+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 62 500 MDL
Perioada clarificărilor: 28 sept 2021, 14:07 - 30 sept 2021, 14:30
Perioada de depunere a ofertelor: 30 sept 2021, 14:30 - 4 oct 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Medalii de aur, argint și bronz pentru evenimente naționale și internaționale
Informația despre anulare
Motivul anulării
Urmare examinării și evaluării ofertei prezentate, s-a constatat că:
Specificațiile tehnice prezentate de ofertant la poz. 4 pentru dimensiunile Cutiei din catifea (plușată), pentru medalii (90x120 mm) nu corespund cu cele solicitate de autoritatea contractantă (100x100 mm) prin Anunțul de participare.
Prin urmare, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu acceptă oferta operatorului economic și o respinge.
Urmare celor expuse, ținând cont de examinarea mostrelor oferite de operatorul economic, precum și de specificațiile tehnice prezentate la poz. 4 din ofertă, care nu corespund celor solicitate de autoritatea contractantă prin Anunțul de participare la concurs, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice de valoare mică privind achiziționarea Medaliilor de aur, argint și bronz pentru evenimente naționale și internaționale, nr. ocds-b3wdp1-MD-1632827066185
Data anulării
7 oct 2021, 17:16
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vadim Ursu
Telefonul de contact
022400642
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
28 sept 2021, 14:07
Data ultimilor modificări
7 oct 2021, 17:16
Achizitii.md ID
21044705
CPV
18512200-3 - Medalii
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Medalii de aur, argint și bronz pentru evenimente naționale și internaționale
Data:
28 sept 2021, 14:29
Subiectul întrebării:
Schita Tehnică
Întrebare:
Bună ziua unde putem găsi schița tehnică pentru medalii?
Răspuns (28 sept 2021, 14:47):
Vă mulțumim pentru interesul manifestat. Vedeți în documentele procedurii de achiziție macheta atașată a LOGO-lui ce urmează a fi aplicat pe adeziv metalic 50mm.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".