+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 10.09.2021 18:00
până la 22.09.2021 15:00
au rămas 16 ore
2
Propunerea ofertelor
de la 22.09.2021 15:00
până la 08.10.2021 15:30
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 40 324 475 MDL
Perioada clarificărilor: 10 sept 2021, 18:00 - 22 sept 2021, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 sept 2021, 15:00 - 8 oct 2021, 15:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrări de reconstrucție a căminului nr. 1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, din str. Malina Mică 68/1 (tranșa I) conform Documentației standard atașate
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Mariana Ciorba
Telefonul de contact
022-205265
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
10 sept 2021, 18:00
Data ultimilor modificări
13 sept 2021, 10:11
Achizitii.md ID
21044160
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
-
10.09.21 18:00
documentatia standar licitatie lucrari.docx
Documentele la ofertă
-
10.09.21 18:00
anexa nr. 23+formularul de deviz nr.1.docx
Documentele la ofertă
-
10.09.21 18:00
anunt de participare.docx
Documentele la ofertă
-
10.09.21 18:00
Data:
13 sept 2021, 10:11
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua de ce a fost anulata licitatia prima data ?
Răspuns (13 sept 2021, 11:42):
Buna ziua! In SIA RSAP (MTender) este indicat motivul anulării - au fost depuse doar oferte inacceptabile.
Data:
15 sept 2021, 09:15
Subiectul întrebării:
Răspuns (13 sept 2021, 11:42):
Întrebare:
Prin ce au fost inacceptabile
Răspuns (20 sept 2021, 16:07):
Informarea ofertanților referitoare la rezultatele procedurii de achizitie au fost efectuate in conformitate cu art. 31 al Legii nr. 131/2015
Data:
17 sept 2021, 09:46
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. Dat fiind faptul ca legislagia RM in domeniul achizitiilor publice prevede mai multe forme de constituire a garantiei pentru oferta (HG638/2020 Art.126 - Garanția pentru ofertă se exprimă în lei moldovenești sau în valută străină și este constituită după cum se menționează în documentația de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) cauțiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii.), propunem Autoritatii Contractante acceptarea garantiei pentru oferta sub forma de scrisoare sau polita de asigurare de la companiile de asigurari din RM. Multumim!
Răspuns (20 sept 2021, 16:20):
Buna ziua! Autoritatea contractantă conform art. 68, alin. (4) prevede in documentația de atribuire forma, cuantumul, precum și alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă. Astfel, conform documentației atașate, Autoritatea solicită prezentarea garanției pentru ofertă prin una din cele 2 modalități uzuale aplicate la noi în țară.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".