+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 21.09.2021 17:25
până la 08.10.2021 09:07
2
Propunerea ofertelor
de la 08.10.2021 09:07
până la 16.10.2021 09:07
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 4 701 358,33 MDL
Perioada clarificărilor: 21 sept 2021, 17:25 - 8 oct 2021, 9:07
Perioada de depunere a ofertelor: 8 oct 2021, 9:07 - 16 oct 2021, 9:07

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

„Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției educației timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98 mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
3101, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, str Independeței
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ceremuș Liliana
Telefonul de contact
+37323154622
Fax
+37323154622
Datele achizitiei
Data publicării
21 sept 2021, 17:11
Data ultimilor modificări
1 oct 2021, 14:53
Achizitii.md ID
21044490
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Verificare DDU nr.3.semnat
Documentele la ofertă
raport de verificare
21.09.21 17:25
declaratie_ro
Documentele la ofertă
declaratie
21.09.21 17:25
documentatia_standard_lucrari - gr.3
Documentele la ofertă
documetatia standard - formulare
21.09.21 17:25
declaratie_ro.semnat
Documentele la ofertă
declaratie
21.09.21 17:25
Caiet de sarcini gr.Nr.3.semnat
Documentele la ofertă
CAiet de sarcini
21.09.21 17:25
documentatia_standard_lucrari - gr.3.semnat
Documentele la ofertă
documentatia standard
21.09.21 17:25
Forma nr.5.semnat
Documentele la ofertă
deviz nr.5
21.09.21 17:25
Forma nr.1.semnat
Documentele la ofertă
deviz nr.1
21.09.21 17:25
bap_nr_70 10.09.2021.semnat
Documentele la ofertă
anunt de intentie
21.09.21 17:25
Forma nr.5
Documentele la ofertă
deviz nr.5
21.09.21 17:25
DUAE formular nou din 26.11.2020.semnat
Documentele la ofertă
DUAE
21.09.21 17:25
DUAE formular nou din 26.11.2020
Documentele la ofertă
DUAE
21.09.21 17:25
Forma nr.1
Documentele la ofertă
deviz nr.1
21.09.21 17:25
Desene de execuție
Specificaţie tehnică
Desene de executie
21.09.21 17:53
Anunț de participare - Grădinița nr.3.semnat
Documentele la ofertă
anunt de participare
22.09.21 11:32
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante.semnat
Documentele la ofertă
garantia pentru oferta - rechizitele autoritatii contractante
27.09.21 15:37
corectat deviz 2-1-1 p.9. 10. 11 - Forma nr.1.semnat
Documentele la ofertă
deviz 2-1-1 corectat
27.09.21 17:21
Amenajarea teritoriului f5 - modificari.semnat
Documentele la ofertă
deviz 2-1-1 - Forma nr.5 - actualizat
1.10.21 14:42
Amenajarea teritoriului f5 - modificari
Documentele la ofertă
deviz 2-1-1 - Forma nr.5 - actualizat
1.10.21 14:42
Data:
27 sept 2021, 11:41
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Bună ziua în Devizul 2-1-1 poziția 9,10,11 nu sunt indicate volumele
Răspuns (27 sept 2021, 17:15):
Am solicitat clarificări de la firma de proiectare: Volumele lucrărilor sunt: poziția 9 — 29,6t, p.10 —29,6t, p.10 -29,6t.
Data:
27 sept 2021, 11:43
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
Publicați IBANUL bancar pentru ca sa putem solicita garanția bancara
Răspuns (27 sept 2021, 15:38):
Este anexat documentul cu rechizitele bancare pentru a efectua transferul garanției pentru ofertă.
Data:
30 sept 2021, 10:57
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Scrieți vă rog parametri tehnici pavajului deviz 2-1-2 pozit 13
Răspuns (1 oct 2021, 14:21):
Parametrii tehnici pentru pavaj si dale de cauciuc îi regăsiți în PROIECTUL anexat, mapa PLAN GENERAL. Se solicită pavaj vibropresat, tip ”cărămidă” de diferită grosime. Culoarea pavajului se va coordona cu șeful instituției de educație timpurie la etapa lucrărilor.
Data:
30 sept 2021, 12:32
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz 7 deviz 2-1-2 în forma 5 nu este indicat norma de consum la piatra sparta20-40?
Răspuns (1 oct 2021, 14:12):
Este anexat devizul 2-1-2 (forma nr.5) ]n format actualizat. S-a constatat eroarea firmei de proiectare.
Data:
30 sept 2021, 14:14
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz 7 deviz 2-1-2 în forma 5 nu este indicat norma de consum la piatra sparta20-40? de ce?
Răspuns (1 oct 2021, 14:11):
Este anexat devizul 2-1-2 (forma nr.5) ]n format actualizat. S-a constatat eroarea firmei de proiectare.
Data:
30 sept 2021, 16:42
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pozitia 7 nu este indicat norma pietrei sparte? de ce?
Răspuns (1 oct 2021, 14:11):
Este anexat devizul 2-1-2 (forma nr.5) ]n format actualizat. S-a constatat eroarea firmei de proiectare.
Data:
1 oct 2021, 14:36
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
devizul 2-1-4 poz 22 si 23 tot sunt sterse normele tablei si este norma pentru acoperis CE07A care prevede accesorii pentru fixare dar nu CE05B1 care prevede cuie de tabla și poziția 34 este modificat scindura fara norma? in general ar fibine sa le spuneți sa verifice toate devizele
Răspuns (6 oct 2021, 09:07):
Stimați agenți economici! Clarificările Dvs. au fost înaintate firmei de proiectare SRL ”GEO-CAD-PROIECT”. Au fost oferite următoarele răspunsuri: 1. ”Проект прошел проверку в Государственной службе проверок и экспертиз, после чего в него не в праве вносить коррективы. Офертанту следует обратиться в госструктуру, проверившую проект.” 2.”Посмотрите, пожалуйста, " проблемные" расценки в winnсмете (форму №5), там указаны все потребности в материалах, в ресурсах по этим расценкам. Сметой проектной организации определена корректная цена на эти виды работ. Пропуск потребности некоторых материалов в переданной вам форме №5 мог быть вызван сбоем в работе программы, в результате некорректной передачи по электронной почте или другими причинами. Ещё раз, неотражение потребности в материалах, в указанных экономическим агентом позициях, не изменит стоимость этих работ, т.к. стоимость самих материалов в расценке учтена. ” Reieșind din cele espuse, Vă rugăm să întocmiți formularele de deviz 7, 5, 3 în conformitate cu formularul nr.1 anexat (cu completări la pct.9, 10, 11 din devizul 2-1-1 și completări în devizul 2-1-2).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".