+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 23.08.2021 15:53
până la 11.09.2021 14:21
2
Propunerea ofertelor
de la 11.09.2021 14:21
până la 23.09.2021 14:21
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 2 415 905 MDL
Perioada clarificărilor: 23 aug 2021, 15:53 - 11 sept 2021, 14:21
Perioada de depunere a ofertelor: 11 sept 2021, 14:21 - 23 sept 2021, 14:21

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Construcția terenului de sport școlar al satului Sireți conform proiectului tehnic și devizului
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3731, MOLDOVA, Străşeni, s.Sireţi, strada Mihai Eminescu 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Leonid Boaghi
Telefonul de contact
069586536
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
23 aug 2021, 15:53
Data ultimilor modificări
7 sept 2021, 14:19
Achizitii.md ID
21043599
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
3. ds stadion aipa.pdf 3. ds stadion aipa.pdf
Documentele la ofertă
-3. ds stadion aipa.pdf
23.08.21 15:53
2. duae stadion aipa.pdf 2. duae stadion aipa.pdf
Documentele la ofertă
-2. duae stadion aipa.pdf
23.08.21 15:53
amenajarea terenului sportiv aferent scolii din s.siret cu nr .cad,8037209.065cs.doc
Documentele la ofertă
-f1 caiet de sarcini.pdf
5.09.21 02:54
1. anunt stadion aipa.pdf 1. anunt stadion aipa.pdf
Documentele la ofertă
-1. anunt stadion aipa.pdf
5.09.21 02:56
amenajarea terenului sportiv aferent scolii din s.siret cu nr .cad,8037209.065 f5.doc
Documentele la ofertă
-forma 5
7.09.21 14:19
Data:
24 aug 2021, 15:36
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Răspuns (31 aug 2021, 15:58):
De acord! Modificam!!
Data:
24 aug 2021, 15:47
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
modificati anuntul si documentatia standart conform ultimelor modificari
Răspuns (24 aug 2021, 16:23):
Nu găsim modelele noi publicate nicăieri!!
Data:
24 aug 2021, 16:40
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
modificari din 7 mai 2021
Răspuns (24 aug 2021, 16:47):
Link la documentație please!!
Data:
25 aug 2021, 07:30
Subiectul întrebării:
Doc.
Întrebare:
https://storage.mtender.gov.md/get/e7b41d2c-4b59-4002-9a90-cad273ebbbc5-1624546259878
Răspuns (31 aug 2021, 16:00):
E PDF Semnat electronic!! Modificam la următoarele achiziții !
Data:
25 aug 2021, 09:58
Subiectul întrebării:
rechizite bancare
Întrebare:
buna ziua, rechizitele bancare pt scrisoare de garantie, nu a-ti indicat nicaieri!
Răspuns (3 sept 2021, 10:54):
Primăria s. Sireți, rn. Strășeni c/f. 1008601000525 c/b TREZMD2X Cod IBAN MD43TRPDAU3000000107300010 Tel.-023771368; 023771236 Posta electronica: clsireti@gmail.com; boaghi.leonid@gmail.com
Data:
26 aug 2021, 16:30
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
p. 15 Montarea la santuri, rigole. - ce doriti sa montati? oferiti dimensiuni si parametri. p. 20 Ce diametru solicitati? p. 24 Indicati dimensiunile bordurilor? p. 25 Indicati ce teren sportiv solicitati? p. 26 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. p. 27 Indicati parametrii materialului textil. p. 32 Indicati dimensiunile bordurilor? p. 33 Indicati parametrii materialului stratului suplimentar de carton bitumat (ShokPad). p. 34 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. p. 36 Presupune doar montarea portilor? p. 39 Indicati ce teren sportiv solicitati? p. 40 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. p. 42 Indicati dimensiunile bordurilor? p. 43 Indicati parametrii materialului textil. p. 48 Indicati parametrii materialului stratului suplimentar de carton bitumat (ShokPad). p. 49 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. p. 50 Presupune doar montarea portilor? p. 51 Indicati dimensiunile bordurilor? p. 54 Indicati parametrii materialului stratului suplimentar de carton bitumat (ShokPad). p. 55 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. p. 58 Indicati dimensiunile pavajului. p. 59 Indicati dimensiunile bordurilor?
Răspuns (3 sept 2021, 10:51):
p. 15 Montarea la santuri, rigole. - ce doriti sa montati? - Conform proiectului de exevutie se va monta o rigola pe perimetrul stadionului pentru a evacua apele pluviale oferiti dimensiuni si parametri. -Dimensiuni rigola în sectiune 250x250 mm. lungimea = 200 m.l. p. 20 Ce diametru solicitati? - diametru 160 mm p. 24 Indicati dimensiunile bordurilor? - Bordura, dimensiuni/bucata 180x300x1000 mm. p. 25 Indicati ce teren sportiv solicitati? - Teren de basket, Teren de volleyball p. 26 Indicati ce teren sportiv solicitati? - Teren de basket, Teren de volleyball concret destinatia, descrierea si destinatia. - Teren de basket, Teren de volleyball p. 27 Indicati parametrii materialului textil. - Dimensiunea: Latime 1.6 m, Lungime 500 m. Tesatura netesuta este un tip de material realizat din fibre sintetice legate prin procedee mecanice sau termice, cu multiple aplicatii. 100% PP, Rezistent si durabil p. 32 Indicati dimensiunile bordurilor? - Bordura, dimensiuni/bucata 180x300x1000 mm. p. 33 Indicati parametrii materialului stratului suplimentar de carton bitumat (ShokPad). - Carton bitumat, cu armatura de fibra de sticla, 1,3 kg/mp, 10 mp/rola, latime 1m., lungime 10 m, p. 34 Indicati ce teren sportiv solicitati? - Teren de Fotbal. concret destinatia, descrierea si destinatia. - Teren de Fotbal. p. 36 Presupune doar montarea portilor? - Da p. 39 Indicati ce teren sportiv solicitati? - Teren de basket p. 40 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. - Teren de basket p. 42 Indicati dimensiunile bordurilor? - Bordura, dimensiuni/bucata 180x300x1000 mm. p. 43 Indicati parametrii materialului textil. - Dimensiunea: Latime 1.6 m, Lungime 500 m. Tesatura netesuta este un tip de material realizat din fibre sintetice legate prin procedee mecanice sau termice, cu multiple aplicatii. 100% PP, Rezistent si durabil p. 48 Indicati parametrii materialului stratului suplimentar de carton bitumat (ShokPad). - Carton bitumat, cu armatura de fibra de sticla, 1,3 kg/mp, 10 mp/rola, latime 1m., lungime 10 m, p. 49 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. -Teren de volleyball p. 50 Presupune doar montarea portilor? - Da p. 51 Indicati dimensiunile bordurilor? - Bordura, dimensiuni/bucata 180x300x1000 mm. p. 54 Indicati parametrii materialului stratului suplimentar de carton bitumat (ShokPad). - Carton bitumat, cu armatura de fibra de sticla, 1,3 kg/mp, 10 mp/rola, latime 1m., lungime 10 m, p. 55 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. - Suprafata de calcare intre terenurile de Fotbal, Teren de basket și Teren de volleyball p. 58 Indicati dimensiunile pavajului. - Pavaj forma dreptunghi D1, gri, 200 x 100 x 40 mm / bucata p. 59 Indicati dimensiunile bordurilor? - Bordura, dimensiuni/bucata 180x300x1000 mm.
Data:
26 aug 2021, 16:31
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
incarcati un caiet de sarcini bine vizibil. nu se intelege ce volume sunt indicate
Răspuns (31 aug 2021, 16:01):
Neapărat!! Așteptam varianta word de la devizier!!!
Data:
26 aug 2021, 16:32
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
p. 39 este indicat in descriere (exclusiv betonul). Indicati ce se exclude? NIsip ciment si pietrisul?
Răspuns (3 sept 2021, 10:50):
Doar betonul!!
Data:
1 sept 2021, 10:23
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
când o să incarcati anuntul corectat si caietul de sarcini vizibil?
Răspuns (2 sept 2021, 08:24):
Astazi!
Data:
2 sept 2021, 09:52
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Publicati formularul 5, deoarece sunt foarte multe pozitii care sunt neclare ce resurse includ
Răspuns (3 sept 2021, 10:50):
Încărcam!
Data:
3 sept 2021, 15:22
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz. 25, 39 - ce se are in vedere prin "exclusiv betonul"? In pozitiile date nu se regaseste betonul, doar nisip, pietris, ciment, apa, betoniera si betonist, de aceea raspunsul autoritatii contractante din 3 sept 2021, 10:50 nu este clar. Va rugam publicati fin formularul nr. 5 ce resurse ramin.
Răspuns (3 sept 2021, 16:24):
Doamne ferește! Nu ai facem noi stadionul acesta nici în 2022!!!
Data:
3 sept 2021, 15:29
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz. 33, 36, 48, 54 sunt pozitii adaptate de devizier, ceea ce inseamna ca resursele materiale pot fi altele fata de cele care programa Winsmeta ni le da. Publicati din formularul nr. 5 ce contin acetse poziitii?
Răspuns (3 sept 2021, 16:24):
Doamne ferește! Nu ai facem noi stadionul acesta nici în 2022!!!
Data:
6 sept 2021, 11:03
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
o mare greseala din partea voastra ca ati incarcat forma 5 cu preturi. corectati
Răspuns (7 sept 2021, 14:14):
Lipsa total de simt
Data:
7 sept 2021, 16:29
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
p. 25 Teren de basket sau de volleyball? Mixturi cauciucate de ce grosime, ce compozitie are? p. 26 Teren de basket sau de volleyball? Oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara? p. 27 Ce grosime are materialul? p. 33 Ce grosime? 34 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. (exemplu solicitat de FFM: Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5-1.0mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu incastra de joc min 4 ore/zi - 8 ani.) p. 39 Mixturi cauciucate de ce grosime, ce compozitie are p. 40 Oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara? p. 43 Ce grosime? p. 48 Ce grosime are materialul? p. 49 Teren de volleyball, oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara? p. 54 Ce grosime are materialul? p. 55 Suprafata de calcare intre terenurile de Fotbal, Teren de basket și Teren de volleyball, oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara?
Răspuns (8 sept 2021, 08:13):
Conform F5! Am adăugat la documente!!
Data:
7 sept 2021, 16:34
Subiectul întrebării:
autoritatea contractanta
Întrebare:
De ce documentatia standart si anuntul nu corespund ultimelor modificari? De ce cu atitea greseli se face aceasta achizitie si nu se se fac corectari conform clarificarilor? Luati masuri va rugam.
Răspuns (8 sept 2021, 08:15):
Faceți abuz de platforma dată și special extindeți termenii!! Majoritatea au făcut așa, vom schimba pe viitor!
Data:
9 sept 2021, 13:27
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
am expediat documentele incarcate de d-voastra la o firma specializata ce se ocupa cu terenuri sportive. Astazi am primit raspuns de la ei. Ei solicita ca sa oferiti mai multe detalii conform intrebarilor de mai sus. Ei dispun de sute de tipuri de terenuri. Indicati grosimea acestui strat corect, componenta straturilor, culoarea si cerintele pentru a fi exploatate. D-stra ati luat norma din win smeta fara a specifica careva date. Solicitam insistent sa prezentati in caietul de sarcini toti parametrii pentru a putea stabili de ce natura lucrari solicitati si pentru a calcula corect oferta.
Răspuns (9 sept 2021, 13:59):
devizul este elaborat de devizier si verificat de verificator! Studiați documentele vă rog!
Data:
9 sept 2021, 13:29
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina forma 5 nu a clarificat situatia
Întrebare:
Faptul ca sau oferit preturile nu ajuta la calcularea ofertei. VA RUGAM SA FACETI CLARIFICARI CONCRETE SI CLARE. p. 25 Teren de basket sau de volleyball? Mixturi cauciucate de ce grosime, ce compozitie are? p. 26 Teren de basket sau de volleyball? Oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara? p. 27 Ce grosime are materialul? p. 33 Ce grosime? 34 Indicati ce teren sportiv solicitati? concret destinatia, descrierea si destinatia. (exemplu solicitat de FFM: Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5-1.0mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu incastra de joc min 4 ore/zi - 8 ani.) p. 39 Mixturi cauciucate de ce grosime, ce compozitie are p. 40 Oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara? p. 43 Ce grosime? p. 48 Ce grosime are materialul? p. 49 Teren de volleyball, oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara? p. 54 Ce grosime are materialul? p. 55 Suprafata de calcare intre terenurile de Fotbal, Teren de basket și Teren de volleyball, oferiti grosimea stratului si structura materialului, ce compozitie are. Exploatare exterioara?
Răspuns (9 sept 2021, 14:00):
Studiați documentația vă rog. Intenționat oferiți întrebări la limită de termen! Vom oferi clarificări! Aștept răspunsurile de la devizier!
Data:
9 sept 2021, 14:18
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina. nu avem intentia sa extindem termenii doar dorim un raspuns clar
Întrebare:
am studiat documentatia si nu e clar nimic. am vorbit cu specialisti in domeniu. ei zic ca caietul de sarcini nui facut cum se cuvine. am incercat cum spuneti sa calculam dupa forma 5 si fara rezultat. oferiti raspusuri la intrebarile de mai sus.
Răspuns (9 sept 2021, 14:18):
Dați mail!
Data:
9 sept 2021, 14:19
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
am studiat documentatia si nu e clar nimic. am vorbit cu specialisti in domeniu. ei zic ca caietul de sarcini nui facut cum se cuvine. am incercat cum spuneti sa calculam dupa forma 5 si fara rezultat. oferiti raspusuri la intrebarile de mai sus.
Răspuns (9 sept 2021, 14:21):
Mare p mai sunteți
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".