+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 09.07.2021 16:11
până la 14.07.2021 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 14.07.2021 09:00
până la 22.07.2021 09:00
3
Licitaţie
de la 23.07.2021 15:00
până la 23.07.2021 15:14
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 331 667,34 MDL
Perioada clarificărilor: 9 iul 2021, 16:11 - 14 iul 2021, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 14 iul 2021, 9:00 - 22 iul 2021, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de dezvoltare SIA „BusinessCad”
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Daniela Turtureanu
Telefonul de contact
022504891
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
9 iul 2021, 16:11
Data ultimilor modificări
12 iul 2021, 13:29
Achizitii.md ID
21041738
CPV
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
declaratie.doc
Documentele la ofertă
Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.word
9.07.21 16:11
age-3011-467-03062021-asp.semnat.signed.pdf age-3011-467-03062021-asp.semnat.signed.pdf
Documentele la ofertă
Coordonarea Agentiei de Guvernare Electronica
9.07.21 16:11
anunt de participare.signed.pdf anunt de participare.signed.pdf
Documentele la ofertă
Anunt de participare
9.07.21 16:11
documentatia standard.signed.pdf documentatia standard.signed.pdf
Documentele la ofertă
Documentatia standard.pdf
9.07.21 16:11
duae.docx
Documentele la ofertă
Documentul unic de achizitii european.word
9.07.21 16:11
declaratie.signed.pdf declaratie.signed.pdf
Documentele la ofertă
Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.pdf
9.07.21 16:11
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Documentele la ofertă
Documentul unic de achizitii european.pdf
9.07.21 16:11
documentatia standard.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standard.word
9.07.21 16:11
Servicii de dezvoltare SIA „BusinessCad”
Data:
12 iul 2021, 13:29
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Unde putem gasi caietul de sarcini? nu-l gasim atasat?
Răspuns (12 iul 2021, 13:43):
Conform prevederilor pct. 8 din Anuntul de participare si ale pct. 2 din Capitolul II al Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de servicii prin cererea ofertelor de preturi, aprobata prin Ordinul MF nr. 175/2018, completările la sarcinile tehnice ale sistemului 0052.0014-00.ST.01.01-02, 0052.0014-00.ST.01.01-03, 0052.0014-00.ST.01.01-04 (cu caracter confidențial) se prezintă la solicitarea operatorului economic, la sediul Agenției Servicii Publice (str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău), în baza cererii persoanei împuternicite cu prezentarea actului de identitate și, după caz, a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar. Cererea trebuie să conțină următoarea informație: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, mențiunea privind împuternicirile persoanei semnatare.
Data:
13 iul 2021, 10:01
Subiectul întrebării:
Clarificari la citeva puncte
Întrebare:
1. Inscripția "Nu se solicită" -regasit in citeva puncte, presupune ca nu este necesar de completat acest compartiment? 2. Neavind practica anterioara de plasare prin SIA RSAP, putem depune Oferta cu actele aditionale, semnate electronic,prin e-mail? (conform punct 18.2 din fisierul Documentatia Standard) 3. punct 4C.14 din duae, se solicita confirmarea experientei similare, prin prezentarea facturilor fiscale....cit de corect este sa prezentam astfel de informatie? 4. Ce presupune "Modelul Articolului" din coloana 3, Specificatii Tehnice(F4.1) si coloana 7 ? 5. Dat fiind faptul ca este vorba despre un produs software, compania nu poate prezenta Fotografii,mostre privind serviciul solicitat.
Răspuns (14 iul 2021, 08:57):
1. În formularul Documentului unic de achiziţii European (DUAE), aprobat prin Ordinul MF nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), autoritatea contractantă completează poziţiile coloanei nr. 2 din Capitolul IV Criterii de calificare şi selecţie a operatorilor economici. Acest compartiment, conform cerinţelor stipulate, se completează de către autoritatea contractantă (coloana nr. 2) şi operatorii economici (coloana nr. 3). 2. În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (Legea nr. 131/2015), operatorii economici au obligaţia de a depune oferta în corespundere cu informaţia indicată în anunţul de participare, iar conform prevederilor pct. 22 din Anunţul de participare, publicat în cadrul procedurii respective, ofertele vor fi depuse electronic, prin intermediul SIA RSAP. Mai mult, în conformitate cu prevederile pct. 18.2 din Capitolul I Instrucţiuni pentru ofertanţi al Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de servicii prin cererea ofertelor de preturi, aprobata prin Ordinul MF nr. 175/2018, operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic. Totodată, în temeiul art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea prenotată, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică a operatorului economic. 3. Solicitarea autorităţii contractante de a prezenta documente ce confirmă experienţa similară este expusă în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 131/2015. 4. Coloana nr. 3 Modelul articolului din formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1) se completează de către operatorul economic în cazul achiziționării bunurilor. În coloana nr. 7 din acelaşi formular, operatorul economic indică specificarea tehnică deplină propusă pentru obiectul achiziţiei respectiv. 5. În cadrul procedurii respective de achiziţie publică nu au fost solicitate fotografii şi/sau mostre.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".