+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Suspendat
Valoarea estimată fără TVA 8 713 415,92 MDL
Perioada clarificărilor: 7 sept 2021, 15:40 - 22 sept 2021, 14:19
Perioada de depunere a ofertelor: 22 sept 2021, 14:19 - 29 sept 2021, 14:49

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Renovare-replanificare imobilului din mun. Chișinau, sect. Riscani, str. Ion Botezatorul, nr.1
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Vlahuta, 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Marina Gordilă
Telefonul de contact
079928201
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 sept 2021, 15:40
Data ultimilor modificări
20 sept 2021, 14:19
Achizitii.md ID
21044017
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Data:
7 sept 2021, 16:42
Subiectul întrebării:
caiet de
Întrebare:
Calculele de deviz vor fi determinate conform prevederilor scrisorii Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 cu privire la determinarea valorii obiectelor de constructii începând cu 01.05.2018: salariu mediu pe ora al muncitorilor-constructori = 57.66 lei/ora. Investitorul este obligat sa ia in calcul aceste cifre la determinarea valorii estimative a contractului nu si operatorii economici. Va rugam sa elimenati aceasta conditie altfel vom depune contestatie
Răspuns (8 sept 2021, 09:49):
Autoritatea contractată decide criteriele de evaluarea ofertanților economici și ține cont de legislația R.M. Solicităm să vă conformați cerințelor.
Data:
8 sept 2021, 13:00
Subiectul întrebării:
caiet
Întrebare:
Legislația R.M nu obliga operatorii economici sa determine valoare lucrarilor folosind cifra de 57,66 lei/ora. Conform prevederilor scrisorii Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 p.2 la întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale şi devizeloroferte ale obiectivelor de construcții se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanţă cu prevederile actelor legislative şi documentelor normative din domeniu. Valoarea 1 h-om se determină în conformitate cu prevederile din art.4.3.2.4 a) al documentului normativ CP L.01.02-2012. Conform documentului menţionat valoarea 1 h-om se determină reieşind din salariul mediu lunar al unui muncitor constructor în întreprinderea de antrepriză
Răspuns (9 sept 2021, 11:50):
Autoritatea contractată solicită conformarea cerințelor și Legislației în vigoare.
Data:
8 sept 2021, 16:47
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
In p. 21 din anuntul de participare, pentru a nu favoriza anumiti ofertanti modificati punctul dat. - Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare ( contracte de imprumut etc.) ar fi mai corect. Cum aexplicati suma de 3mln., cum ati calculat?
Răspuns (9 sept 2021, 17:01):
Autoritatea contractată vă sugerează să participați la licitație și solicită să vă conformați cerințelor, totodată menționăm că disponibilitatea de bani lichizi pentru obiectul dat este solicitată pentru a garanta executarea lucrărilor de antreprenor.
Data:
9 sept 2021, 11:24
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Corect, de unde asa sume, 3 000 000 unde in lege e prevazut, achizitiile publice vad toate prostiile care se fac de beneficiari
Răspuns (10 sept 2021, 09:38):
Informație privind disponibilitatea de bani lichizi solicitat de AC în temeiul Legii nr. 131/2015, art. 21. Capacitatea economică și financiară (1) Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țarii în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare; c) declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sânt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. art. 65. Condițiile prezentării ofertelor, (5) Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”. Subliniem, că valoarea obiectului este de 8713415,92 lei (o sumă impunătoare), din acest motiv autoritatea contractantă pentru a se autoasigură că operatorul economic are capacitatea de a executa lucrările care vor asigura viața și sănătatea copiilor în Centrul de plasament pentru copii și Serviciul de reabilitare a copiilor cu nevoi speciale, ce este primordial pentru Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, precum că și lucrările vor fi executate în termen și corespunzător.
Data:
10 sept 2021, 11:52
Subiectul întrebării:
Conditii dubioase. Raspundeti concret la intrebare si nu faceti aluzii la o oarecare legislatie
Întrebare:
Legislația R.M nu obliga operatorii economici sa determine valoare lucrarilor folosind cifra de 57,66 lei/ora. Conform prevederilor scrisorii Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 p.2 la întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale şi devizeloroferte ale obiectivelor de construcții se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanţă cu prevederile actelor legislative şi documentelor normative din domeniu. Valoarea 1 h-om se determină în conformitate cu prevederile din art.4.3.2.4 a) al documentului normativ CP L.01.02-2012. Conform documentului menţionat valoarea 1 h-om se determină reieşind din salariul mediu lunar al unui muncitor constructor în întreprinderea de antrepriză
Răspuns (13 sept 2021, 14:05):
Poziția DVS este clară, Direcția nu vede încălcări în legislație.
Data:
10 sept 2021, 11:53
Subiectul întrebării:
Răspuns (9 sept 2021, 11:50):
Întrebare:
Cum sa ne conformam la o cerinta ilegala?
Răspuns (11 sept 2021, 11:24):
Explicați ilegalitatea?
Data:
20 sept 2021, 09:05
Subiectul întrebării:
buna ziua,explicati!!!!
Întrebare:
De ce compartimentul constructiv se repeta ,Nr 2-1-2 si Nr 2-1-3?????
Răspuns (20 sept 2021, 11:48):
Bună ziua. Am redactat caietul de sarcini.
Data:
22 sept 2021, 12:31
Subiectul întrebării:
Documentatia de atribuire
Întrebare:
Buna ziua! Tinem sa va mentionam că solicitarea D-stra privind cerintele de calificare la p.21 pentru demonstrarea capacitatii financiare ale operatorului economic si anume solicitare prezentarii Disponibilitate de bani lichizi,emisă de o Bancă Comerciala acreditată în RM, in suma de nu mai putin de 3mln... este neintemeiata. Iar raspunsul D-stra ca aceasta cerinta a fost indicata pentru a va asigura ca operatorul economic dispune de mijloace financiare de a executa lucrari ... este lipsita de argumente obiective. Nu aveți motive de a limitata întrunirea cerinței respective doar la existența „banilor lichizi” fără a lua în considerare și alte mijloace financiare, cum ar fi: existența resurselor creditare si a activelor circulante. Vă comunicăm că asa cerinte ca ale D-stra deja au fost contestate si luate decizii de a modifica documentatia de atribuire. In acest sens va indemnam sa examinati decizia ANSC Nr. 03D-209-21 Data: 14.04.2021 care o puteti accesa si verifica, in cazul SRL 5AQ Invest contra Primaria Bacioi. Totatada in cazul in care deasemenea veti raspunde cu un mesaj doar pentru a raspune ...vom fi nevoiti sa ne adresam la ANSC pentru a solicita modificarea cerintelor din documentatia de atribuire, iar in acest sens procedura va fi suspendata pina nu va fi anuntata decizia de ANSC. Multumesc anticipat!
Răspuns (22 sept 2021, 14:00):
Bună ziua! Vă rugăm să vă conformați cerințelor Autorității Contractante și să participați la licitație. Succese.
Data:
22 sept 2021, 14:14
Subiectul întrebării:
Buna ziua,pozitiile se repetă!!!
Întrebare:
poz.118 CL53A,poz.119 CL53A,de ce se repetă???
Răspuns (22 sept 2021, 14:19):
A fost redactat caietul de sarcini.
Data:
22 sept 2021, 14:18
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
Direcția nu vede încălcări a legislației ?
Răspuns (22 sept 2021, 14:22):
Explicați încălcările?!
Data:
22 sept 2021, 14:19
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
cerintele de calificare la p.21 sunt legale?
Răspuns (22 sept 2021, 14:24):
Sunt cerințele Autorității Contractante.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".