+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 27.09.2021 11:14
până la 16.10.2021 13:33
2
Propunerea ofertelor
de la 16.10.2021 13:33
până la 26.10.2021 18:33
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 2 316 000,60 MDL
Perioada clarificărilor: 27 sept 2021, 11:14 - 16 oct 2021, 13:33
Perioada de depunere a ofertelor: 16 oct 2021, 13:33 - 26 oct 2021, 18:33

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inna Frunză
Telefonul de contact
+37322776711
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
27 sept 2021, 11:14
Data ultimilor modificări
28 sept 2021, 10:41
Achizitii.md ID
21044649
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
an12_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an8_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an16_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
anunț de participare nou .docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an15_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an17_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an9_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an13_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
reparație alunelul.zip
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
anexa14_69.rtf
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
an10_69.docx
Documentele la ofertă
-
27.09.21 11:14
Data:
28 sept 2021, 10:41
Subiectul întrebării:
Locația
Întrebare:
Buna ziua. Indicați, vă rog, unde se află obiectul?
Răspuns (28 sept 2021, 10:55):
r-nul Ialoveni s. Bardar
Data:
29 sept 2021, 16:17
Subiectul întrebării:
Garanția de bună exe
Întrebare:
Ținînd cont de faptul că lucrările vor fi executate în 2 etape (1 etapă -15.12.2021; 2 - 30.05.2022), care este perioada de valabilitate a Garanției de asigurare a executării contractului?
Răspuns (29 sept 2021, 16:25):
Garanției de asigurare a executării contractului până la finisarea lucrărilor cum prevede legislația în vigoare. anul 2022 când contractul va fi executat
Data:
4 oct 2021, 15:09
Subiectul întrebării:
Cietul de sarcini
Întrebare:
1.1 Lucrari de reparație la 5 casute de odihna, pozitiile 46,47,48 iese 48 bucăți de corpuri de iluminat, după la poziția 49 si 50 se dau cate 18 buc, iese 36 buc, este greseala ?
Răspuns (4 oct 2021, 16:31):
nu este greșeala. diferența materialul benificiarului.
Data:
5 oct 2021, 21:15
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
La 1. Finisări interioare, 1.3.3. Tip 4, CG22A4 k=4,5, modificat in pardoseli din ”cimentoplast”. Descrieți resursele întrebuințate și normele acestora. Mersi.
Răspuns (8 oct 2021, 09:51):
se exclude ciment, năsip, petriș. se include cimentoplast 0,1025 m3/m2
Data:
5 oct 2021, 21:20
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Întrebarea precedentă este relevantă, în mare măsură, și la punctul precedent CG22A, Pardoseli din cimentoplast...
Răspuns (8 oct 2021, 09:52):
se exclude ciment, năsip, petriș. se include cimentoplast 0,1025 m3/m2
Data:
6 oct 2021, 19:55
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Descifrați p.74, CE20A, Sisteme de divizori de zapada (43 buc) ..., resursele incluse în simbol.
Răspuns (8 oct 2021, 09:53):
se exclude tot în afară de șuruburi, se include divizori de zapada
Data:
8 oct 2021, 09:59
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 1 Camin de vizitare, P.14 În resurse se include numai inelul КЦ-10-9?
Răspuns (8 oct 2021, 10:12):
da includem numai inelu КЦ-10-9
Data:
8 oct 2021, 09:59
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz nr.2, Lucrări de montare poz.28,29,30 se icnlud conductorii si priza de pamant ?
Răspuns (8 oct 2021, 10:12):
nu se icnlud conductorii si priza de pamant
Data:
8 oct 2021, 10:29
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Descifrați p.74, CE20A, Sisteme de divizori de zapada (43 buc)
Răspuns (8 oct 2021, 10:58):
se exclude tot în afară de șuruburi, se include divizori de zapada
Data:
8 oct 2021, 10:41
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 4. Acoperis, P.65 CE30A 3,21m3 merge ca norma la scanduri de rasinoase ? sau la cantitate
Răspuns (8 oct 2021, 12:01):
este volumul total de schindura necesară
Data:
8 oct 2021, 14:35
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 2. Arhitectura p.8 CD56A este aplicativa ? Descrieți resursele întrebuințate și normele acestora. Mersi.
Răspuns (11 oct 2021, 13:51):
normele nu se schimbă, a fost indicat blocuridin bca gr.12cm
Data:
11 oct 2021, 17:11
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 4 Electricitatea Cap 2. Lucrari de montare nu sunt prevazute prizele la pozitiile 7 si 8 , intrerupatoare la poz 9 si 10 , si deasemenea corpuri de iluminat poz 13,14,15. Ele sunt existente?
Răspuns (12 oct 2021, 08:20):
prizele, intrerupatoare și corpuri de iluminat sunt introduse în resurse
Data:
13 oct 2021, 06:14
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 4, Lucrari de constructie PM. Punctele 17-20 prevăd instalarea a 23 corpuri de iluminat, punctele 26-27 instalarea 750 m Teava din vinilplast insă nici CI nici Teava nu se regăsesc in capitolul 3. Utilaj. Pentru corectitudinea elaborării propunerii, explicați, Vă rog, aceste materiale le procură operatorul economic sau autoritatea contractantă? Dacă OE, atunci unde includem aceste materialele?
Răspuns (13 oct 2021, 12:55):
materiale le procură operatorul economic și le include în poziția dată, cantitatea de corpuri de iluminat conform caietului de sarcini le include în resurs ca material. corpurile de iluminat și teava din vinplast nu se referă ca utilaj
Data:
13 oct 2021, 11:54
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
deviz 4 1.2 Montarea pavajului la scari poz 25 Placi de trotuare din beton prefabricat -Pavaj ce grosime si caracteristici?
Răspuns (13 oct 2021, 12:56):
4 cm
Data:
13 oct 2021, 13:13
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
deviz 4 poz 72 BZUM-TF-03 va rugam sa ne dati caracteristici
Răspuns (14 oct 2021, 13:33):
3 fazat, 100A:IP54
Data:
13 oct 2021, 13:22
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
deviz 4 poz 13 AcE13A1 includem numai Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3), Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)?
Răspuns (14 oct 2021, 13:30):
da
Data:
13 oct 2021, 13:50
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz nr.1, Iluminare exterrioară P.66 Proiector 1000W? mai sunt ceva caracteristici ?
Răspuns (14 oct 2021, 13:32):
led 100w; 4000k; Flux luminos 10500Im; IP65
Data:
15 oct 2021, 10:17
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
va rog de incarcat DUAE
Răspuns (15 oct 2021, 10:20):
examinați atent DUAE este încărcat
Data:
15 oct 2021, 10:20
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
scuzati am gasit incarcat ,foarte greu acum in programa la achizitii multe documente ,ar fi bine in zip de inarcat tot
Răspuns (15 oct 2021, 10:21):
-
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".