+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 583 333 MDL
Perioada clarificărilor: 14 iul 2021, 14:03 - 19 iul 2021, 15:30
Perioada de depunere a ofertelor: 19 iul 2021, 15:30 - 27 iul 2021, 15:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru „Renovarea Blocului Prematuri a Institutului Mamei și Copilului, precum și dotarea cu echipament medical”
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2062, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Burebista, 93
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Corina Cebuc
Telefonul de contact
022-55-96-46
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 iul 2021, 14:03
Data ultimilor modificări
27 iul 2021, 15:30
Achizitii.md ID
21041880
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
16 iul 2021, 10:24
Subiectul întrebării:
Schimbarea licitației electronice în licitaţie deschisă
Întrebare:
Articolul 63, partea (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede că „Anumite contracte de achiziții publice de lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”. Mai mult, Articolul 7 din Regulamentul privind achizițiile de bunuri și servicii prin solicitarea ofertelor de preț aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10/10/2018 prevede că contractele de achiziții publice pentru achiziționarea de bunuri sau prestarea de servicii care nu pot face obiectul licitației electronice sunt aprobate de desfășurarea altor tipuri de proceduri de achiziții publice, respectiv licitație deschisă și limitată, negocieri cu publicarea prealabilă a unui anunț privind participarea și dialogul competitiv. Având în vedere faptul că la publicarea unei licitații pentru solicitarea de oferte de preț pentru achiziționarea de servicii pe platformă, nu este posibilă eliminarea funcției de „licitație electronică”, va trebui să anunțați o procedură de achiziție publică repetată, dar nu solicitând oferte de preț, ci prin efectuarea de licitații deschise. Este demn de remarcat faptul că, în acest fel, programul vă permite să utilizați licitația după bunul plac
Răspuns (16 iul 2021, 11:42):
Întrucît avem un termen foarte restrîns pentru a definitiva proiectul și a depune dosarul în cadrul proiectului transfrontalier menționat în caietul de sarcini anexat, reieșind din valoarea estimativă - grupul de lucru a decis aplicarea celei mai scurte proceduri de achiziție prevăzută de Legea 131/15 art. (2) privind achizițiile publice, astfel fiind respectat inclusiv principiul transparenței. În cazul în care aplicăm tipul procedurii de ,,Licitație deschisă” prin intermediul portalului MTender - perioada deschiderii ofertelor este cu mult mai mare - 21 zile, iar după cum am menționat - suntem limitați în timp. Ținem să menționăm că, nu sunteți obligați să modificați prețul inițial, dacă nu doriți acest lucru. Oferta dumneavoastră poate rămâne neschimbată pe durata licitației electronice. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă încurajăm să depuneți oferta!
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".