+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 2 779 729 MDL
Perioada clarificărilor: 23 sept 2021, 13:00 - 28 sept 2021, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 28 sept 2021, 16:00 - 11 oct 2021, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Lucrări de reparaţie capitală a clădirei administrative cu schimbarea acoperişului, tîmplăriei, termoizolarea şi amenajarea terenului adiacent din str. Ştefan cel Mare, s. Vălcineţ, r. Călăraşi
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anulăm procedura fiind nevoie de corectat careva date.
Data anulării
23 sept 2021, 18:11
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
4441, MOLDOVA, Călăraşi, s.Vălcineţ (r-l Călăraşi), Valcinet
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ion Sili
Telefonul de contact
0244-32236
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
23 sept 2021, 13:00
Data ultimilor modificări
23 sept 2021, 18:11
Achizitii.md ID
21044558
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
23 sept 2021, 15:10
Subiectul întrebării:
ISO 45001
Întrebare:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Răspuns (23 sept 2021, 18:09):
În urma solicitării dvs, grupul de lucru a decis excluderea certificatul ISO 45001 din listă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".