+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 08.09.2021 15:05
până la 13.09.2021 11:00
2
Propunerea ofertelor
de la 13.09.2021 11:00
până la 21.09.2021 11:00
au rămas 2 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 556 875,54 MDL
Perioada clarificărilor: 8 sept 2021, 15:05 - 13 sept 2021, 11:00
Perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2021, 11:00 - 21 sept 2021, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrari de reparatii a scarilor la școala primară nr.83, "Grigore Vieru", mun.Chisinau.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2044, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Aleco Russo, 57
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Irina Braga Angela Chirița
Telefonul de contact
022499661
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 sept 2021, 15:05
Data ultimilor modificări
8 sept 2021, 15:05
Achizitii.md ID
21044067
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Criterii de evaluare
Eligibilitatea ofertantului .Lipsa restanțelor la impozite, contribuții și taxe. Nu se află în proces de insolvabilitate ca urmare a unei hot. Jud. Nu este inclus în lista de interdicție a operatorilor economici
8.09.21 15:05
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
tenderNotice
anunț de participare
8.09.21 15:05
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
8.09.21 15:05
caiet de sarcini.docx
Specificaţie tehnică
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
8.09.21 15:05
anexa 7-22 și formularul ofertei.docx
Documentele la ofertă
formularul oferte
8.09.21 15:05
an25_69.docx
Model de сontract
Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021
8.09.21 15:05
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".