+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 28.09.2021 07:55
până la 13.10.2021 15:18
2
Propunerea ofertelor
de la 13.10.2021 15:18
până la 20.10.2021 16:18
a rămas 1 zi
3
Licitaţie
21.10.2021 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 1 383 333,32 MDL
Perioada clarificărilor: 28 sept 2021, 7:55 - 13 oct 2021, 15:18
Perioada de depunere a ofertelor: 13 oct 2021, 15:18 - 20 oct 2021, 16:18

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
1 Analizator hematologic buc 1
2 Coagulometru buc 1
3 Spectrofotometru buc 1
4 Etuva de uscat cu vacum buc 1
5 Numărător (contor) de colonii de germeni bacterieni buc 1
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Strada Academiei 11
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Beiu Svetlana
Telefonul de contact
022-10-90-70
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
28 sept 2021, 7:55
Data ultimilor modificări
11 oct 2021, 15:18
Achizitii.md ID
21044685
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Analizator hematologic
Buget: 916666.66 MDL
Activ
Coagulometru
Buget: 125000.0 MDL
Activ
Spectrofotometru
Buget: 125000.0 MDL
Activ
Etuva de uscat cu vacum
Buget: 66666.66 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Data:
6 oct 2021, 13:10
Subiectul întrebării:
Analizator hematologic
Întrebare:
Buna ziua, in licitatia precedenta in care a fost anulat lotul Analizator hematologic, s-a solicitat 2 bucati. Acum vedem ca se solicita doar 1 analizator. Va rugam sa explicati motivul
Răspuns (7 oct 2021, 14:50):
Pentru lotul nr. 1 analizator hematologic, analizând ofertele operatorilor economici participanți la achiziția prin licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1622533414564 din 02.06.2021 privind achiziționarea dispozitivelor medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021, s-a constatat că necătând la faptul că utilajele propuse pentru achiziția precedentă nu au corespuns la capitolul specificațiilor tehnice, capacitatea de lucru a dispozitivelor propuse este cu mult mai mare decât necesitățile instituției, inițial instituția și-a pus scopul să procure 2 dispozitive destinația unuia din ele fiind asigurarea backup-ului. Reieșind din cele menționate mai sus specialiștii instituției au stabilit necesitatea unui singur dispozitiv medical analizator hematologic – 1 (una) bucată.
Spectrofotometru
Data:
6 oct 2021, 16:16
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
1. In conformitate cu caietul de sarcini cerințele tehnice pentru Spectrofotometru redau în cele mai mici detalii sistemul UV-1900i al producătorului Shimadzu, ceea ce contravine cu prevederile Legii achizițiilor publice Nr. 131 /2015, art. 37, alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Suplimentar celor menționate, trebuie de remarcat faptul că specificațiile tehnice existente, nu oferă șanse altor operatori economici de a participa la procedura de achiziție pentru acest lot, ceea ce contravine Legii achizițiilor publice Nr. 131 /2015, art. 37, alin. (7), lit. c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice Adițional, vă atragem atenția că autoritatea contractantă trebuie să asigure articiparea larga a operatorilor economici, potrivit Legii achizițiilor publice Nr. 131 /2015, art. 37, alin. (9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. În baza celor expuse, solicităm revizuirea specificațiior tehnice, astfel încît să permită participarea și altor producători la licitație, și anume rugăm să fie acceptați și modificați următorii parametri în caietul de sarcini: - lățime bandă spectrală nu mai mult de 1.5 nm; - min. 0 – 200% T; - repetabilitatea fotometrica < 0,004 A la 1 A; - acuratețea lungimii de unda nu mai mare de ± 0,06 nm; - stabilitatea < 0,0004 A/h; - zgomotul fotometric < 0,00002 A.
Răspuns (7 oct 2021, 14:50):
Pentru lotul nr. 3 spectrofotometru, specificațiile tehnice au fost elaborate reieșind din necesitățile de înaltă precizie și performanță la controlul calității produselor sanguine. Analizând piața dispozitivelor medicale sa constatat faptul că piața mondială există cel puțin 3 producători dispozitivele cărora corespund cerințelor înaintate. Respectiv, specificațiile tehnice elaborate de autoritatea contractantă sunt totalmente conforme prevederilor art. 37 ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Data:
8 oct 2021, 15:37
Subiectul întrebării:
cerințe tehnice
Întrebare:
Cerințele tehnice pentru toate loturile descriu prea detaliat modelele concrete cunoscute. Asta limiteaza concurenta si favorizeaza doar unui anumit producator. Solicitam sa revizuiti caietul de sarcini.
Răspuns (11 oct 2021, 12:47):
Răspunsul Grupului de lucru responsabil pentru achiziții este următorul prin răspunsul nr. 01-18/346 din 08.10.2021 instituția clar a specificat că specificațiile tehnice au fost elaborate reieșind din necesitățile de înaltă precizie și performanță la controlul calității produselor sanguine conform înaltelor standarde GMP, totodată, repetat se specifică că pentru toate dispozitivele cerute prin achiziția indicată pe piața dispozitivelor medicale sunt prezenți mai mulți producători dispozitivele cărora corespund cerințelor înaintate, fapt care asigură concurența loială pentru toți operatorii economici care vor participa la procedura de achiziție dată.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".