+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 6 593 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iul 2021, 13:10 - 19 iul 2021, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 iul 2021, 12:00 - 28 iul 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei
Informația despre anulare
Motivul anulării
În baza hotărârii grupului de lucru al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” nr. ocds-b3wdp1-MD-1625652374875 din 03.08.2021 ce ține de evaluarea rezultatelor licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625652374875 din 28.07.2021, în vederea achiziționării lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei, vă comunicăm următoarele:
În urma evaluării ofertei prezentate, grupul de lucru a constatat că propunerea tehnică în special devizul de cheltuieli nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, și anume fracția pietrei sparte nu corespunde standardelor europene stabite în cerințele caietului de sarcini, coeficientul de 1,59 care urma a fi aplicat la ciment a fost aplicat și la amestecul de agregate, volumul amestecului de agregate 0-63 mm Ga85 este în exces de 1535m3 și nu a fost prezentată forma nr. 5 al devizului. Ținînd cont de neconformitățile evaluate, grupul de lucru califică oferta S.R.L.”Lincons” ca neconformă cerințelor documentației de atribuire din care considerente se respinge.
Grupul de lucru în conformitate cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 1, lit. (c), anulează procedura de achiziție, cu anunțarea unei noi proceduri de achiziție în termenii legali.
Data anulării
5 aug 2021, 10:44
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Drăgălin Cristian
Telefonul de contact
+37322212296
Fax
+37322212296
Datele achizitiei
Data publicării
7 iul 2021, 13:06
Data ultimilor modificări
5 aug 2021, 10:44
Achizitii.md ID
21041610
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
13 iul 2021, 15:13
Subiectul întrebării:
Clarificari la pozitia DA21C
Întrebare:
Buna ziua, spuneți va rog daca ASD permite ca acest stabilizat să fie produs in stație mobilă si de așternut cu finisorul de beton asfaltic. Certificatele de conformitate si calitate se vor solicita la produsul stabilizat sau la materialele utilizate pentru producerea acestui produs. Ce cerințe se vor cere la darea in exploatare la acest tip de constructiv (încercări de laborator s.a.) Dacă se respectă tehnologia de executare conform caietului de sarcini a stratului stabilizat cu ciment cum asigurăm dozarea cu apă necesară pentru a primi un produs calitativ, pentru că în normativul DA12B este prevăzut 0,15m3 de apă la așternerea unui 1m3 de piatra spartă, dar nu la așternerea unui 1m3 de piatră spată stabilizată cu ciment.
Răspuns (16 iul 2021, 10:12):
1) În limita competențelor disponibile și în conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, comunicăm faptul că toate tehnologiile și materialele utilizate trebuie să fie în conformitate cu caietul de sarcini. 2) Toate materialele componente, utilizate la execuția lucrărilor date trebuie să fie obligatoriu însoțite de actele specificate în Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 3) La recepția lucrărilor de așterenere a stratului de îmbrăcăminte rutieră din macadam stabilizat cu ciment, se va lua în considerare rezistența la compresiune, precum și modulul de elasticitate a amestecului. 4) În nomenclatorul de deviz din caietul de sarcini este prevăzută o normă medie a consumului de apă. Umiditatea optimală a amestecului depinde de umiditatea materialului utilizat, precum și de condițiile climaterice la momentul executării lucrărilor. Concomitent, specificăm că rezistența la compresiune a amestecului cu ciment trebuie să fie mai mare sau egală cu 40 kgf/cm2.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".