+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 08.09.2021 16:10
până la 29.09.2021 10:00
au rămas 2 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 29.09.2021 10:00
până la 18.10.2021 14:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 66 515 010 MDL
Perioada clarificărilor: 8 sept 2021, 16:10 - 29 sept 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 29 sept 2021, 10:00 - 18 oct 2021, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inna Frunză
Telefonul de contact
+37322776711
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 sept 2021, 16:10
Data ultimilor modificări
15 sept 2021, 11:13
Achizitii.md ID
21044068
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
2-1-2 cuza voda sa(d1)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-1 cuza voda c-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-7 cuza voda si-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(b1)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an17_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(d2)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-11 cuza voda aivc-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(a)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
7-1-3 cuza voda gard-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
anexa14_69.rtf
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-8 cuza voda spa-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
6-1-1 cuza voda rte-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-9 cuza voda sav-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an10_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-10 cuza voda ts-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(b2)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an2_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
7-1-2 cuza voda tribune-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an8_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-12 cuza voda sm-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an15_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
7-1-4 cuza voda pg.sport-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
6-1-2 cuza voda rce-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-5 cuza voda vc-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
7-1-1 cuza voda pg-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-6 cuza voda rei-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-3 cuza-voda rac-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
6-1-3 cuza-voda reac-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an12_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(d3)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-4 cuza voda inc-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an16_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(c)-f1.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an13_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
an9_69.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.21 16:10
anunț de participare nou școala 6.docx
Documentele la ofertă
- la solicitarea operatorilor economici care au depus întrebări se modifică anunț de participare
15.09.21 11:13
Data:
13 sept 2021, 12:41
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua solicitam modificarea pct . 13 privind experienta similara in urmatoarea redactie cu o valoare egală sau mai mare decât 50 % din valoarea viitorului contract și procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Răspuns (13 sept 2021, 12:51):
nu putem modifica acest % deoarece așa este prevăzut în documentația standart ( Monitorul Oficial nr. 147-151 din 18.06.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 69, din 7 mai 2021) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126683&lang=ro ) art. 40 alin. (1) Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Data:
13 sept 2021, 13:07
Subiectul întrebării:
Documentatia
Întrebare:
Buna ziua, roguam sa revizuti, cerinta cu referire la numarul de angajati, dat fiind faptul ca executarea lucrarilor e in 2 etape, si ca o parte din lucrari sunt ingineresti care pot fi subcontracte, numarul de minim 50 de angajați la momentul participarii este exagerat, sau aceasta cerinta, poate fi interpretata ca o incalcare a Articolul 7. Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice/Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Consideram ca compania care se angajeaza in executarea unui asa volum de lucrari, singura trebuie sa decida citi angajati urmeaza sa lucreze, pentru executarea contractului in termenul solicitat.
Răspuns (13 sept 2021, 16:23):
cerința nu va fi modificată, cerința AC de a avea 50 persoane angajate official nu este așa de mare nu cerem 500 persoane sau 1000 de persoane. Cu așa sumă mare AC trebuiesă aibă garanții că operatorul economic va fi în sare se execute lucrări.
Data:
13 sept 2021, 13:22
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Buna ziua, Garantia de buna executie, conform HOTĂRÎRE Nr. 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, art.153 prevede urmatoarele: Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Explicati va rog, care mai exact din aceste cerinte agreaza Beneficiarul, deoarece implementarea proiectului dat este prevazut in 3 etape, respectiv pina la 01.08.2023, respectiv cea mai potrivita ar fi: 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; si daca Beneficiarul solicita transfer la contul autoritatii contractante, se are in vedere suma integrala, adica 5 % la semnarea contractului, sau 5% ca rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate. Va multumim!
Răspuns (13 sept 2021, 13:37):
operatorul economic va efectua transfer la contul autoritatii contractante sau să prezinte garanția bancară- se are in vedere suma integrala, adica 5 % la semnarea contractului. - rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate- nu se acceptă.
Data:
13 sept 2021, 13:26
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua solicitam modificarea pct . 13 privind experienta similara in urmatoarea redactie cu o valoare egală sau mai mare decât 50 % din valoarea viitorului contract și procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - dat fiind faptul ca suma estimativa este mare solicitam grupului de lucru sa examineze modificarea pct. 13
Răspuns (13 sept 2021, 13:30):
nu putem modifica acest % deoarece așa este prevăzut în documentația standart ( Monitorul Oficial nr. 147-151 din 18.06.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 69, din 7 mai 2021) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126683&lang=ro ) art. 40 alin. (1) Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Data:
13 sept 2021, 15:06
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Modificarea pct. 13 tine de competenta grupului de lucru - consultativa
Răspuns (13 sept 2021, 16:24):
punctul 13 nu va fi modificat
Data:
13 sept 2021, 15:07
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
vezi licitatia - Lucrări de reconstrucție a căminului nr. 1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, din str. Malina Mică 68/1 (tranșa I), repetat - suma estimativa 40mln lei
Răspuns (13 sept 2021, 16:13):
???
Data:
16 sept 2021, 15:04
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. Dat fiind faptul ca legislagia RM in domeniul achizitiilor publice prevede mai multe forme de constituire a garantiei pentru oferta (HG638/2020 Art.126 - Garanția pentru ofertă se exprimă în lei moldovenești sau în valută străină și este constituită după cum se menționează în documentația de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) cauțiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii.), propunem Autoritatii Contractante acceptarea garantiei pentru oferta sub forma de scrisoare sau polita de asigurare de la companiile de asigurari din RM. Multumim!
Răspuns (20 sept 2021, 11:35):
se aceptă doar ultimele modalități: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante. Alte modalități nu se acceptă de AC.
Data:
16 sept 2021, 18:43
Subiectul întrebării:
Proiect de executie?
Întrebare:
Buna ziua. Cum putem face cunostinta cu proiectul de executie pentru toate compartimentele?
Răspuns (17 sept 2021, 08:20):
contactați inginerul 079552638
Data:
23 sept 2021, 10:35
Subiectul întrebării:
Proiect de executie?
Întrebare:
inginerul spune ca proiectul nu este disponibil
Răspuns (23 sept 2021, 10:47):
Proiect de executie va fi disponibil din 28.09.2021
Data:
23 sept 2021, 14:53
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
in acest caz cum ramane termenul de actualizare deoarece el expira pe 29.09 . Cum reusim sa mai precizam careva neclaritati posibile
Răspuns (24 sept 2021, 12:02):
proiec deja se află la direcție puteți să veniți să faceți cunoștință contactați inginerul 079552638
Data:
23 sept 2021, 14:56
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
In scopul utilizarii timpului pentru examinarea mai profunda la capitolul partea tehnica a obiectivului, solicitam, daca este posibil, de primit caietului de sarcini in format electronic (KOS)? sau mariti perioada pentru depunere a ofertei deoarece devizul contine 4800 pozitii iar timpul pus la dispozitie este prea scurt
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".