+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 06.07.2021 17:22
până la 12.07.2021 08:00
2
Propunerea ofertelor
de la 12.07.2021 08:00
până la 19.07.2021 08:00
3
Licitaţie
de la 20.07.2021 15:00
până la 20.07.2021 15:32
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 508 333,34 MDL
Perioada clarificărilor: 6 iul 2021, 17:22 - 12 iul 2021, 8:00
Perioada de depunere a ofertelor: 12 iul 2021, 8:00 - 19 iul 2021, 8:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Materiale consumabile și piese de schimb
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2033, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Piata Marii Adunari Nationale, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Petica Andrei
Telefonul de contact
022/250-126
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 iul 2021, 17:22
Data ultimilor modificări
7 iul 2021, 10:01
Achizitii.md ID
21041556
CPV
30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini piese de schimb.pdf caiet de sarcini piese de schimb.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini piese de schimb.
6.07.21 17:22
anunț de participare consumabile.pdf anunț de participare consumabile.pdf
Documentele la ofertă
anunț de participare
6.07.21 17:22
anunț de participare .pdf anunț de participare .pdf
Documentele la ofertă
anunț de participare
6.07.21 17:22
documentatia standart consumabile.pdf documentatia standart consumabile.pdf
Documentele la ofertă
documentatia standart
6.07.21 17:22
duae consumabile.pdf duae consumabile.pdf
Documentele la ofertă
duae
6.07.21 17:22
achiziționarea materialelor consumabile pentru imprimante și copiatoare
Data:
7 iul 2021, 10:01
Subiectul întrebării:
Repartizarea pe loturi separate
Întrebare:
Buna ziua! Pentru asigurarea concurentei transparente solicitam repartezare consumabile pe loturi separate dupa producatorul echipamnetului periferic. Acest lucru se datorează faptului că diferiți producători de echipamente periferice sunt reprezentați de diferiți agenți economici din Republica Moldova. În caz contrar, vom apela la ANSС. Multumim.
Răspuns (7 iul 2021, 14:54):
Cadrul normativ din domeniul achizițiilor publice nu prevede obligativitatea autorității contractante de a diviza bunurile ce urmează a le achiziționa de a le diviza pe loturi separate în dependență de producător și Grupul de lucrul a inclus în Planul de achiziții pentru anul 2021 achiziționarea materialelor consumabile ca lot unic.
Data:
8 iul 2021, 16:36
Subiectul întrebării:
Atributiile grupului de lucru / Cheltuirea eficienta a banilor publici
Întrebare:
Conform HG10 din din 20-01-2021 punct.30. Membrii grupului de lucru au următoarele obligații: 1) să asigure eficiența achizițiilor publice pentru necesitățile autorității contractante; 2) să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică în scopul asigurării concurenței; Si conform art.7 din legea 131/2015 , Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante;b) transparenţa achiziţiilor publice;c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; . Avind in vedere ca deja al doilea operator economic va atentioneaza asupra faptului ca ar fi bine sa divizati lotul pe loturi separate in dependenta de procucator astfel veti crea conditii egale si concurentiale pentru mai multi operatori economici care intentioneaza sa participe la acesta licitatie.
Răspuns (9 iul 2021, 11:11):
La planificarea procedurilor de achiziţii publice, conform pct.14 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin HG nr.1419/2016, autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Luînd în considerare importanța achiziției planificate și în corespundere cu obligațiile stabilite prin HG nr.10/2021, în scopul asigurării eficienții achizițiilor publice pentru necesitățile autorității contractante și utilizării eficiente a banilor publici, precum şi minimizării riscurilor autorităţii contractante prin atribuirea contractului de livrare a consumabilelor unui sigur operator care presupune a fi unul cu capacități financiare sporite pe piața de desfacere și reputație/etică profesională la nivel, Grupul de lucru a decis achiziționarea materialelor consumabile ca lot unic. Astfel, întru asigurarea și respectarea principiilor ce stau la baza relațiilor privind achizițiile publice statuate prin Legea 131/2015, autoritatea contractantă a inițiat și organizat procedura de achiziție a materialelor consumabile pentru imprimante și copiatoare în strisctă conformitatea cu cadrul legal ce reglementatează domeniul dat, cu anunțarea procedurii de achiziții prin intermediul sistemului informațional RSAP (MTender), astfel asigurînd principiul transparenței și a concurenței loiale dintre agenții economici aflați în competiție pe piața de livrare a consumabilelor din domeniul TIC.
Data:
9 iul 2021, 13:15
Subiectul întrebării:
Este posibil divizarea pe loturi in cadrul licitatiei
Întrebare:
Legea nu va interzice in cadrul aceleiasi licitatii sa divizati achizitia pe mai multe loturi vedeti licitatia care are loc acum la Secretariatul Parlamentului https://achizitii.md/ro/public/tender/21041279/ Acelasi cod CPV , acelasi obiect al achizitiei COnsumabile si Accesorii , divizat in 85 de loturi. Astfel ei vor obtine un pret mult mai bun pentru fiecare lot in parte si vor obtine macar o parte din piese in cadrul acestei licitatii si vor putea repeta licitatie pentru loturile ramase(daca vor fi astfel de loturi) D-voastra repetati licitatia deja a 3 oare si riscati din nou sa nu aveti oferte suficiente sau conforme si plus solicitati livrare de 20 de zile care in opinia noastra este un termen prea mic si cu risc mare pentru agentii economici pentru se reusi acumularea tututor pozitiilor din lot. Intelegem perfect necesitatiile stringente ale autoritatii contractante , dar decit de repetat de 3 ori licitatia mai bine de oferit din start un termen de livrare de pina la 40-60 zile care ar fi suficient in conditiile actuale pentru livrarea bunurilor. Multumim.
Răspuns (9 iul 2021, 13:39):
Autoritatea contractantă rămîne pe poziția expusă anterior prin cele două răspunsuri plasate în sistem
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".