea resurselor d ela un anumit furnizor, doar prezintă indecii minimi care corespund cerințelor tehnici pentru formarea ofertei.
Data:
11 oct 2021, 08:43
Subiectul întrebării:
Apometru tehnologia de lucru LPWAN
Întrebare:
indicând expres tehnologia de lucru LPWAN, ne îndreptați spre un producător anumit, totodată vă informăm că sistemul pe care îl solicitați în caietul de sarcini, este model vechi, deja pe piața Moldovei sunt cu mult mai contemporane. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. P.S. în caietul de sarcini nu doar Uniplast este indicat ca furnizor.
Răspuns (12 oct 2021, 07:54):
- Tehnologia prezentată de proiectant LPWAN reprezintă caracteristicele minim necesare la proiectul dat pruducătorul poate fi orice alt ce corespunde cu cerințe mineme reprezentate în NOTA stipulată în caiet de sarcini, în cazul în care apometrul poate fi propus de alți producători important să corespundă cu cerințe tehnice stipulate, remarcă în caiet de sarcini este stipulat „metoda de lucru LPWAN” ce înseamnă tehnologia dar nu producător.
Data:
11 oct 2021, 15:00
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Art. 21, Legea 131, pct. 2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Cum explicati cerinta privind cifra medie de 15 mln.? Răspuns (8 oct 2021, 09:39): Cifra medie de afacere – solicitată nu reprezintă doar garant că antreprenorul are experiență dar și posibilitatea de a încadra în terminii de execuție, experiența garantează calitatea lucrărilor executate atît și respectarea termenelor de execuție Deci sa intelegem ca insistati pe acasta cerinta ilegala?
Răspuns (11 oct 2021, 15:05):
sunt modificari in anunt de participare
Data:
11 oct 2021, 15:07
Subiectul întrebării:
documentatia standart
Întrebare:
Clarificati va rugam daca se preconizeaza avans pentru lucrari?
Răspuns (12 oct 2021, 07:57):
nu se preconezeaza
Data:
11 oct 2021, 15:35
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz "Retele exterioare de alimetare cu apa " poz.53 AcE11A,10B - Costul Capac cu rama tip T, poz.54-AcE11A,10B- Стоимость стремянок si poz.56 AcE11A,10B - Стоимость закладных деталей МС. Codul de resurse pe care il indicati prevede o cu totul alta descriere si resurse decit ceia ce se indica in descrierea AC. Este o eroare sau s-a tiparit gresit normele ...? Rugam sa ne fie specficata corectitudinea pozitiilor date !
Răspuns (14 oct 2021, 08:20):
Poziția 53,54, 56 – sunt solicitate doar prețuri la material, cum observați în caiet de sarcini codul este modificat și în descriere este stipulate costul și tipul materialului la care se solicită, acestea poziții conțin doar resursul șin descriere și în cantiitate stipulate în caiet de sarcini
Data:
11 oct 2021, 16:05
Subiectul întrebării:
dirigintele de șantier atestat în construcții hidrotehnice
Întrebare:
în răspunsul din data 08-10-2021, faceți referință la amenajarea apeductului cât și la lucrări de terasamente restabilire structurii rutiere, ar fi corect să solicitați un specialist în drumuri.
Răspuns (15 oct 2021, 09:39):
necesitatea diriginte de santier doar conform cerinței
Data:
11 oct 2021, 17:18
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Retea de alimentare cu apa , pozitiile 61 si 62 ,Ce dimensiune are teava de protectie d90 -50buc si d63-6 buc?
Răspuns (14 oct 2021, 08:29):
dimensiune are teava de protectie d90 – 0,30m dimensiune are teava de protectie d63 – 0,15 m
Data:
11 oct 2021, 18:49
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Cu ce se explica ca dirigintele de santier urmeaza a fi atestat in constructii hidrotehnice, se construesc baraje, diguri? Dupa cum vedem dun caetul de sarcini se construeste un apeduct si vadit ca cerinta data este inrelevanta.   Răspuns (8 oct 2021, 09:35): Diriginte de șantier în Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare. – solicitare parvenită anume pentru specialist în construcții hidrotehnice parvine din complexitatea lucrărilor executate și anume legate nu doar de amenajarea apeductului dar cît și lucrări de terasamente restabilire structurii rutiere Se pare ca nu ati inteles intrebarea, reiteram ca relevanta spetei are cerinta privind atestarea in domeniul constructiilor hidrotehnice? Drumurile si lucrarile de amenajare cer diriginte in acest domeniu. Am studiat caietul de sarcini, in el nu sunt constructii hidrotehnice. Vom fi impusi sa contestam
Răspuns (15 oct 2021, 09:36):
rămîne ne schimbat
Data:
11 oct 2021, 18:58
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Poate mai cereti si un diriginte in domeniul automatizarilor reesind din necesarul transmiterei de date?
Răspuns (15 oct 2021, 09:31):
necesitatea DȘ doar conform cerinței
Data:
13 oct 2021, 10:24
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Retea de alimentare cu apa poz 28 Cruce PE d90, este un fiting nestandard, nu se cunosc producatori care ar produce acest fiting la comanda cum procedam in acest caz?
Răspuns (15 oct 2021, 09:32):
Nu putem numi producătorul motiv aceasta nu intră în atribuția beneficiarului de a informa operatorii economici despre furnizori caci important ca materialulul folosit să fie de calitate și însoțit de certificate de calitate.
Data:
13 oct 2021, 10:27
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Retea de alimentare cu apa poz 14 cum procedam cu resursele din pozitia data ?
Răspuns (15 oct 2021, 09:33):
Poziția presupune doar lucrări de montaj aceasta presupune doar resurse ca monopera și utilaj
Data:
15 oct 2021, 10:23
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
retea de alimentare cu apa, atunci cum procedam cu resursele din poz 82 pentru ca se dubleaza poz 14 si 82 au acelasi cod?????????
Răspuns (18 oct 2021, 11:56):
rămîne ne schimbat
Data:
15 oct 2021, 10:56
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Anuntul de participare Întrebare: Cu ce se explica ca dirigintele de santier urmeaza a fi atestat in constructii hidrotehnice, se construesc baraje, diguri? Dupa cum vedem dun caetul de sarcini se construeste un apeduct si vadit ca cerinta data este inrelevanta. Răspuns (8 oct 2021, 09:35): Diriginte de șantier în Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare. – solicitare parvenită anume pentru specialist în construcții hidrotehnice parvine din complexitatea lucrărilor executate și anume legate nu doar de amenajarea apeductului dar cît și lucrări de terasamente restabilire structurii rutiere Dirigintele de santier in constructii hidrotehnice nu are dreptul sa execute lucrari de montare a apeductelor, pentru asta este prevazut diriginte de santier in domeniu_Constrictia de apeduct si canalizare, pentru lucrari de restabilire si constructie a drumurilor dirigintele se atesteaza separat, solicitam sa studiati cadrul normativ apoi sa ne raspundeti clar ce revedere legala sta la rasunsurile dtre
Răspuns (18 oct 2021, 11:56):
rămîne ne schimbat
Data:
15 oct 2021, 13:04
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
HOTĂRÎRE Nr. 329 din 23-04-2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii , acast act normativ indica in ce domenii se atesteza dirigintii de santie si responsabilii tehnici. Reiteram cererea sa modificati cerinta privin atestarea dirigintelui de santier incadrinduva in prevederile legale.
Răspuns (18 oct 2021, 11:56):
rămîne ne schimbat
Data:
15 oct 2021, 15:47
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Răspuns (14 oct 2021, 08:20) .... Deci, sa intelegem ca la pozitiile date se aplica pret de piata ?
Răspuns (18 oct 2021, 11:56):
rămîne ne schimbat
Data:
15 oct 2021, 16:02
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
13 oct 2021, 10:27 Retea de alimentare cu apa poz 14 cum procedam cu resursele din pozitia data ? Răspuns (15 oct 2021, 09:33): Poziția presupune doar lucrări de montaj aceasta presupune doar resurse ca monopera și utilaj Intrebare : Daca pozitia 14 este prevazuta pentru montare,presupunind resurse ca manoopera si utilaj cum spuneti dvs, atunci pentru ce este prevazuta pozitia 82 si pozitia 85 ? Pozitia 82 avind acelas cod de resurse si respectiv aceliasi cerinte ca si pozitia 14 !Prin acest raspuns se subintelege ca dublam hidranti ? In pozitia 85 sunt prevazuti la fel 13 hidranti !
Răspuns (18 oct 2021, 11:56):
rămîne ne schimbat
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".