+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 21.07.2021 13:38
până la 04.08.2021 15:00
2
Propunerea ofertelor
de la 04.08.2021 15:00
până la 13.08.2021 15:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 10 394 133,33 MDL
Perioada clarificărilor: 21 iul 2021, 13:38 - 4 aug 2021, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 aug 2021, 15:00 - 13 aug 2021, 15:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Renovarea și extinderea apeductului din străzile cartierelor Regiei, Frunze și Botanica din orașul Șoldănești”
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-7201, MOLDOVA, Şoldăneşti, or.Şoldăneşti, str. Păcii 8A
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tinică Alexandru
Telefonul de contact
0272-2-22-74,060117150
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
21 iul 2021, 13:38
Data ultimilor modificări
26 iul 2021, 17:05
Achizitii.md ID
21042144
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
turn h12 v15 poz5 botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
ree-sona 3712 botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
ree-sona 484st.regii.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
recons. sondei th nr 484 poz1 st.regii.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
pg-sona 484 poz 1.2st.regiei.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
pg turn poza 4 botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
pg-turn poz 5 botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
pg-sona 3712 poz 3 botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
conect[ri individuale st.regiei.rtf
tenderNotice
21.07.21 13:38
turn h15 poz2 st.regiei.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
turn h15 poz4botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
recons. sondei th nr 3712 poz3 botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
conectari individuale (1)botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
retele de apa a 1st.regiei.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
retele de apa a 1 (1)botanica.rtf
Specificaţie tehnică
21.07.21 13:38
ap_apeduct_soldanesti-2021.docx
tenderNotice
26.07.21 17:05
duae_apeduct_soldanesti_2021 (1).doc
Criterii de eligibilitate
26.07.21 17:05
Data:
21 iul 2021, 16:30
Subiectul întrebării:
Utilaje dotare
Întrebare:
In documentatia standard pentru realizarea achizitiilor publice de lucrari pct.38 (demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale) subpunctul 6 se cere o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care POATE DISPUNE operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. In acelas timp insa autoritatea contractanta solicita in anuntul de participare pct.17 rubrica "Capacitatea tehnica si/sau profesionala": Ofertantul trebuie sa detina minim utilaje din dotati proprii. Este evident ca in Documentatia Standard sunt anumite cerinte, iar in Anuntul de participare alte cerinte, care cerinte trebuie sa le indeplineasca ofertantul?
Răspuns (22 iul 2021, 12:32):
Buna ziua.Cerințele înaintate și care trebue să le îndeplinească ofertantul sunt cele solicitate de autoritatea contractantă în anunțul de participare.Mulțumim de întrebare.O zi bună.
Data:
21 iul 2021, 16:34
Subiectul întrebării:
ISO 45001
Întrebare:
In anuntul de participare pct.17 sectiunea "Certificate privind sistemul de management al sanatatii si securitatii" autoritatea contractanta solicita detinerea certificarii ISO 45001 ca cerinta obligatori. Exact asa certificat elibereaza si autoritatile de resort din RM doar ca nu in sistem ISO. Nu au valoare si relevanta juridica actele emise pe teritoriul RM de organele competente exact in acest domeniu?
Răspuns (26 iul 2021, 16:17):
Buna ziua.Desigur vor fi acceptate și certificatele emise de autoritățile competente naționale.Aceste certificate însă trebue să fie eliberate pe companiea participantă.
Data:
23 iul 2021, 11:18
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
valoarea estimata 10mln. cifra medie ati stabilito 8 mln, deci mai putin decit costul obiectului e corect?
Răspuns (26 iul 2021, 16:58):
Buna ziua.Autoritatea contractantă este în drept de a modifica anunțul.Întrucît sa produs o eroare mecanică de tipar,autoritatea contractantă modifică anunțul de participare și stabilește cifra medie de afaceri de 18 milioane lei.
Data:
23 iul 2021, 16:16
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Deviz nr.03-14-4-TH .S-2-3. Pozitia 46 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane)la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare , avind diametrul de 50 mm.Vana electromagnetica d.65 - 1 buc. Pozitia data prevede si vana sau doar montarea ei ?Dat fiind faptul ca la utilaje este inclusa vana electromagnetica d.65 - 1 set ......Sau se dubleaza ?
Răspuns (26 iul 2021, 16:24):
Buna ziua.Poziția 46 din devizul nr.03-14-4-TH.S-2-3 prevede doar montarea venei.
Data:
26 iul 2021, 10:32
Subiectul întrebării:
documentatia standrt
Întrebare:
Legea 131 art. 35 aln 2 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.
Răspuns (26 iul 2021, 16:53):
Buna ziua.ne cerm scuze.am întărziat cu raspunsul,findcă am avut înmormăntare.Mulțumesc pentru înțelegere
Data:
27 iul 2021, 13:23
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Deviz nr.03-14-5-TH.S-2-4. Pozitia 44 Montarea armaturilor cu actionare manuakla sau mecanica(vane) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana electromagnetica d.65 - 2 buc Deci, la pozitia data se prevede doar montarea venei, vana fiind inclusa in pozitia 58. Doar ca cum explicatii cantitatile in pozitia 44 se cere montarea pentru 2 buc, iar in pozitia 58 ca utilaj se cere 1 buc....?
Răspuns (29 iul 2021, 09:55):
Buna ziua.Cerințele expuse în devizul nr.03-14-5-TH.S-2-4 la pozițiile enumerate de D-stră sunt corecte.O zi bună.
Data:
28 iul 2021, 09:24
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
03-14-AE.S-2-1 pozitia127 hidrantul este subteran sau suprateran ?spectificati va rog tipul ? In pozitia 126 in resurse se prevad inca 6 buc de hidranti cum procedam ?
Răspuns (30 iul 2021, 15:29):
Buna ziua.Ne cerem scuze sunt unele clarificări la întrebarea din 27.07.2021 .Poziția 44 se modifică prin excluderea unei vene electromagnetice cu d.65 și tot odată se exlude și costul venei electromagnetice.La întrebarea din 28 iulie din poziția nr.126 se exlude costul hidrantului.Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o zi bună.
Data:
30 iul 2021, 13:43
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Deviz 03-14-B-0PG-7-2 POZITIA 22 RIGOLA TIP 1 ....CARE ESTE VOLUMUL , ETC......?SAU ATI EXCLUS POZITIA DATA ?
Răspuns (2 aug 2021, 14:57):
Buna ziua.Toate volumele sunt incluse,de îndeplinit cerințele listei cu lucrări
Data:
2 aug 2021, 09:00
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Deviz 03-14-B-0PG-7-2 pozitia 6 ... Vom mentiona ca teava 50x50x4 cintareste 5.778 kg/m.l. efectuind un calcul 39x2.7x5.778=608.42 kg. Folosind k=3.895 pentru stilpi metalici vom obtine 480.01 kg. Aceiasi situatie este si la panouri cu plasa gata confectionata, se mentioneaza 38 buc cu lungimea cite 2.5 m, efectuind calculul 38x2.5=95 m si nicidecum nu 120 m cum este mentionat in caietul de sarcini, dar daca impartim 120 la 2.5 vom obtine 48 buc de panouri de gard. Rugam sa ne fie explicat calculul pe care lati efectuat la pozitia data si de unde ati ajuns la k= 3.895 ?
Răspuns (2 aug 2021, 14:59):
Corect este 392x,2,7 dar nu 38x2,5 îndepliniți cantitățile conform caietului de sarcini
Data:
2 aug 2021, 09:13
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Deviz 03-14-B-0PG-7-3 pozitia 13 ...Mentionam ca si la pozitia data teava 60x60x5 cintareste 8.635 kg/m.l. efectuind calculul 36x2.4x8.635=746.06 kg pe cind la pozitia CO06A3 din baza normativa Winsmeta norma este 4 in rezultat se obtin 369.72 kg ceia ce nu corespunde realitati. Rugam sa ne fie explicat cum sa calculam stilpii pentru a efectua lucrarile conform proiectului ?
Răspuns (2 aug 2021, 15:00):
În poziție este indicat tipul 1.Pentru informare resursele se află în pozițiile următoare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".