+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.09.2021 14:04
până la 17.09.2021 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 17.09.2021 10:00
până la 23.09.2021 10:00
au rămas 2 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 3 351 762,77 MDL
Perioada clarificărilor: 7 sept 2021, 14:04 - 17 sept 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 17 sept 2021, 10:00 - 23 sept 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 3701, MOLDOVA, Străşeni, mun.Străşeni, str. Mihai Eminescu 28
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Irina Calmîş
Telefonul de contact
0237-2-36-30
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 sept 2021, 14:04
Data ultimilor modificări
13 sept 2021, 14:13
Achizitii.md ID
21044012
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
acoperis viteazul f1.rtf
Documentele la ofertă
-
7.09.21 14:04
documentaţia standard (lucrări).docx
Documentele la ofertă
-
7.09.21 14:04
documentul unic de achiziție european..docx
Documentele la ofertă
-
7.09.21 14:04
Data:
13 sept 2021, 14:13
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pozitia 41 indicati marca betonului.
Răspuns (13 sept 2021, 15:33):
Conform desenelor de execuție a obiectului 10-12-2019-SAC ,,Construcția acoperișului la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”, betonul este de clasa C7,5F70
Data:
13 sept 2021, 14:16
Subiectul întrebării:
rechizite bancare
Întrebare:
Publicati rechizitele bancare pentru indeplinirea garantiei bancare
Răspuns (13 sept 2021, 14:42):
Autoritatea contractantă în anunțul de participare a solicitat ca cerință obligatorie de prezentat Garanția pentru ofertă/Scrisoare de Garanţie bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2.0 % din suma ofertei fără TVA cu termenul de valabilitate de 60 zile; (Anexa nr. 9, Documentația standart lucrări).
Data:
13 sept 2021, 15:51
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pozitia 61 - normele la resursele din pozitia data presupune pardoseli din beton cu grosimea de 10cm, d-voastra solicitati grosimea de polistirenciment pina la 20cm, la pozitia data nu trebuie de aplicat coeficientul k=2 la toate resursele?
Răspuns (14 sept 2021, 13:17):
Listele cu cantități ale lucrărilor pentru ,,Construcția acoperișului la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”, parte componentă a documentației de atribuire, publicată în SIA ,,RSAP” (MTender) conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, au fost elaborate de către firma specializată și licențiată în servicii de proiectare în baza desenelor de execuție, ulterior expertizate de către experții atestați conform legislație în vigoare. În poziția nr. 61 din lista de cantități, stratul de polistiren expandat (polistirenciment) cu grosimea 0-200 mm este inclus ca soluție tehnică pentru executarea pantei acoperișului plat. Dacă aveți intenția de a participa la concursul public pentru a câștiga un contract de antrepriză de milioane de lei, finanțat cu bani publici din Bugetul public Național și pentru a prezenta o ofertă tehnică calificată, vă recomandăm să vizitați instituția noastră care se află pe adresa, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 28 și Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” care se află pe str. Chișinăului nr. 4A din mun. Strășeni, unde puteți examina documentația de execuție și primi clarificări.
Data:
16 sept 2021, 19:08
Subiectul întrebării:
Clarificare Criterii eleigibilitate
Întrebare:
Referitor la pt.6 Disponibilitatea mijloace financiare: Ce se subintelege: "operatorul economic va prezenta in original" adica prezentarea fizica directa catre autoritatea contractanta a actelor doveditoare sau incarcate electronic pe platforma?? Disponibilitatea de mij financiara bani lichizi 4 mln lei? Operatorul economic se obliga sa dispuna pe conturi bancare 4miln lei???? Sau valoare de 4mln lei include si stocurile de materiale pe care le detine operatorul economic sau care ar putea fi procurate in avans???? Este o cerinta obligatorie minima de calificare? Va fi op.ec. discalificat in cazul in care nu face dovada respectiva? Rugam sa raspundeti explicit!
Răspuns (17 sept 2021, 09:58):
Conform cerinței de calificare din pct.6 ,,Demonstrarea capacității economice și financiare” din documentația de atribuire, operatorul economic trebuie să posede, în original la ziua descărcării documentelor în sistem, documente doveditoare referitor la disponibilitatea de mijloace financiare, în suma nu mai puțin de 4.022.000,00 lei, pentru posibilitatea executărrii lucrărilor în avans. În sitemul SIA ,,RSAP” (MTender) se vor descărca copiile documentelor doveditoare. În cazul cînd operatorul economic se va clasa pe primul loc, conform criteriillor stabilite în pct. 11 ,,Cerințe obligatorii”, autoritatea contractantă va solicitata ca aceste documente să fie prezentate în original. Dacă aciastă cerință nu va fi îndeplinită operatorul economic va fi descalificat. Aciastă sumă nu include stocul de materiale. Totodată, operatorul economic trebuie să demonstreze cu documente doveditoare și disponibilitatea de materiale și utilaje pentru executarea lucrărilor, prezentînd contracte de cumpărare-vînzare și solduri de materiale cu prețul inclus în ofertă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".