+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 31.05.2021 10:36
până la 12.06.2021 17:19
2
Propunerea ofertelor
de la 12.06.2021 17:19
până la 23.06.2021 17:19
a rămas 1 zi
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 5 194 750 MDL
Perioada clarificărilor: 31 mai 2021, 10:36 - 12 iun 2021, 17:19
Perioada de depunere a ofertelor: 12 iun 2021, 17:19 - 23 iun 2021, 17:19

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Constructia turnului de acumulare a apei si a retelelor de apeduct in satul Casunca, raionul Floresti
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-5013, MOLDOVA, Floreşti, s.Caşunca, Casunca
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Roman Bilenco
Telefonul de contact
069203239
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
31 mai 2021, 10:36
Data ultimilor modificări
31 mai 2021, 16:28
Achizitii.md ID
21040195
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
declaratie_ro (2).doc
Documentele la ofertă
31.05.21 10:36
documentatia_standard_lucrari.docx
Documentele la ofertă
31.05.21 10:36
duae_ro_0 (1).doc
Documentele la ofertă
31.05.21 10:36
devize.signed.pdf devize.signed.pdf
Documentele la ofertă
31.05.21 10:36
Data:
31 mai 2021, 14:12
Subiectul întrebării:
Articolul 47. Iniţierea licitaţiei deschise
Întrebare:
(2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. Solicităm să fie modificată data depunirilor ofertelor.
Răspuns (31 mai 2021, 16:29):
Bună ziua, perioada a fost modificată.
Data:
3 iun 2021, 09:04
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 1 - specificati tipul hidrantului?
Răspuns (7 iun 2021, 11:27):
Bună ziua, tipul hidrantului - subteran.
Data:
3 iun 2021, 09:53
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 77 - tipul capacului?
Răspuns (7 iun 2021, 11:29):
Bună ziua, capac din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250 Kn). Carosabil.
Data:
3 iun 2021, 09:55
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 79 - marca Betonului?
Răspuns (7 iun 2021, 11:31):
Bună ziua, Beton, Marca B20.
Data:
3 iun 2021, 10:32
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-2 - Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia, poz. 4 - cum procedam cu resursele????
Răspuns (7 iun 2021, 11:36):
Buna ziua, se folosesc resursele normei de deviz 07-04-030-06.
Data:
3 iun 2021, 10:43
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-2 - Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia, poz. 23 - diametru manometru?
Răspuns (7 iun 2021, 11:44):
Buna ziua, diametru manometru 8 mm.
Data:
3 iun 2021, 11:40
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-3 - Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente structurale, poz.17 - tipul capacului?
Răspuns (7 iun 2021, 11:45):
Buna ziua, capac din fonta. Categoria B125.
Data:
3 iun 2021, 13:16
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
7-1 Plan general. Platforma A. Care este coeficientul în poziția 10, Grosimea stratului este de 2 ori mai mică decât în ​​poziția 9
Răspuns (7 iun 2021, 11:47):
Buna ziua, Coeficientul K=0.4
Data:
3 iun 2021, 16:18
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
7-1 Plan general. Platforma A, poziția 35 - arborii se sterg din resurse sau dublam cantitatea?
Răspuns (7 iun 2021, 11:52):
Buna ziua, se va exclude materialele se lasa doar manopera.
Data:
7 iun 2021, 09:10
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 54 - explicati cum procedam cu (Adaugare - scara cu vanguri)?
Răspuns (9 iun 2021, 19:24):
In devizul 2-1 - Retele exterioare de apa, în normă s-a inclus scara pentru cămine 1,5 m -277 kg, 2m – 97 kg, 1m – 107 kg.
Data:
9 iun 2021, 23:30
Subiectul întrebării:
documentatia
Întrebare:
garantia pentru buna executie poate fi si acceptata ca retineri succesive din platile lunare ?
Răspuns (9 iun 2021, 23:40):
Da
Data:
9 iun 2021, 23:47
Subiectul întrebării:
Formularul de deviz
Întrebare:
Hidrant de incendiu d80 h-100, tipul va rog?
Răspuns (9 iun 2021, 23:50):
Subteran
Data:
9 iun 2021, 23:59
Subiectul întrebării:
Traducerea documentelor
Întrebare:
Se acceptă pentru documentele emise în alte limbi să fie prezentată traducerea efectuată de către participant?
Răspuns (10 iun 2021, 16:55):
Se accepta traducerea si de catre ofertant cu conditia ca acesta sa fie clara, tot odata autoritatea isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea traducerii legalizate a documentelor depuse la evaluarea ofertelor ( maxim 3 zile de la primirea solicitarii)
Data:
9 iun 2021, 23:59
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Va rugam sa publicati rechizitele bancare pentru perfectarea garantiei pentru oferta, multumim !
Răspuns (10 iun 2021, 17:04):
Conform anuntului de participare autoritatea contractanta a optat pentru consituirea garantiei in baza scrisorii de la banca, respectiv nu aveti nevoie de rechizite.
Data:
9 iun 2021, 23:59
Subiectul întrebării:
document DUAE: DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor....
Întrebare:
Daca companie si Benefeciare efective sunt persoane din strainatatea fara banca in Republica MOLDOVA.Ce informatie vom prezenta? Se accepta garantie bancara a altei banci din UE ?
Răspuns (10 iun 2021, 17:06):
Se accepta prezentarea garantiei de la banci din UE
Data:
9 iun 2021, 23:59
Subiectul întrebării:
Cerinte de calificare
Întrebare:
Exista posibilitatea de participare a companiilor ne rezidente ?
Răspuns (10 iun 2021, 17:14):
Conform art.16 alin. 6 din Legea nr. 131 la procedurile de achizitie publica “Nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome…” Tot odata va informam ca precedurile articolului mentionat alin. 1 si 2 dispun ca: (1) Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. (2) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident. “ respectiv acestea pot participa cu respectarea legislatiei. Tot odata va rugam sa cititi legea si sa nu tergiversati procedura de achizitie publica prin adresarea de intrebari in ultima minuta. Vom solicita includerea in lista de interdictie a operatorilor care dau dovada de rea intentie.
Data:
9 iun 2021, 23:59
Subiectul întrebării:
Documentatia
Întrebare:
ISO solicitat de catre d-tra este pentru utelajele solicitate,sau pentru calificare? Dar daca pentru calificare ,nu este necesar pentru o concurenta si un menagment fructuos,toata tehnica si utelajele personale contin ISO in sine
Răspuns (10 iun 2021, 17:18):
Va informam ca daca o sa citi atent anuntul o sa va fie clar ca aceasta este pentru demonstrarea eligibilitatii ofertantului, respective este pentru participant.
Data:
9 iun 2021, 23:59
Subiectul întrebării:
Допускается ли к участию компания, зарегистрированная менее года назад
Întrebare:
Допускается ли к участию компания, зарегистрированная менее года назад?
Răspuns (10 iun 2021, 17:19):
Da, puteti participa cu conditia ca intruniti toate cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".