+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Suspendat
Valoarea estimată fără TVA 35 125 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 sept 2021, 9:11 - 20 sept 2021, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 20 sept 2021, 12:00 - 29 sept 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Drăgălin Cristian
Telefonul de contact
+37322212296
Fax
+37322212296
Datele achizitiei
Data publicării
7 sept 2021, 9:00
Data ultimilor modificări
16 sept 2021, 11:20
Achizitii.md ID
21043993
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Documente licitatie lucrari R21 km 21,2-34,2
Documentele la ofertă
Documentația standard lucrări
7.09.21 09:11
Anunț de participare R21 km 21,2-34,2
Documentele la ofertă
Anunț de participare
7.09.21 09:11
DUAE R21 km 21,2-34,2
Documentele la ofertă
DUAE
7.09.21 09:11
Caiet de sarcini R21 km 21,2-34,2
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini
7.09.21 09:11
Data:
16 sept 2021, 11:20
Subiectul întrebării:
Clarificări caiet de sarcini.
Întrebare:
- În poz.11,poz 14 Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic h=10cm in caietul de sarcini este indicata S=1757,60m2, dar conform borderourilor de măsurări din proiect, km 27,83 - 34,20, S=1921,0 m2, rugăm corectarea volumelor; - In poz. 183, Amestec de agregate stabilizate cantitatea este de 361,91m3, dar in poz.187 așternerea amestecului stabilizat este de 364,88m3, la fel și în poz171 V=5,25m3, dar in poz175 V=5,0m3, rugăm corectarea volumelor. - În poz. 62 rugăm să fie corectat in descriere în loc de h=10cm să fie indicat h=8cm conform proiectului. - În poz. 67,78, 240, 245, 262, 289, 294, 330, 335, 361,,366, 401,406, 423,452, 457, 496,501,525, 542, 556, 565, 570, 584, 610, 615, nu corespunde categoria pământului cu categoria indicată de proiectant în borderoul volumelor de lucrări din Memoriul explicativ a proiectului. - În poz 294, 335, 366, 406, 457, 501,570, 584, 615, 629 (de exemplu: poz 245 TsC03B1(INCARCAREA ) Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II, poz 246 TsI51A3 Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km) în pozițiile enumerate necesită de a fi modificat normativul, în loc de descărcarea pământului in depozit să fie indicat cu descărcarea pământului in autovehicul. -În capitolul, Lucrări de artă - la construcția podețelor nu sa indicat corect cantitatea de piatră și balast. - În capitolul Sistemul rutier poz. 96, 13, 169, 179, 191, 217, DB116 H Îmbrăcăminte din b/asfl.MAS 16 este indicat normativul de 0,094 tn /m2 ceea ce indică densitate materialului 2,35t/m3, dar acest material are densitate de 2,4t/m3, rugăm să interveniți cu clarificări.
Răspuns (24 sept 2021, 11:03):
1. La punctul 62 din caietul de sarcini, volumul este indicat corect. Eroarea este doar la textul descrierii normei (Denumire lucrări, cheltuieli și resurse), conform borderoului volumului de lucrări pe sectorul km 27,83-34-20 este necesar de consolidat șanțul pe suprafața de 2 160m2*0,08m=172,8m3 2. Lucrările de săpătură cu excavatorul se execută conform „Сборник единых районных единичных расценок на строительные работы” Сборник №1 «Земляные работы». Atunci când se determină costurile pentru excavarea solurilor neaglomerate dezvoltate sau afînate anterior din grupele II-IV cu excavatoare cu o singură cupă, normele ar trebui luate cu un grup mai mic. 3. Norma menționată în caietul de sarcini TsC03B1 (încărcarea) este necesar să fie înlocuită cu norma TsC03F1 (încărcarea), La obiectul în întregime. 4. În borderoul volumului de lucrări pentru construcția podețelor volumul necesar de piatră spartă și balast este indica cu includerea coeficientului de compactare (1,26 și corespunzător 1,22). Exemplu: la poziția din caietul de sarcini nr. 428 este indicat 8,89m3 iar în borderoul volumului de lucrări (pag 96, p.16.1) este necesar 11,2m3 (8,89m3*1,26=11,2m3) 5. Densitatea betonului asfaltic de tip MAS 16 este conform normei de deviz, proiectantul nu este în drept de a modifica norma de deviz. 6. La elaborarea caietului de sarcini executat pentru construcția tronsonului de drum nu s-a ținut cont de faptul că în borderourile volumului de lucrări este inclus coeficientul de compactare, astfel volumul indicat în caietul de sarcini necesită de micșorat. La unele poziții volumul nu a fost divizat conform tronsonului pentru construcție (km 27,83 – km 34,20) 7. La elaborarea caietului de sarcini elaborat pentru construcția tronsonului de drum nu s-a ținut cont de faptul că în borderourile volumului de lucrări este inclus cu coeficientul de compactare, astfel volumul indicat în caietul de sarcini necesită de micșorat. La unele poziții volumul nu a fost divizat conform tronsonului pentru construcție (km 27,83 – km 34,20). 8. La obiectul în întregime la norma din deviz TsC54B, este necesar de modificat coeficientul de compactare a pietrei sparte de la 1,15, cel indicat în devizul de cheltuieli, cu 1,26 necesar pentru compactarea conform normativelor în vigoare.
Data:
16 sept 2021, 11:29
Subiectul întrebării:
Clarificări caiet de sarcini
Întrebare:
În capitolul 3,10, Reparația podețelor d1,0m 8 buc, volumele nu corespund cu Borderoul volumelor de lucrări din Memoriul Explicativ a Proiectului. În capitolul 3.11 Reparația podețelor 2d 1,5m, poz 641, nu este indicat corect volumul la prefabricatele din beton. Rugăm corectarea volumelor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".