+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 06.04.2021 15:08
până la 19.04.2021 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 19.04.2021 12:00
până la 04.05.2021 12:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 429 119 MDL
Perioada clarificărilor: 6 apr 2021, 15:08 - 19 apr 2021, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 apr 2021, 12:00 - 4 mai 2021, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Taraclia
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Stefan cel Mare şi Sfânt,73
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Irina Popovici
Telefonul de contact
069999862
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 apr 2021, 15:08
Data ultimilor modificări
16 apr 2021, 15:53
Achizitii.md ID
21038186
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia standart.docx
Documentele la ofertă
6.04.21 15:08
duae.doc
Documentele la ofertă
6.04.21 15:08
anunt_de_participare_ taraclia (1).semnat.pdf anunt_de_participare_ taraclia (1).semnat.pdf
Documentele la ofertă
16.04.21 15:53
Data:
8 apr 2021, 17:38
Subiectul întrebării:
documente
Întrebare:
А знаете ли вы, уважаемые организаторы тендера, что требование сертификатов как ISO 9001 и ISO 14001 противоречит положениям действующего законодательства РМ и нарушает принципы обеспечения конкуренции и борьбы с антиконкурентными практиками в области государственных закупок, равного подхода, беспристрастности и недискриминационности в отношении всех оферентов и экономических операторов, в рамках процедур государственных закупок, закрепленных в ст.7 Закона РМ «О государственных закупках». Затребованные сертификаты не являются обязательными для осуществления деятельности на территории Республики Молдова, их наличие не предусмотрено действующим законодательством страны, они носят добровольный характер, однако наличие их создает необоснованные конкурентные преимущества фирмам, участвующим в проведении тендеров, и получившим данные сертификаты. С учетом высокой стоимости (100 000 лей) данных сертификатов, их недоступности для экономических агентов, осуществляющих свою деятельность на рынке страны, это также является одним из препятствий как в развитии указанных фирм, как и строительной отрасли страны в целом. Данные сертификаты нужны для тех компаний, которые собираются осуществлять свою коммерческую деятельность на территории ЕВРОСОЮЗА. В связи с изложенным прошу Вас отменить требования от оферентов предоставления указанных сертификатов.
Răspuns (9 apr 2021, 08:50):
При организации и проведении государственных закупок в предыдущие года, а именно, закупок услуг по капитальному ремонту зданий Генеральной Прокуратуры, принимали участие недобросовестные экономические агенты, которые выполнили работы некачественно, не выполнили их в срок или на 100%. Согласно закону 131 от 03.07.2015 о государственных закупках, ст.7, Принципы регулирования отношений в сфере государственных закупок, п. а) об эффективном использование государственных средств и сведение к минимуму рисков закупающих органов – было принято решение об увеличении требований к участникам тендера. Сертификат ISO:9001 подтверждает, что в организации внедрена и функционирует система менеджмента качества, которая гарантирует неизменно высокое качество товара или предоставляемых услуг, независимо от изменяющихся внешних или внутренних условий. Поэтому сертификат ISO:9001 является гарантом качества и стабильности оферента для закупающего органа. ISO:14001- международный стандарт, содержащий требования к системе экологического управления, цель которой – снижение влияния осуществляемой организацией деятельности на окружающую среду, что является одним из принципов регулирования отношений в сфере государственных закупок (закон 131 от 03.07.2015, ст.7, п.d). Данные сертификаты являются одним из подтверждений качества и эффективности предоставляемых услуг, что является очень важным фактором при использование государственных бюджетных средств и никоем образом не компрометируют положения действующего законодательства РМ.
Data:
12 apr 2021, 23:43
Subiectul întrebării:
Anunt de participare
Întrebare:
Cerem autoritatii contractante de a anula obligativitatea certificatelor ISO pentru a crea conditii cit mai egale pentru operatorii economici dornici de a participa la procedura. Creati conditii neloiale intentionat pentru a favoriza operatorii care detin aceste ceriticate. Nu sunteti obligati de nicio lege de ale solicita obligatoriu.
Răspuns (16 apr 2021, 14:37):
Urmează
Data:
13 apr 2021, 13:41
Subiectul întrebării:
Concretizari
Întrebare:
Precizati Va rog densitatea si grosimea materialului termoizolant din poz. 4- Vata minerala, atita timp cit nici o uzina nu produce vata minerala cu latimea mai mare de 200mm.
Răspuns (14 apr 2021, 09:13):
Bună ziua, rog sa vă conduceți conform simbolurilor de norme și codul de resurse
Data:
13 apr 2021, 17:59
Subiectul întrebării:
Buna ziua.
Întrebare:
Indicarea termenului de executare a lucrarilor trebuie sa fie unul adecvat procesului executarii lucrarilor. In 30 zile nu este posibil de executat aceasta lucrare, ba chiar imposibil, cit de tare na-ti dori acest lucru. Nici 15, nici 30 nici 100 de muncitori nu au cum texnologic s-o execute. Solicitam indicarea unu termen rezonabil.
Răspuns (16 apr 2021, 09:36):
Buna ziua, urmează a fi modificat
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".