+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 100 000 MDL
Perioada clarificărilor: 1 iun 2021, 13:27 - 7 iun 2021, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 7 iun 2021, 10:00 - 15 iun 2021, 9:00
Începutul licitației: 16 iun 2021, 15:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

1.DATE GENERALE:
DENUMIREA OBIECTULUI: Departamentul Clinic de Medicină Urgentă a IMSP IMU. AMPLASAREA: mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1.
2.OBIECTUL CONTRACTULUI: Prestarea serviciilor de pază și protecție sigură a colaboratorilor Departamentului Clinic de Medicină Urgentă.
3. DESCRIEREA SERVICIULUI: Autoritatea contractanta intenţionează să achiziţioneze servicii pentru asigurarea securității resurselor umane şi a bunurilor materiale. Serviciile solicitate pot fi livrate de persoane juridice licenţiate care trebuie să corespundă tuturor condiţiilor de calificare.
4.TERMENUL,CONDIȚIILE DE LIVRARE A SERVICIILOR: Contractantul va asigura furnizarea de servicii de pază fizică şi tehnică a Departamentului Clinic de Medicină Urgentă,de luni pînă duminică,24/24 ore, pe o perioadă de la semnarea și înregistrarea contractului – până la 31.12.2021.
5.CERINȚE OBLIGATORII PENTRU ACTIVITATEA DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE:
Ofertantul: 1) Să deţină licenţă pentru desfăşurarea activităţii de pază, eliberată conform legislaţiei.; 2) Să funcţioneze potrivit legislaţiei în domeniu; 3) Să deţină polița de asigurare facultativă a răspunderii civile profesionale la domeniul pazei tehnice al obiectivelor; 4) Să deţină certificatul de acreditare al sistemuli de management al calităţii ISO 9001:2015 (la domeniul pazei tehnice şi fizice al obiectivelor); 5) Să dispună de cel puţin un echipaj de intervenţie localizat în apropierea obiectivului beneficiarului şi la maxim 3 minute ca timp de intervenţie; 6) Să doteze agenţii de pază cu:  mijloace de comunicare (staţie emisie-recepţie sau telefoane mobile);  uniformă de serviciu corespunzătoare anotimpului;
 armament pentru autoapărare;  baston de cauciuc;  spray cu gaze iritant - lacrimogen; 7) Să asigure agenţilor de pază dotarea necesară a postului, uniformă de serviciu, legitimaţie-ecuson şi registre necesare postului. 6. AGENȚII DE PAZĂ: 1) Să deţină confirmarea legală de absolvire a cursurilor de instruire respective; 2) Să aibă vârsta între 25 şi 40 ani; 3) Să fie legal angajaţi la întreprinderea de pază;
7. OBLIGAȚII MINIMALE A OFERTANTULUI: a) Ofertantul are obligaţia să asigure prestarea serviciilor, să asigure securitatatea resurselor umane, materiale, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută de contractul respectiv; b) Ofertantul are obligaţia să asigure efectivul de agenţi de pază, stabilit de comun acord cu achizitorul cu respectarea prevederilor din planurile de pază, care vor fi anexate la contract; c) Ofertantul are obligaţia să întocmească împreună cu beneficiarul planurile de pază aferente; d) Ofertantul are obligaţia să pună la dispoziţia achizitorului, pentru executarea contractului, personal de specialitate instruit şi dotat corespunzător pentru serviciile prestate; e) Ofertantul are obligaţia să realizeze scopul de bază cu personalul specializat echipat în ţinută specifică şi să repartizeze agenţii potrivit planului de pază; f) Ofertantul are obligaţia să realizeze instruirea specifică a agenţilor de pază pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu, să asigure dotarea acestora cu uniformă şi mijloace de pază, conform legislaţiei în vigoare; g) Ofertantul are obligaţia să garanteze păstrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului; h) Ofertantul are obligaţia să comunice operativ situaţiile care pot conduce la slăbirea sistemului de pază şi înlesnirea sustragerii de bunuri, precum şi la măsurile ce trebuie întreprinse; i) Să asigure coordonarea-dispecerizarea activităţii; j) În funcţii de pe realitatea de pe teren, persoana cu funcţie de coordonare dispecerizare (şeful de tură) va face propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază, va decide repartizarea personalului de pază pe teritoriul obiectivului, precum şi sanciuni în cazul constatării de abateri; k) Dispeceratul va arhiva toate documentele produse în timpul activităţii zilnice de pază,permiţînd în orice moment accesul beneficiarului la informaţie; l) Ofertantul are obligaţia să informeze imediat achizitorul cu toate evenimentle produse în timpului serviciului de pază, precum şi măsurile luate; m) Intervenţia în cazuri de necesitate cu echipe specializate în cel mai scurt timp şi informarea după necesitatea organelor competente; n) Controlul posturilor de pază în mod inopinat; o) Ofertantul va lua măsuri împotriva angajaţilor săi pentru orice fapte de natură să influenţeze negativ îndeplinirea funcţiilor de serviciu; p) Ofertantul garantează că nici un agent de pază nu va părăsi postul şi că nu se va afla sub influenţa alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului şi nici nu va aduce sau avea băuturi alcoolice asupra lui sau în încăperea postului, coştientizînd că aşa încălcări constituie încălcări grave a obligaţiunilor contractuale de către ofertant şi îndreptăţeşte beneficiarul la rezilierea unilaterală şi imediată a contractului; q) Ofertantul are obligaţia să permită beneficiarului controlul asupra modului în care îşi desfăşoară activitatea de pază cît şi la spaţiile în care agenţii de pază îşi depozitează bunurile personale, deasemnea, ofertantul se obligă să nu aducă prejudicii spaţiilor şi echipamentelor primite în folosinţă pentru agenţii de pază; r) Ofertantul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciului; s) Ofertantul va suporta contra valoarea eventualelor sustrageri sau degradări ale bunurilor beficiarului produse datorită neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuase a obligaţiunilor agenţilor de pază; t) Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază și protecție, cumulativ va interveni la cerere în alte secții din afara Departamentului Clinic de Medicină Urgentă,pentru soluționarea situațiilor de conflict. 8.ALTE CERINȚE IMPUSE OFERTANTULUI: Experiență în domeniu pazei și protecției de cel puțin 5 ani.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Serviciul achizitii publice
Telefonul de contact
022250809, 022250707
Datele achizitiei
Data publicării
1 iun 2021, 13:16
Data ultimilor modificări
14 iul 2021, 16:15
Valoarea estimată (fără TVA)
100 000 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
1 000 MDL
Achizitii.md ID
21040259
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Durata contractului
21 iun 2021 03:00 - 31 dec 2021 02:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
1.Servicii pază pentru Departamentul Clinic de Medicină Urgentă CPV: 79713000-5 - Servicii de pază
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
6.duae (new 26.11.20).doc
Documentele la ofertă
1.06.21 13:27
7.declaratie (new 24.11.20).doc
Documentele la ofertă
1.06.21 13:27
5.doc. standart (cop servicii) 21040259.docx
Documentele la ofertă
1.06.21 13:27
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări