+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.07.2021 16:45
până la 26.08.2021 10:00
au rămas 31 de zile
2
Propunerea ofertelor
de la 26.08.2021 10:00
până la 08.10.2021 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 20 204 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iul 2021, 16:45 - 26 aug 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 26 aug 2021, 10:00 - 8 oct 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial liceal
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2033, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Eugeniu Abașev
Telefonul de contact
(022)27-74-76
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 iul 2021, 16:45
Data ultimilor modificări
8 iul 2021, 13:02
Achizitii.md ID
21041624
CPV
22112000-8 - Manuale şcolare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae 1.doc
Documentele la ofertă
7.07.21 16:45
documentația standard 1.pdf documentația standard 1.pdf
Documentele la ofertă
8.07.21 08:50
anunț de participare 1.pdf anunț de participare 1.pdf
Documentele la ofertă
8.07.21 08:50
Data:
8 iul 2021, 13:02
Subiectul întrebării:
Elaborarea conținutului manualului
Întrebare:
Cine elaborează conținutul manualelor - MECC sau operatorii economici care depun oferte?
Răspuns (14 iul 2021, 09:14):
Bună ziua, operatorul economic are sarcina de a elabora/edita manualul.
Data:
13 iul 2021, 16:10
Subiectul întrebării:
Nedivizarea pe loturi a achiziției
Întrebare:
Achiziția nu a fost divizată pe loturi, cu toate că presupune două tipuri diferite de servicii. Pe de o parte, este vorba despre elaborarea manualelor, iar pe de alta, este vorba despre editarea acestora. Legea achizițiilor publice prevede că nedivizarea pe loturi necesită justificări.
Răspuns (14 iul 2021, 09:20):
Bună ziua, precizăm că procedura de achiziție este compusă din 25 Loturi. Modalitatea de evaluare este „pe fiecare lot separat”. Totodată, rugăm să consultați prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare operate prin ordinul MECC nr. 458/2020.
Data:
16 iul 2021, 09:15
Subiectul întrebării:
Împărțirea necorespunzătoare pe loturi a achiziției
Întrebare:
Modul de împărțire pe loturi a achiziției este contrar prevederilor legale și denaturează concurența. Fac referire și la raportul Curții de Conturi din luna decembrie 2020 asupra conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine. Prin acest raport, Curtea s-a expus asupra achiziției de manuale din anul 2019, în care împărțirea pe loturi a fost similară, citez „Planificarea achizițiilor de manuale de către MECC se efectuează incorect, deoarece în cadrul achiziției nu se delimitează obiectul de achiziție a serviciilor de tipărire de dreptul de editare/autor, ceea ce, la rândul său, duce la lipsa concurenței și la încheierea contractelor directe/fără publicare prealabilă, cu suportarea unor cheltuieli majorate”.
Data:
16 iul 2021, 10:09
Subiectul întrebării:
Ponderea minimă privind elementul de preț de 60% este contrară Legii achizițiilor publice
Întrebare:
Achiziția pe care o desfășurați are ca obiect servicii de elaborare a manualelor și servicii de tipărire a manulalelor. Nu este o achiziție de bunuri, deși așa pare din denumire. Pentru achizițiile de servicii, art. 26 alin. 12) din Legea achizițiilor publice prevede ponderea maximă pentru elementul de preț de 40%. DVS ați stabilit ponderea elementului de preț de 60%, ceea ce încalcă prevederile legii. Prevederile art. 26 alin 12) din Legea 131/2015 mai jos: „(12) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru este: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%; c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%”.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".