+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 4 711 808 MDL
Perioada clarificărilor: 6 iul 2021, 13:04 - 17 iul 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 17 iul 2021, 10:00 - 27 iul 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Săpături mecanice, săpături mecanice a rigolelor, montarea elementelor din beton armat prefabricat la construcția podețelor, lucrări de armare și betonare, umpluturi cu pământ, compactări, executarea rigolei din beton armat monolit la intrările și ieșirile podețelor, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, scarificarea ușoară a împietruirii drumului, executarea stratului de fundație, amorsarea suprafeței cu bitum, amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executarea îmbrăcămintei rutiere de beton asfaltic cu agregate mărunte pe suprafața amorsată cu bitum, aducerea la profil a acostamentelor, scarificarea ușoară a împietruirii drumului la accesul spre stația de autobuze, executarea stratului de fundație
Informația despre anulare
Motivul anulării
Conform deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1625564354319/01 din 28.07.2021, procedura de achzitie a fost anulata in temeiul art. 71 alin. 1 lit -c.
Operatorul economic care a depus oferta nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire
Data anulării
2 aug 2021, 9:49
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 5902, MOLDOVA, Făleşti, or.Făleşti, str.Ștefan cel Mare, 50
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Prodan Alexandr
Telefonul de contact
+37325922915
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 iul 2021, 13:04
Data ultimilor modificări
2 aug 2021, 9:49
Achizitii.md ID
21041549
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
12 iul 2021, 10:19
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, publicati va rog rechizitele bancare in vederea efectuarii garantiei pentur oferta
Răspuns (12 iul 2021, 11:09):
Autoritatea contractanta accepta forma de garantie pentru oferta, conform pct 16, nr.3 și pct. 17 din anuntul de participare - scrisoare emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 9 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmata prin semnătura electronică a participantului, (pentru indicarea rechizitelor bancare in scrisoarea de garantie pentru oferta, la solictarea bancii se va indica urmatoarele rechizite: cf- 1007601009347, IBAN-MD20TRGDAL14514143010000, TRZMD 2X, Trezoreria Regionala Nord).
Data:
12 iul 2021, 11:25
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
transfer la contul autoritatii contractante se accepta?
Răspuns (12 iul 2021, 11:29):
Nu se accepta, conform pct 16, nr.3 și pct. 17 din anuntul de participare, autoritatea contractanta accepta forma de garantie pentru oferta, scrisoare emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 9 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmata prin semnătura electronică a participantului
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".