+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 06.07.2021 16:04
până la 17.07.2021 10:30
2
Propunerea ofertelor
de la 17.07.2021 10:30
până la 27.07.2021 10:30
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 2 595 033 MDL
Perioada clarificărilor: 6 iul 2021, 16:04 - 17 iul 2021, 10:30
Perioada de depunere a ofertelor: 17 iul 2021, 10:30 - 27 iul 2021, 10:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Scarificarea ușoară a împietruirii drumului, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, executarea stratului de fundație sau reprofilare din piatră spartă, amorsarea suprafeței cu bitum, amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executarea îmbrăcămintei rutiere de beton asfaltic cu agregate mărunte pe suprafața amorsată cu bitum, consolidarea acostamentelor cu un strat din piatră spartă, reparația podețului existent
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 5902, MOLDOVA, Făleşti, or.Făleşti, str.Ștefan cel Mare, 50
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Prodan Alexandr
Telefonul de contact
+37325922915
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 iul 2021, 16:04
Data ultimilor modificări
12 iul 2021, 11:57
Achizitii.md ID
21041558
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
model_declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
6.07.21 16:04
ds_lucrari.docx
Documentele la ofertă
Documentatia Standart pentru Lucrari
6.07.21 16:04
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Specificaţie tehnică
Caiet de sarcini/specificatii tehnice
6.07.21 16:04
anunt de participare.pdf anunt de participare.pdf
tenderNotice
anunt/invitatie de participare
6.07.21 16:04
duae_ro.doc
Documentele la ofertă
documentul unic de achizitii european
6.07.21 16:04
Data:
12 iul 2021, 11:57
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
buna ziua, publicati va rugam rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei pentru oferta
Răspuns (12 iul 2021, 12:03):
Autoritatea contractanta accepta forma de garantie pentru oferta, conform pct 16, nr.3 și pct. 17 din anuntul de participare - scrisoare emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 9 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmata prin semnătura electronică a participantului, (pentru indicarea rechizitelor bancare in scrisoarea de garantie pentru oferta, la solictarea bancii se va indica urmatoarele rechizite: cf- 1007601009347, IBAN-MD20TRGDAL14514143010000, TRZMD 2X, Trezoreria Regionala Nord).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".