+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 16.07.2021 19:41
până la 25.07.2021 12:19
au rămas 2 ore
2
Propunerea ofertelor
de la 25.07.2021 12:19
până la 31.07.2021 11:19
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 1 667 343,49 MDL
Perioada clarificărilor: 16 iul 2021, 19:41 - 25 iul 2021, 12:19
Perioada de depunere a ofertelor: 25 iul 2021, 12:19 - 31 iul 2021, 11:19

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inna Frunză
Telefonul de contact
+37322776711
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 iul 2021, 19:41
Data ultimilor modificări
23 iul 2021, 12:19
Achizitii.md ID
21042027
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
an8_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an12_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an16_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an9_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an13_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
gard liceu bp hasdeu 2021 caiet de sarcini.rtf
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an15_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an17_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
duae_ro_0 (2).doc
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
anunț de participare nou.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
an10_69.docx
Documentele la ofertă
16.07.21 19:41
schita gard l bp hasdeu.pdf schita gard l bp hasdeu.pdf
Documentele la ofertă
19.07.21 13:03
shita poarta (2).pdf shita poarta (2).pdf
Documentele la ofertă
23.07.21 12:19
Data:
19 iul 2021, 14:22
Subiectul întrebării:
Articolul 47. Iniţierea licitaţiei deschise
Întrebare:
2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. Solicităm să fie modificată data depunirilor ofertelor.
Răspuns (19 iul 2021, 15:29):
Legia 131 privind achiziții publice Articolul 57. Cererea ofertelor de preţuri (1) Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei să nu depăşească 800000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2000000 de lei pentru lucrări. (6) În cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări şi servicii de la data publicării sau transmiterii anunțului/invitaţiei de participare. Termen este stabilit corect.
Data:
20 iul 2021, 11:44
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
oferiti schita la porti
Răspuns (20 iul 2021, 12:00):
schița este încărcată în sistem
Data:
21 iul 2021, 09:12
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
in documente incarcate se gaseste - schita gard l bp hasdeu.pdf. Unde putem vedea poarta si ce accesorii sunt necesari de inclus in calcul? Gardul se efectuiaza din bare de metal sau tevi patrate? Care este lungimea totala a gardului pentru a efectua un calcul mai corect?
Răspuns (23 iul 2021, 12:18):
se anexează
Data:
21 iul 2021, 14:51
Subiectul întrebării:
Scita
Întrebare:
DVS ati publicat scita la porti.Publicati si scita la gard
Răspuns (23 iul 2021, 12:19):
se anexează
Data:
23 iul 2021, 12:33
Subiectul întrebării:
caietul de sarcina
Întrebare:
am observat ca este incarcata schita de la gard. Totusi nu e clar cu restul intrebarilor. Gardul se efectuiaza din bare metalice sau tevi patrate? Care este lungimea totala a gardului pentru a efectua un calcul mai corect? Poarta are nevoie de dispozitiv pentru deschidere automata, lacat magnetic s.a.?
Data:
23 iul 2021, 17:26
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
Buna ziua Spuneti-mi va rog ciți metri de gard trebuie de construit?
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".