+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 20 204 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iul 2021, 16:45 - 10 sept 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 10 sept 2021, 10:00 - 8 oct 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial liceal
Informația despre anulare
Motivul anulării
Art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Data anulării
9 sept 2021, 13:46
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2033, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Eugeniu Abașev
Telefonul de contact
(022)27-74-76
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 iul 2021, 16:45
Data ultimilor modificări
9 sept 2021, 13:47
Achizitii.md ID
21041624
CPV
22112000-8 - Manuale şcolare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Lista loturilor
Științe pentru clasa a III-a
Buget: 1147500.0 MDL
Anulată
Anulată
Biologie pentru clasa a VI-a
Buget: 1314000.0 MDL
Anulată
Anulată
Anulată
Anulată
Fizica pentru clasa a VI-a
Buget: 1314000.0 MDL
Anulată
Anulată
Anulată
Științe pentru clasa a IV-a
Buget: 1147500.0 MDL
Anulată
Științe pentru clasa a V-a
Buget: 1150000.0 MDL
Anulată
Anulată
Anulată
Geografie pentru clasa a VI-a
Buget: 1314000.0 MDL
Anulată
Data:
8 iul 2021, 13:02
Subiectul întrebării:
Elaborarea conținutului manualului
Întrebare:
Cine elaborează conținutul manualelor - MECC sau operatorii economici care depun oferte?
Răspuns (14 iul 2021, 09:14):
Bună ziua, operatorul economic are sarcina de a elabora/edita manualul.
Data:
13 iul 2021, 16:10
Subiectul întrebării:
Nedivizarea pe loturi a achiziției
Întrebare:
Achiziția nu a fost divizată pe loturi, cu toate că presupune două tipuri diferite de servicii. Pe de o parte, este vorba despre elaborarea manualelor, iar pe de alta, este vorba despre editarea acestora. Legea achizițiilor publice prevede că nedivizarea pe loturi necesită justificări.
Răspuns (14 iul 2021, 09:20):
Bună ziua, precizăm că procedura de achiziție este compusă din 25 Loturi. Modalitatea de evaluare este „pe fiecare lot separat”. Totodată, rugăm să consultați prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare operate prin ordinul MECC nr. 458/2020.
Data:
16 iul 2021, 09:15
Subiectul întrebării:
Împărțirea necorespunzătoare pe loturi a achiziției
Întrebare:
Modul de împărțire pe loturi a achiziției este contrar prevederilor legale și denaturează concurența. Fac referire și la raportul Curții de Conturi din luna decembrie 2020 asupra conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine. Prin acest raport, Curtea s-a expus asupra achiziției de manuale din anul 2019, în care împărțirea pe loturi a fost similară, citez „Planificarea achizițiilor de manuale de către MECC se efectuează incorect, deoarece în cadrul achiziției nu se delimitează obiectul de achiziție a serviciilor de tipărire de dreptul de editare/autor, ceea ce, la rândul său, duce la lipsa concurenței și la încheierea contractelor directe/fără publicare prealabilă, cu suportarea unor cheltuieli majorate”.
Răspuns (2 aug 2021, 09:48):
Bună ziua. Rugăm să precizați care este întrebarea de clarificare.
Data:
16 iul 2021, 10:09
Subiectul întrebării:
Ponderea minimă privind elementul de preț de 60% este contrară Legii achizițiilor publice
Întrebare:
Achiziția pe care o desfășurați are ca obiect servicii de elaborare a manualelor și servicii de tipărire a manulalelor. Nu este o achiziție de bunuri, deși așa pare din denumire. Pentru achizițiile de servicii, art. 26 alin. 12) din Legea achizițiilor publice prevede ponderea maximă pentru elementul de preț de 40%. DVS ați stabilit ponderea elementului de preț de 60%, ceea ce încalcă prevederile legii. Prevederile art. 26 alin 12) din Legea 131/2015 mai jos: „(12) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru este: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%; c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%”.
Răspuns (2 aug 2021, 10:13):
Bună ziua. Precizăm că MECC achiziționează manualul școlar de la operatorul economic desemnat câștigător, conform tirajelor precizate în documentația de atribuire. La fel, sursele financiare pentru achiziția de manuale sunt planificate la codul economic 318110 „procurarea altor mijloace fixe”. Codul CPV 22112000-8 indicat în documentația de atribuire la fel prevede achiziția de manuale școlare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".