+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 389 000 MDL
Perioada clarificărilor: 13 mai 2021, 11:44 - 24 mai 2021, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 mai 2021, 9:00 - 4 iun 2021, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2021-2022
Informația despre anulare
Motivul anulării
În temeiul art.71 alin.1 lit.d) al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 - Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
lit.d) nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;
lit.g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7;
Argumentare: grupul de lucru decide că procedura menționată urmează a fi anulată în temeiul art.71. alin.1 lit. d) al Legii nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 - au fost depuse numai oferte care sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme.
Data anulării
18 iun 2021, 8:59
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2023, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Varnița, 22
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Maria Gaja
Telefonul de contact
47-11-65
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 mai 2021, 11:44
Data ultimilor modificări
18 iun 2021, 8:59
Achizitii.md ID
21039560
CPV
66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2021-2022 potrivit anexei nr. 1
Data:
20 mai 2021, 10:14
Subiectul întrebării:
mijloace de transport cu destinatie speciala
Întrebare:
Buna ziua. Spuneti va rog, daca in anexa mijloacelor de transport sunt autovehicule speciale destinate pentru lucrari sezoniere care sunt in lucru pe o perioada mai mica de 12 luni. In cazul in care sunt asemenea autovehicule, rugam sa actualizati lista mijloacelor de transport cu indicarea perioadei necesare de asigurare.
Răspuns (20 mai 2021, 10:20):
Bună ziua. Nu dispunem de autovehicule sezoniere. Asigurarea este necesară pentru 12 luni.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".