+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 14.09.2021 16:00
până la 29.09.2021 09:00
au rămas 7 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 29.09.2021 09:00
până la 02.10.2021 09:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 1 041 000 MDL
Perioada clarificărilor: 14 sept 2021, 16:00 - 29 sept 2021, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 29 sept 2021, 9:00 - 2 oct 2021, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Achiziţionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul 2022
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2051, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Ion Luca Carageale, 2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Iaşan Liliana
Telefonul de contact
022-74-19-16
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 sept 2021, 16:00
Data ultimilor modificări
15 sept 2021, 10:02
Achizitii.md ID
21044259
CPV
79700000-1 - Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia_standard_servicii.docx
Documentele la ofertă
-DOCUMENTATIA STANDARD
14.09.21 16:00
anunt_de_participare.docx
Documentele la ofertă
-ANUNT PARTICIPARE
14.09.21 16:00
fisa date.docx
Documentele la ofertă
-FISA DATE
14.09.21 16:00
duae modificat noiembrie 2020.doc
Documentele la ofertă
-DUAE
14.09.21 16:00
Data:
15 sept 2021, 10:02
Subiectul întrebării:
posturi 24/24
Întrebare:
totusi cate posturi de paza fizica sunt necesare?
Răspuns (15 sept 2021, 11:18):
Buna ziua! Avem 4 obiective a IMSP AMT Buiucani - CCD - str. Caragiale 2, CMF-5 - Caragiale 1, CMF-4 - Creanga 24, CMF-6 -P. Movila 6. si este necesar de 4 posturi de paza fizica. Va multumim. O zi reusita!
Data:
16 sept 2021, 17:39
Subiectul întrebării:
punctul 12 din anuntul de participare
Întrebare:
La punctul 12 din anunutul de participare este scris ,, Valoarea minima (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (3 ani) Valoarea minima 75% din valoarea ofertei a unui contract îndeplinit individual de servicii de paza pe parcursul perioadei indicate (3 ani) indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați'' Ne puteți explica va rog frumos ce se are in vedere prin aceasta fraza ? Si care este scopul acestei cerințe cu ce ea poate ajusta la prestarea serviciilor de paza ?
Răspuns (17 sept 2021, 09:16):
Buna dimineata! In conformitate cu Legea 131/2015 - condiţiile de calificare stabilite sunt intru asigurarea eficienţei achiziţiei publice;: utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante. art. 17. alin. (1) Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. art. 21. alin. 1. lit a. lit.c. Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; financiare; c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. Alin. 4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Articolul 22. alin. (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, lit. c. a) lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; Articolul 37. Alin. (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire. Va multumim O zi reusita
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".