+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 13.09.2021 16:35
până la 27.09.2021 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 27.09.2021 16:00
până la 22.10.2021 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 115 151 610 MDL
Perioada clarificărilor: 13 sept 2021, 16:35 - 27 sept 2021, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 27 sept 2021, 16:00 - 22 oct 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reconstrucția Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Leu Mariana
Telefonul de contact
022409715
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 sept 2021, 16:35
Data ultimilor modificări
16 sept 2021, 15:37
Achizitii.md ID
21044153
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae p-5 varianta finala.semnat.pdf duae p-5 varianta finala.semnat.pdf
Documentele la ofertă
DUAE (Pdf)
13.09.21 16:35
anunț de participare p-5 cahul.semnat.pdf anunț de participare p-5 cahul.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Anunt de participare (pdf)
14.09.21 14:23
anunț de participare p-5 cahul.docx
Documentele la ofertă
Anunt de participare (word)
14.09.21 14:23
documentatia standard p-5 cahul.semnat.pdf documentatia standard p-5 cahul.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Documentatia standard (pdf)
14.09.21 14:23
Data:
14 sept 2021, 10:36
Subiectul întrebării:
Sistemului de Management al Calităţii ISO 4001
Întrebare:
Rugam sa concretizati care certificat iso ați avut în vedere ISO 4001 sau 14001
Răspuns (14 sept 2021, 11:35):
Bună ziua, a fost comisă o eroare de tipar, astfel ISO 14001 este solicitat în cadrul procedurii, modificările vor fi operate de curînd.
Data:
14 sept 2021, 17:37
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua suma estimativa este corecta ?
Răspuns (15 sept 2021, 08:09):
Bună ziua, suma estimativă constituie 115 151 610,0 lei fără TVA.
Data:
16 sept 2021, 15:02
Subiectul întrebării:
Clarificare - garantia pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua. Dat fiind faptul ca legislagia RM in domeniul achizitiilor publice prevede mai multe forme de constituire a garantiei pentru oferta (HG638/2020 Art.126 - Garanția pentru ofertă se exprimă în lei moldovenești sau în valută străină și este constituită după cum se menționează în documentația de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) cauțiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii.), propunem Autoritatii Contractante sa acceptarea garantiei pentru oferta sub forma de scrisoare sau polita de asigurare de la companiile de asigurare din RM.
Răspuns (16 sept 2021, 15:57):
Bună ziua, ținem să vă informăm că conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice (HG638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, art. 128 și Legea 131/2015 privind achiziţiile publice art. 68 alin. (4) „Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă”, în acest context ANP a prevăzut în documentația de atribuire a procedurii de achiziție și agrează doar forma garanției bancare emisă de o bancă comercială.
Data:
21 sept 2021, 15:53
Subiectul întrebării:
Posibilitatea de primirea caietului de sarcini in format electronic (KOS)
Întrebare:
In scopul utilizarii timpului pentru examinarea mai profunda la capitolul partea tehnica a obiectivului, solicitam, daca este posibil, de primit caietului de sarcini in format electronic (KOS)?
Răspuns (23 sept 2021, 14:02):
Bună ziua, aducem la cunoștința operatorilor economici că autoritatea contractatntă nu dispune de forma electronica (KOS) a devizului de cheltuieli pentru obiectiv. Totodată expunerea componentelor de program pe platformă este imposibilă, în același context KOS (componentele de program) sunt diferite pentru diferite versiuni de program (precum WinCmeta 2000 32 bit/64/bit; WinCmeta Neo, alte programe ce activează în regim online), iar diferiți operatori economici activează în diferite versiuni fapt ce pune în dificultate Autoritatea contractată în vederea satifacerii necesităților tututor operatorilor economici interesați de prezenta procedură și adaptării solicitării expuse pentru fiecare operator economic și versiuni de program, fapt ce ar încălca principiul proporționalității și a tratamentului egal a operatorilor economici participanți la procedura de achiziție.
Data:
23 sept 2021, 14:49
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
puneti-le sub forma de arhiv .rar si toti le vor putea folosi indiferent de versiune
Răspuns (23 sept 2021, 15:34):
Reiterăm că autoritatea contractantă nu dispune de componenta electronică a programului în KOS.
Data:
23 sept 2021, 15:41
Subiectul întrebării:
Sistemului de Management al Calităţii ISO
Întrebare:
Pentru ce volum de lucrări se solicită Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001?
Răspuns (23 sept 2021, 17:43):
Ca precizare la cele enunțate certificatele ISO trebuie să fie valabile pe perioada depunerii ofertelor, desfășurării licitației și ulterior menținerii valabilității acestora pe perioada îndeplinirii contractului de lucrări. Astfel reieșind din întrebare vă putem comunica după cum urmează: ISO 9001 - Compania certificată demonstrează capacitatea de a furniza constant produse sau servicii conform cerințelor standardului 9001, care este un standard internațional ce conține criterii pentru documentarea, implementarea si certificare unui Sistem de Management al Calității. Compania certificată trebuie să demonstreze capacitatea sa de a furniza constant produse sau servicii care îndeplinesc atât cerințele clienților cat si cerințele legale si de reglementare aplicabile. Toate cerințele ISO 9001: 2008 sunt generice și sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor, indiferent de tipul, mărimea si produsul furnizat ISO 14000 - Compania va dezvolta o politică și obiective de protecție a mediului, evaluarea riscului de mediu, monitorizarea deșeurilor, specifică cerințele pentru sistemul de control al activităților desfășurate pentru a permite Companiei să dezvolte și să implementeze o politică și obiective de protecție a mediului, care să ia în considerare cerințele legale si alte cerințe la care organizația subscrie, precum și informații cu privire la aspectele de mediu semnificative, aspecte de mediu pe care Compania le identifică ca pe cele pe care le poate controla și pe cele pe care le poate influența: utilizarea de resurse naturale, gestiunea si eliminarea deșeurilor, consumul de energie. ISO 45001- Standardul care stabilește cerințele pentru sistemul de management al sănătății si securității ocupaționale, cerințele privind Sistemul de Management al Sănătății si Securității Ocupaționale, ce oferă acele masuri necesare pentru controlul riscurilor in domeniul sănătății si securității muncii si pentru îmbunătățirea performantelor in acest domeniu. Aceasta certificare este relevanta in mod deosebit pentru companiile care dețin o forță de munca extinsa, in care exista sarcini manuale si de munca in condiții grele si cu risc sporit de accidentare. Monitorizarea siguranței angajaților dovedește ca Compania depune eforturi in mod activ pentru a asigura ca activitățile sale, sunt sigure atât pentru angajați, cât si pentru mediul înconjurător. ISO solicitate nu se referă la volumele de lucrări ci la menegmentul intern a întreprinderi corespunderii acestei pentru certificare pe domeniile enunțate mai sus.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".