+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.06.2021 17:08
până la 21.06.2021 16:00
au rămas 23 de ore
2
Propunerea ofertelor
de la 21.06.2021 16:00
până la 28.07.2021 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 8 000 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iun 2021, 17:08 - 21 iun 2021, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 21 iun 2021, 16:00 - 28 iul 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2003, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Durleşti, str. Alexandru cel Bun 5.
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Eleonora Saran
Telefonul de contact
022584478
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 iun 2021, 17:08
Data ultimilor modificări
18 iun 2021, 9:17
Achizitii.md ID
21040491
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini 4.signed.pdf caiet de sarcini 4.signed.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini 4
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 3.signed.pdf caiet de sarcini 3.signed.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini 3
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 2.signed.pdf caiet de sarcini 2.signed.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini 2
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 1.signed.pdf caiet de sarcini 1.signed.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini 1
7.06.21 17:08
declaratie_ro (1).doc
Documentele la ofertă
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 5.signed.pdf caiet de sarcini 5.signed.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini 5
7.06.21 17:12
duae_ro_0 (3).signed.pdf duae_ro_0 (3).signed.pdf
Documentele la ofertă
Documentul Unic de Achizitie European
11.06.21 14:18
documentatia standart.signed.pdf documentatia standart.signed.pdf
Documentele la ofertă
documentatia standart
11.06.21 14:18
anunt acrtierul gribov.signed.pdf anunt acrtierul gribov.signed.pdf
Documentele la ofertă
anunt de participare
11.06.21 14:18
Data:
8 iun 2021, 15:54
Subiectul întrebării:
Documentele de licitatie
Întrebare:
Care este suma de lichiditati necesara 1 mln sau 10 mln lei?
Răspuns (8 iun 2021, 16:57):
10 000 000 lei.Vom efectua modificarile necesare in cel mai scurt timp
Data:
9 iun 2021, 11:13
Subiectul întrebării:
Documentele de licitatie
Întrebare:
Cum poate fi suma de liciditati necesara mai mare de cat valoarea licitatiei ? (si ce legatura are suma cu TVA)
Răspuns (9 iun 2021, 15:03):
art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
Data:
11 iun 2021, 08:31
Subiectul întrebării:
Răspuns (9 iun 2021, 15:03): art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
Întrebare:
Nu este asa criteriu in aricolul 21 Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare; c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv. (3) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului. (4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (5) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (6) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (5), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. (7) Atunci cînd ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.
Răspuns (11 iun 2021, 12:51):
AC va opera modificarile necesare.
Data:
11 iun 2021, 08:54
Subiectul întrebării:
Intrebare
Întrebare:
Suma nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa se refera la cifra medie de afacere nu si la lichiditati. Trebuie sa justificati legal aceasta cerinta.
Răspuns (11 iun 2021, 12:50):
AC va opera modificarile necesare.
Data:
12 iun 2021, 01:21
Subiectul întrebării:
punct. 28, Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare in suma de minim
Întrebare:
Egal sau mai mult decît 8 000 000,00 lei cu TVA, confirmată prin semnătură electronică, puteti explica sensul acestui puct ? ori este o simpla ilaturare a concuretei, prin urmare o compania de timp mic 30< agajati, dar cu posibilitatea de a executa aceasta lucrare este inlaturata din concurs prin prinsma punctului inclus de dmv-sta (va sugerez sa aplicati experienta altor primarii, platforma M-tender e plina de exemple.. cu cifre si mai mare ca a DMV-stra, dar nu se solcita asa cerinta CRITICA ca disponibilitate a 8 mil lei in cont)
Răspuns (14 iun 2021, 08:16):
Avind in vedere o experienta mai putin placuta anterior, AC se asigura despre demonstrarea capacit['ii financiare a OE.Este o cerinta impusa legal. Deasemenea AC va tine cond si de data inregistrarii persoenei juridice.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".